0 antall prosjekter

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Universitetsfondet i Rogaland AS til Universitetet i Stavanger, energi UiS + IRIS

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Wiral cable cam - development of hardware startup

Wiral ønsker å bringe nye og ekstreme vinkler inn i filmindustrien. Dette vil muliggjøre filming i krevende omgivelser slik som skogen, innendørs og over folkemengder. Wiral er de første sammenleggbare, lette og rimelige kabel kamera systemet på markedet (fjernstyrt kamerasystem på en line). Wira...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Sugeankere i kompositt

Forprosjektets mål var etablering av en samarbeidskonstellasjon for å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt knyttet til sugenaker bygget i kompositt innenfor DEMO 2000 programmet, herunder i februar 2017 søke programmet om midler til gjennomføringen. Da det ikke lykkes å få en endelig samarbeids...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bergens forskningsstiftelse til UiB til medisinske forskning

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K.G. Jebsen til NTNU, til myelomforskning

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Sperebanken Møre til NTNU Ålesund, økad

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra DNB til Norges handselshøyskole

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

DIP-Design Pilot

DP087 Behovsstudie for produkter innen Hverdagsrehabilitering

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application writing for Innovative Solutions for Sustainable Food Packaging

Contribution to project proposal and application writing together with the coordinator Aitiip and other consortium partners. Norner shall contribute in - building a consortium focusing on packaging converter companies and food producer/packer companies - application writing support to ensure tec...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Telemark

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fond til etter- og videreutd. av fysioterapeuter til Universitetet i Bergen

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiO, kreftforskning

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til Universitetet i Bergen

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions: A System Approach For Assessing Local Solutions

Bynatur kan ha en rekke positive økologiske, sosiale og økonomiske effekter for beboere. Disse positive effektene kalles også økosystemtjenester. Boligutvikling med små fotavtrykk og restaurering av grøntområder er vanskelig å få til dersom bare noen av disse urbane økosystemtjenestene kommer i...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermostable isomerase processes for biotechnology

Disulfid-isomeraser er essensielle enzymer involvert i dirigering av korrekt oksidativ folding av et stort antall proteiner, særlig de som utskilles til det ekstracellulære miljøet. De utfører denne aktiviteten ved å rearrangere disulfidbroer, en spesiell type kovalente bindinger mellom sidekjede...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kriterier for identifikasjon av egentlige eiere

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Contrast mechanisms in neutral helium microscopy applied to organic electronics

Utviklingen av nye elektroniske komponenter bestående av materialer med egenskaper mellom halvledere og plast er et raskt voksende teknologisk område. Organisk elektronikk tilbyr et enormt potensiale for levering av lavprisede elektroniske komponenter, som for eksempel solceller, sensorer og elek...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CCSF-Quality: Defining new Chromatic Contrast Sensitivity Functions for improved quality assessment and quality enhancement

Det menneskelige synssystemet har lenge vært et inter-disiplinært forskningsområde for felt som psykologi, kognitiv vitenskap, nevrovitenskap, men også for forskere innen felt som maskinsyn, bildebehandling, og fargevitenskap. Forskning på forskjellige aspekter relatert til kontrast i bilder (som...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase

Prosjektet Variasjon og endring i den skandinaviske verbfrasen har forsket på hvordan lingvistiske kategorier blir forstått, og hvordan de varierer og endres. Målet med prosjektet var å undersøke fire forskjellige, men beslektede lingvistiske fenomener: partikkelkonstruksjoner (skru på lyset), be...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Convergent numerical methods for nonlinear partial differential equations with applications in complex fluids and tumor modeling

Partielle differensiallikninger brukes for å beskrive en mangfoldighet av fenomener. Slike matematiske modeller er ofte komplekse og man klarer ikke å finne eksakte løsninger eller. For å finne tilnærminger til disse må man lage algoritmer slik at tilnærmingene kan beregnes på en datamaskin. Der...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Mineralklynge Norges deltakelse på PDAC

Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), er det største møtestedet i verden for alle som er opptatt av mineraler. Her møtes gruveselskap, industri, forskningsinstitusjoner, investorer, politikere, forvaltere og geologer. Innovasjon Norge Canada vil i samarbeid med tilsvarende organ...

Tildelt: kr 64 485

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Turning buildings to creative learning environment

Poor building usability hamper the learning environment. The project shall investigate in-depth how the user interacts with a flexible facility and find new ways of interaction with mobile technology to create use space for learning, better learning environment, improved productivity and communic...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ikke klart men tema er: Demand response tools and technology validation

Prosjektet fokuserer på utvikling av tools og business cases for demand response, inkludert validering gjennom piloter. Enfos bidrag i prosjektet vil være relatert til forskning og utvikling av optimaliseringsalgoritmer nødvendig for å skape verdi på forbrukerfleksibilitet i et tradingperspektiv....

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: STREPTOMYCES-BASED CELL FACTORIES FOR THE PRODUCTION OF TACROLOGUES DRUGS

Tacrolimus er et farmasøytisk produkt som undertrykker kroppens immunrespons og derved forhindrer at kroppen avstøter transplanterte organer. Tacrolimus produseres industrielt i en fermenteringsprosess basert på en bakterie i Streptomyces-slekten. Målet med TacroDrugs-prosjektet er å utvikle vari...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bilaterale møter med DGH og ONGC

Bergen Teknologioverføring (BTO) har patentrettigheter på vegne av Universitetet i Bergen for to teknologier som vil være interessante i den forbindelse: - Injisering av CO2-skum for økt utvinningsgrad i olje- og gassproduksjon og lagring av CO2. - Metanproduksjon fra hydrater ved CO2-CH4-utvek...

Tildelt: kr 18 413

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2017

PROSJEKTBESKRIVELSE AV ARCTIC FRONTIERS EMERGING LEADERS 2017 Fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis fordrer en bred forståelse for muligheter og utfordringer for å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom. Arctic Frontiers Emerging Leaders utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano2021 FOXCET international workshop on Soft-chemistry and novel synthesis routes with focus on alternative cathodes

Medisinsk teknologi utvikler seg raskt for å gi oss bedre diagnose- og behandlingsformer noe som vil være viktig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. Denne utviklingen innen medisinsk teknologi er avhengig av en videre utvikling forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og imp...

Tildelt: kr 41 120

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MARINTEK CIMC Collaboration on Ocean Technologies

The purpose of the travel is to follow up the high-level meetings in Trondheim on 19-20 September 2016 between CIMC and SINTEF/MARINTEK to explore possibilities for co-operation, staring on a project basis but continuously evaluating possibilities for extending the collaboration further. The tra...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Acoustic properties, target identification of Antarctic krill and mesopelagic fishes

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PRODUKTO

PRODUKTO will capitalize on the existing intra-factory knowledge, the interaction with customers, and the embedded personalization framework for the autonomous reasoning of multitasking assembly plans through tight human-robot collaboration, incorporating advanced safety mechanisms. The operat...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo