0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Innovation and Defence Industrial Policy: Creating a Common Strategy for Institutions with Different Goals and Approaches to Policy-Making

Both Innovation Norway and the Ministry of Defence seek to promote a strong and viable defence industry in Norway. However, the two institutions greatly differ in terms of their policy goals, approaches and policy instruments. This begs the question wheth er Innovation Norway and the Ministry of ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MobiHealth: Developing Health Service Networks through Mobile Solutions in Low Resource Settings

-

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Samhandling i offentlig sektor

Semicolon II vil gi et bidrag til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor ved bedret elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Prosjektet fokuserer på nye organisasjons- og styringsmodeller, slik som forpliktende samarb eid og nettverk mellom ulike aktører, som...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte innovasjonsprosjekter med spesielt høy samfunnsøkonomisk avkastning

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte forskningsprosjekter i foretak med mange prosjekter i Forskningsrådet

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Proposal for the research-based evaluation of FIFOS 2010

The Danish research and consulting company DAMVAD hereby submits a proposal for the research-based evaluation of FIFOS, the Programme on Research for Innovation and Renewal in the Public Sector. The proposal is put forth in collaboration with two extern al partners: Research Director Carter Blo...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Inclusive identity management in new social media

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlog...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Prosjekt for utvidet statistikkgrunnlag

Med utgangspunkt i mikrodata generert i det utvidede statistikkgrunnlaget som kobles sammen med to andre datakilder, skal prosjektet beskrive og forklare regionale variasjoner i FoU og innovasjon, innovasjonsprosesser og -effekter i Norge med særlig relev ans for forsknings-, innovasjons- og regi...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reindeer herding and commodification of the outfields and commons in Southern-Sámi areas - challenging established rights and practices

Reindeer herding, agriculture and forestry are defined as primary industries, hence policies and administration of these industries are under the Ministry of Food and Agriculture. The reindeer herding industry constitutes the major material basis for Sámi culture - identity, lifestyle and langua...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

A sustainable regional policy

The regional policy goals of preserving the scattered population pattern and sustaining the amenity value of the landscape, have strong support in the Norwegian general public. Nevertheless, traditional agricultural support has neither been able to revers e the tendency of centralisation nor the ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomy and Automation in an Information Society for All

Forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle (A3: 2009-2014) har hatt som mål 1) å bidra til en ny forståelse for hvordan digital automatisering av offentlige tjenester samspiller med behovet for autonomi og handlingsrom hos brukere av disse tjenestene, og e...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Global health e-infrastructures: integration and use of information

Verdikt prosjektet forsker på utvikling, integrering og implementering av helseinformasjonssystemer (HIS) i land og regioner i Afrika og Asia med fokus på, og utgangspunkt i, programvareutvikling av DHIS2 som er en åpen kildekode plattform for Helseinformasjonssystemer- Utviklingen av DHIS2 koor...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Back to the future? Policy responses to increasing food prices and climate change in the new millennium, dr.gr.stip og utenl.stip.

Prosjektet ?Tilbake til framtida? Landbrukspolitisk respons til stigande matprisar og klimakrise» tok sikte på å utvikle omgrep og kunnskap som trengst for å reformere landbrukets institusjonar og verkemiddel: Kva no med den norske landbruksmodellen? Kan ein oppnå den planlagde produksjonsvekste...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Krise, omstilling og vekst

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mobile decision support in emergency situations

Acute emergency situations are characterised by high levels of uncertainty combined with a need for fast and reliable action. Whether the emergency situation is a fire in an industrial plant, a road accident involving dangerous goods or a terrorist attack on an underground train, the operative r...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestfold og Telemark

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eGovernment Monitor

A massive digitalisation of public services is under way. The main challenge in this development is to ensure that the new online services effectively address the real needs of the citizens, businesses and governmental agencies. The Norwegian Ministry of Government Administration and Reform publi...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Seamless infrastructures, business models and cultural diversity

The project will focus on challenges regarding the interaction between business models, regulation, and technology for converging infrastructures within the media and ICT sectors. The project will emphasize the focus on policy relevant knowledge and resea rch that may be used by policy makers in ...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Communicating local governments: Implementing community informatics

The main goal of the project is to do an explorative analysis of the ways in which local communities in Norway adopt IT innovations and implement new digital services, and how their efforts are related to improve social capital and social values of citize ns. The emphasis is on providing a classi...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner

Sammendrag Dette er en søknad hvor offentlig virksomhet er bridragsyter. Den overordnede idéen er å bidra til økt samhandling i offentlig sektor og, som et resultat av det, mellom offentlig og privat sektor. Vi finner svar på både organisatoriske og sema ntiske interoperabilititetsutfordringer g...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Universell Utforming i Multimodale Grensesnitt

Prosjektet vil bidra til å inkludere flere mennesker i det moderne informasjonssamfunnet ved å utvikle mellomvare, kunnskap og retningslinjer. Mellomvaren skal: a. generere brukerprofiler vha. IKT-støttet kartlegging av brukernes kognitive ferdigheter, b. danne et programvarebibliotek med funksj...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

eGOVERNET (FP6 project number 026575)

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage