0 antall prosjekter

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Atlantic Distributed Biological Observatories (Atlantic DBO) workshop

The Atlantic DBO workshop will initiate coordination of national and international Arctic marine ship based observations in the Atlantic Arctic marine region by inviting the most central nations to a workshop. The aim is to increase the number of observations that can be compiled and synthesized ...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Ecological impacts from organic waste products in salmonid farming

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mender Phase 2

The overall aim of the Mender SME Phase 2 project is to upscale, pilot and prepare for the commercialisation of our innovative solution for user friendly and vendor independent platform for the 'over the air' (OTA) software and security updates for devices forming the Internet of Things (IoT). Ou...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Development of a Methodological Framework for Integrated PET/MR Imaging of Neurodegeneration

-

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Skolemeny – nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjemarkedet på 60 minutter

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave (del 2) fra K.G. Jebsen til Universitetet i Bergen, KG Jebsensenter for Multippel Sklerose

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Historiebruk på museum

Formålet med avhandlinga har vore å undersøkje ulike måtar musea skapar samanheng mellom fortid, nåtid og framtid. Omgrepskonstruksjonen «fortidshandtering» er i avhandlinga gjennomgåande brukt til å både skildre og karakterisere det musea gjer med fortida. Omgrepet er meint å fange opp ulike sid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett

Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett Utgangspunktet i norsk merverdiavgiftsrett er at det skal beregnes merverdiavgift av all omsetning av varer og tjenester. Ytelsene som omsettes kan imidlertid være omfattet av ulike merverdiavgiftssatser, være fritatt for ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Prosjektet har fokusert på Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som Oljefondet – som regnes som verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet forvaltes av Norges Bank på vegne av det norske folk på bakgrunn av en lov vedtatt at Stortinget og et mandat utstedt av Finansdepartementet...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

Gjennom å undersøke tid og temporalitet, etnografisk og teoretisk, har WAIT-prosjektet produsert ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektet har undersøkt hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting low back pain and comorbidity in primary care - a plan for a prospective study aimed to increase treatment effects in back pain

In the proposed pre-project we want to establish a low back pain network connecting service-users, -providers and -researchers. This network will facilitate the inclusion of a broader range of input sources into low back pain research, in turn leading to better, more relevant low back pain resear...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarven...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Studietur til Cape Town for å legge til rette for forsknings- og næringssamarbeid mellom DesignArena-medlemmer og aktører i Sør Afrika

DesignArena-bedrifter og akademiske partnere reiser til Cape Town i forbindelse med Design InDaba-konferansen i februar/mars 2017. Med oss på turen inviterer vi aktuelle bedrifter fra andre relevante næringsklynger i Norge, både med formål å knytte bånd til bedrifter i Sør Afrika og for å knytte ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participation of November conference in Brazil and visit Brazilian collaborators 2016

This is an application for financial support of travel of 4 research scientists to Rio De Janeiro in conjunection with the planned November Conference (detail in the attachement) organised, among others, the SINOS consortium where IRIS is one of the partners. The goals and purpose of the travel...

Tildelt: kr 41 265

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

KINA-Kina-programmet

Reisestøtte: Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge

Utdanning for bærekraftig utvikling i Kina og Norge (UBU-KINNOR) Søkere: Elin Sæther (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo) Marielle Stigum Gleiss (Avdeling for religion og samfunn, Det teologiske Menighetsfakultet) Klimaendringer og miljøspørsmål er komplekse pr...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Sámi skuvlahistorjádutkamis sámi oahpu ovddideapmái"- Sámi School History Conference at Sámi allaskuvla Guovdageaidnu 26.-27. October 2016

I have been editing Finnish Sami school history in 2014. I participated together with Otso Kortegangas in Uppsala to Nordic school history conference and we held Sami paper session. There we got an idea to hold a Sami school research conference at Sami allaskuvla Kautokeino Norway on October 2016...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

NoB-IGS: the IGS Nordic Branch meeting, to be held in Tromsø Oct 26-28, 2016

The International Glaciological Society (IGS) (http://www.igsoc.org) is the preemeninent professional society concerned with scientific aspects of snow and ice. The goals of the IGS are to stimulate interest in and encourage research into the scientific and technical problems of snow and ice in a...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINANSMARK-Finansmarkedet

Opplysningsfilm om Fair Finance Guide

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RuralCommons

Heritage values represent to a large extent a common good, contributing to societal identity and well-being; landscape is considered to be the result of a long standing interaction between humanity and the biophysical system. Today's changing society is immersed in transitions towards forms of go...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CWEED4EuroPESH2020341 using a systems approach to IMTAS effects(Integrated Multitrophic Aquaculture/Aquaponics Systems) Taremareby del 1

A) Validation,Valorisation Standardisation (PEF/CEN/MSC/ASC) as to add value to a most versatile biomass:macroalgae seaweed derived biomassses(pre-and post processing formulation)and other wastes from seafod industries for various biobased industries herein public private partnerships for SMEs i...

Tildelt: kr 20 157

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Agder

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringsrettet FoU Samarbeid Brasil 2016

Ref. forenklet søknad om reisestøtte - se eget vedlegg angitt av NFR for dette formålet.

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Preclinical and toxicology and clinical phase 1 program for vitamin K2 pro-drug (pro-MK-7)

Kappa Bioscience AS is an innovative Norwegian chemical and life science company whose primary business focus has been to produce vitamin K2 of high purity and with high biological activity to the consumer market (dietary supplements). Due to our understanding of vitamin K2 and its role in the re...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Utenlandsopphold (3mnd) for Silje Mæland hos professor Daniella Mazza Monash University og dr. Bianca Brijnath Curtin University

Formålet med utenlandsoppholdet er å tilbringe tid i et forskningsmiljø som holder høyt akademisk nivå. Silje Mæland er forsker II ved Uni Research Helse, Stress, helse og rehabilitering forsker allmennlegers og andre aktørers innvirkning på sykefravær og uføretrygd. Professor Mazza og dr. Brijna...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Leveraging Big Data to Manage Transport Operations

Leveraging Big Data to Manage Transport Operations (LeMO) project will investigate the implications of the utilisation of big data to enhance the economic sustainability and competitiveness of European transport sector. The project will study and analyse big data in the European transport field i...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel therapy for PKU: Candidate Drug Selection

Selskapet vil i samarbeid med eksterne konsulenter utarbeide en SME instruments søknad, med fokus på Lead Optimisation frem til Drug Candidate Selection for en ny terapi for behandling av PKU, en medfødt metabolsk lidelse som berører rundt 1:10.000 nyfødte.

Tildelt: kr 39 766

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of advanced electrode and catalytic material solutions for effective chemical energy storage using co-electrolys and methanation

The convertis project aims at developing advanced electrode and catalytic reactor material solutions for effective chemical energy storage using combined co-electrolysis and methanation direct synthesis. To achieve this goal, the operating conditions of the combined co-electrolyser and methanatio...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Den sjuende nasjonale konferansen om norsk som andrespråk 2016 - arrangementstøtte

Dette prosjektet søker om arrangementsstøtte for å gjennomføre Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk 20.-21. oktober 2016 ved NTNU, Trondheim. Den nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk er en ambulerende konferanse som arrangeres annethvert år, og so...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage