0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of advanced electrode and catalytic material solutions for effective chemical energy storage using co-electrolys and methanation

The convertis project aims at developing advanced electrode and catalytic reactor material solutions for effective chemical energy storage using combined co-electrolysis and methanation direct synthesis. To achieve this goal, the operating conditions of the combined co-electrolyser and methanatio...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Grasp - Fra prototype til marked

Prosjektet skal skrive søknad til H2020-utlysningen "Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well". Søknaden omhandler apparatet GRASP som er et hjelpemiddel innenfor psykisk helse. GRASP er på et sent prototype-stadie og H2020-prosjektets hovedmål er ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

DP016 Skånsom og effektiv renholdverktøy for kar

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Den sjuende nasjonale konferansen om norsk som andrespråk 2016 - arrangementstøtte

Dette prosjektet søker om arrangementsstøtte for å gjennomføre Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk 20.-21. oktober 2016 ved NTNU, Trondheim. Den nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk er en ambulerende konferanse som arrangeres annethvert år, og so...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New ecosystem for advertising

Dappd will replace existing ecosystems within advertising. Through dialogue, user feedback and advanced algorithms, the user will get a level of control and relevance never experienced before.It doesn't matter whether the user is listening to the radio or seeing ads while surfing, only relevant a...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT-O4: Smart Anything Everywhere

We are aiming for delivering aI H2020 Application for applying H2020 ICT-04 for being part of setting up a project SMART-INC The Smart Sensor Technology and Innovation Hub, the European incubator for the development and integration of Smart system solutions within the urban public space. Appli...

Tildelt: kr 21 196

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Dementia coach for cognitive training, embedded interaction and resource ecosystem exploitation

Prosjektet gjennomføres for å levere inn en prosjektsøknad til H2020-utlysningen 'Personalised coaching for well-being and care of people as they age' med innleveringsfrist i januar 2017. Det skal etableres et konsortium og prosjektkonsept som svarer til H2020 utlysningen om å utvikle og valider...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Carbon Capture

Vi skal utføre FOU på en innovativ "air-absorption"-metode for å utvikle en banebrytende teknologi for småskala CO2-fangst. Dette vil gi en metode for karbonfangst som er langt mer kostnadseffektiv enn dagens løsninger. Fremfor å se etter hvordan man kan fange nær 100 % av CO2, så bruker vi pri...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bioinformatics identification of mutated HLA sequences to guide neoantigen-based immunotherapy

Doktorgradsstipendiaten har utviklet og publisert en integrert metode for typebestemmelse av både HLA-klasse-I- og klasse-II-alleler med oppløsning på opptil 8 sifre, med større nøyaktighet enn de tidligere beste metodene. Metoden bruker et omfattende bibliotek av referansealleler og en totrinns ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 fase 1 søknad Gut Microbiome Analysis

In the proposed project, Bio-Me will develop a low-cost, rapid test for the composition of the gut microbiota (bacteria), based on the most up-to-date know-how and expertise. This test will become the new standard for researchers, health care professionals and health-conscious people.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP025 LAGSPILL 2017 - designdrevet innovasjon rettet mot familier og andre nye brukergrupper

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel tele Controller for regulation of public Lighting And smaRt cITY

We are aiming for delivering a FTI H2020 Application for applying H2020 FTI funding for developing a novtel Controller for regulation of public Lighting And smaRt cITY. Application process is coordinated by Dutch company Catalyze. They are handling the entire proposal. Project lead / applicant...

Tildelt: kr 24 195

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Bynett Sør - et nettverk for bærekraftig byutvikling

Bynett Sør er et nytt nettverk som skal fremme kunnskapsbasert byutvikling med utgangspunkt i byene på Sørlandet. Det aller meste av forskningen som legges til grunn for byutviklingsstrategier i dag er basert på storbyer, uten at det er verifisert at denne forskningen har overføringsverdi til sm...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Tildelt: kr 99 865

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Visiting Research Fellowship Oxford 2016-17

There are two research agendas that I would like to pursue during my visit to Oxford. 1. The relationship between conceptual or theoretical learning and practical, work-based learning (e.g. placement) in undergraduate professional education programmes 2. The implementation of Learning Outcomes i...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Establishing network for bilateral R&D&I collaborations in health technology

se vedlegg

Tildelt: kr 42 675

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Cultural Heritage preservation with novel nanomaterials

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen NMBP-35-2017: Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage. Research and Innovation action. Hovedformålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle nye materialer og metoder for å bevare bygninger og monu...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Implementing optimized oxygen transport membranes in CO2 capture schemes on all scales

Cerpotech is expected to perform the following planned activities during the project: - Suggestion for possible manufacturing route (target for project 1t) - Identification of critical and cost intensive raw materials and production steps - Identification of possible industrial automation for cos...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

First stabilisation device to enable rotation-free and rotation-controlled lifting and loading of cargo to make transportation efficient

Kolberg Caspary Lautom AS has developed and tested the first stabilisation device for cranes and helicopters to enable rotation-free and rotation-controlled lifting and loading of cargo. Our innovation will make transportation and logistics more efficient, reliable and safe. We apply for EU fun...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestfold

MER-Mer entreprenørskap

Arrangementstøtte KAN 2016

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til internasjonalt samarbeid på PEM brenselceller og Li-ion og NiMH-batterier relatert til FME MoZEES

Hovedformålet med dette prosjektet (4 reiser) er å etablere bilaterale relasjoner med potensielle partnere innen hydrogen brenselceller og batterier i forbindelse med etableringen av FME Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). Prosjektet vil også styrke arbeidet med å etablere ny nasjona...

Tildelt: kr 75 723

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte Eurostars Event 16

Carrycut kombinerer delingsøkonomi med profesjonelle aktører, metoder fra sosiale medier og ny teknologi til å lage en fysisk internett (FI) applikasjon. Løsningen består av en mobil markedsplass for kjøp og salg av transporttjenester og verktøy for å bygge transportkjeder og dele informasjon. ...

Tildelt: kr 17 991

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Eurostars Evenmt 2016 Amsterdam - matchmaking for SMR-3360

The overall idea is to develop a platform based on biological, medical and regulatory text mining technology based on statistical methodology; to combine that with drug development and regulatory affairs competency; and thirdly to combine these dimensions with data from biotech venture capital fi...

Tildelt: kr 3 322

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Immence Brew 1 - søknad om prosjektetableringstøtte rettet mot H2020

Knem AS har utviklet en teknologi som bedre kan overvåke og styre gjæringsprosesser innenfor flere industrier, og som kan gi små- og mellomstore aktører fordeler de ikke tidligere hadde tilgang på. Dette vil spare arbeidstimer, svinn og energiforbruk i stor grad. Knem AS søker nå om prosjektetabl...

Tildelt: kr 37 499

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

EADI Nordic Conference 2017: Globalisation at the Crossroads: Rethinking Inequalities and Boundaries

EADI Nordic 2017 eit samarbeid mellom EADI (European Association of Development Research and Training Institute), NFU (Norsk forening for utviklingsforskning), Universitet i Bergen og CMI. EADI General Conference er arrangert kvart tredje år. I ein nordisk kontekst arrangerer NFU annakvart år k...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Shadow Group for ECSO

The European Cyber Security Organisation (ECSO) was established in June 2016 and is a membership organisation implementing the Cyber Security contractual Public-Private Partnership (cPPP). This means defining the strategy, and in practice, the proposal call text for the cyber security research do...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

METODA: Methodological Explorations between Design and Social Sciences

The aim of this project is to find out how tools and techniques from design can be applied to social science research on people, society, and culture. The project will do this by mapping out and studying projects in academia and professional practice where researchers apply design methods to carr...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative sustainable solutions for improving the safety of dietary properties of seafood.

Tarelaks AS er en bedrift eid av lakseoppdrtterne Sulefisk AS, Osland Havbruk og Engesund Fiskeoppdrett. Sammen med tareselskapet Hortimare og Møreforsking har bedriftene fått 3 FoU konsesjoner på IMTA (integrated multitropphic aquaculture) hvor de skal utvikle tare og lakseoppdrett sammen i kome...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA)

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 6-7, 2016.The 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter was preceded by two workshops in 2014 and 2015.Soft a...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage