0 antall prosjekter

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Norsk deltagelse i arbeidet med Artemis-plattformen i EU's 7.rammeprogram

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

eMobility POS- European Technology Platform

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Networked Europen Software and Services Initiative (European Technology Initiative)

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Touch: User-centred applications for near field communication

Mobile devices are rapidly becoming the standard access point for digital services and information*. Screens are getting bigger, applications are offering more functionality, the ubiquity of data and wireless networks means that there is a growing number of services available through the standard...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The next generation low-power handheld ultra wide band short-range 3D-radar

Most current wireless communication systems (mobile phones, wireless LANs etc.) utilizes plain carrier based communication or more advanced RF techniques like Bluetooth and ZigBee. Recently a fundamentally different technique has been entering the communi cation market; Ultra Wide Band (UWB) or i...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Cross-Layer Optimization of Short-Range Wireless Sensor Networks

In this summary mainly the planned research of the Norwegian side is targeted. One important task will be the co-optimization of link adaptation schemes and node circuitry power consumption, for low-complexity energy-efficient transmission in short-rang e WSNs. The Finnish team will take the ma...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Solutions for Automotive/Security Radar and Future Wireless Applications

-

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Wireless LANs with High Throughput in Interference Limited Environments

In recent years, the data rate in wireless communications systems has increased by more than 2 orders of magnitude. The proliferation of wireless LANs has been an unexpected boom to the wireless industry, both for the equipment manufacturers, and for oper ators, which have created a wide network ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TERRELLA - International services for global markets

Nytt sammendrag pr nov. 07 Terrella will enable international service performance in order for companies to obtain higher value creation and incremental innovation. Terrella is an action research project where the main development arena is in the partner organisations (Nemko, Det Norske Veritas E...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Viken

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Optimization Techniques in Wireless Networks

This project will apply optimization techniques in order to analyse and design wireless link communication and wireless network communication systems, and to improve capacity bounds for such systems. We apply for funding for hiring one researcher and two PhD students to investigate these problems...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EVidence based Improvement of SOFTware engineering

Programvare utgjør bærebjelken i det moderne informasjonssamfunnet og blir i økende grad kritisk for industri, næringsliv, forvaltning, forskning og nasjonal sikkerhet. Samtidig benytter IKT-bransjen metoder og verktøy med liten visshet om hva de gir av k valitet, kostnader, begrensninger og risi...

Tildelt: kr 39,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk COSI - Co-development using inner and Open source in Software Intensive products

Norsk COSI will be part of the ITEA project COSI. Co-operation with European industry and academia will give the Norwegian participants valuable experience and access to results which it would be impossible to achieve on our own. The Norwegian project pa rtners are IKT-Norge, NTNU, eZ systems, K...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrooptiske sensorer for spektrometriske anvendelser

De siste årene har forskning innen mikro-optikk i Norge bidratt til flere nye produkter, ideer og patenter. En av disse ideene er et mini-spektrometer der et diffraktivt optisk element (DOE), et slags hologram, er sentralt. Et slikt spektrometer kan bruke s til å bestemme kjemisk sammensetning av...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Next Generation of Image Analysis Methodology for Remote Sensing

The proposed SIP will be strongly linked to national and international collaboration within various current projects covering NR's three main application areas 1) monitoring environment and climate, 2) natural resource mapping and monitoring and 3) detect ion and mapping of man-made objects. The ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Byggemetoder for 3D Heterogene Mikro / Nano systemer

Prosjektets overordnete idé er å videreutvikle SensoNor som Center of Excellence for Mikro / Nano systemteknologi (MNST). Dette gjelder både i Norge og innenfor SensoNors moderselskap Infineon Technologies. Utvikling av neste generasjons teknologiplattf orm for 3D heterogene mikro/nano systemer...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestfold og Telemark

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IntelliSense RFID : RFID Platform for Ambient Intelligence Platform with Sensors Integration Capabilities

Strategic objectives addressed: * RFID Technology * Wireless Sensors * MEMS/micro sensors utilizing RF technology Proposal abstract Ambient Intelligence is the vision of the future information technology society. Wireless connectivity is one of the key enabling technologies. These technologie...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PubGene BioWeb Search and Analysis Engine

PubGene AS is a leading provider of databases with gene and protein information harvested and refined using text mining (statistical and natural language processing) on high-quality data sources. PubGene was the first to extract knowledge from Medline by use of text-mining (Nature Genetics 2001 2...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Plagemann, Thomas DAADppp-06

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds r...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

FRITEK-Teknologi

Multimodal User-interfaces for Minimally Invasive Surgery (MUMIS) - Haptic and Tactile feedback for robotic surgery

A research project in minimally invasive surgery aimed at methods in haptic and tactile feedback for robotic surgery is proposed. The project partners will be The Interventional Centre at Rikshospitalet University Hospital, Norwegian University of Science and Technolgy (NTNU), Katholieke Univers...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Norsk deltakelse i EUREKAs eConTec Umbrella 2006-2008

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Åpenhet og personvern i lokal administrasjon ved bruk av elektroniske løsninger (eGovernment)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European Earth System Data Web

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European coherent documentation and early warning system for flash-floods

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens/hukommelsessvikt

Demenssykdommer som Alzheimers sykdom, fører til funksjonshemming, og personer med demens har problemer med å mestre ulike oppgaver i dagliglivet. Det er ca. 65000 mennesker med demens i Norge, og vel halvparten bor i eget hjem. De har behov for ulike tek niske hjelpemidler som er tilpasset deres...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES Norsk COSI- Co-development using inner & Open source in Software Intensive products

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Etablering av EU prosjekt: Automatic Generation of Intelligent Peer-to-Peer Web Services in Energy Networks (P2Power)

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Filmarkivet.no med åpne standarder

Filmarkivet.no er i dag tilgjengelig både på det åpne internettet og som iptv-tilbud i lukkete nettverk. Internett-versjonen er kun basert på Microsoft-programvare, noe det har kommet reaksjoner på fra brukere av andre operativsystemer. I tråd med regjer ingens og opposisjonens senere uttalelser...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Riera; C. Spania. STP 05/06

...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Utarbeidelse av prosjektforslag til FP6-2005-IST-5: "UCONSPACE - Unified Collaborative Engineering Space"

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo