0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Energy and Cost Efficient Production of Solsilc

PROSJEKTSAMMENDRAG: Solsilc/Jupiter konseptets ide er å benytte ultra rene råmaterialer i en karbotermisk prosess for å produsere silisium egnet til solcelleproduksjon. Dette innebærer å oppnå tilstrekkelig lavt innhold av bor (B) og fosfor (P) (nivå und er 0,5 ppmw) uten dyre og kompliserte raf...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage