0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Optimal Power Network Design and Operation

Aktiviteten ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse fokuserer på å identifisere overføringslinjer som bør kobles ut for å gi økonomisk mer effektiv drift. Strømnettet må her representeres med ganske stor nøyaktighet, hvilket resulterer i komplekse optimaliseringsproblemer. Ved...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snake Locomotion in Challenging Environments

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for robotisert fremdrift i ukjente og utfordrende omgivelser. Inspirert av biologiske slanger har slangeroboter lange, slanke og fleksible kropper som kan gi robuste fremdriftsegenskaper ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Zhang, Gang. Kinesisk statsstipendiat 2010/11

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Research on voltage regulation methods for electricity distribution systems with a large amount of dispersed generators

...

Tildelt: kr 73 880

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Inversion of seismo-acoustic data for elastic properties of the ocean bottom

In the ocean, remote sensing of acoustic waves is the primary means to determine physical characteristics of the sea bed materials and the sub-bottom structure. Examples of remote sensing applications span a broad spectrum, including geotechnical site in spections for cable and pipe laying and i...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spatio-temporal modelling and approximate Bayesian inference

The aim of this project is to provide solutions for two common challenges in spatio-temporal applications: making Bayesian inference in reasonable time, and provide a good approach to modeling and representing stationary and non-stationary Gau ssian random fields. This is done by ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Security of Practical Quantum Cryptography

Kvantekryptografi tillater beviselig sikker kommunikasjon, i motsetning til klassisk, konvensjonell krytografi. I dag finnes det flere kommersielle aktører som lever av å selge utstyr for kvantekryptografi. Samtidig har de første sikkerhetshullene blitt f unnet. Prosjektet går ut på å lete etter,...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial and Categorical methods in Representation Theory

Prosjektet dreier seg om forskjellige deler av algebra. Motivert av konkrete eksempler, som hele tall og rasjonale tall, så kan man imitere regneregler som gjelder i disse konkrete eksemplene til å innføre abstrakte algebraiske strukturer. F.eks. er da de hele tall en ring med to operasjoner + og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yang, Hongli, kinesisk statsstipendiat 2009/10

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Artifact Cancellation for Simultaneous Multifunction Proportional Control of Prostheses

The SVEN project produced results in the 1970's and 80's that are still among the best ever seen for simultaneously controlling multiple functions in an arm prosthesis. Their system used "crisp classification" of myoelectric (EMG) signals, and controlled multiple motors in an on/off fashion. Toda...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric Numeric Integration in Applications

I GeNuIn-prosjektet ser vi på simulering og modellering av flerlegemedynamikk og på problemer som oppstår innenfor biomedisinsk bildebehandling. Vårt hovedmål er å komme fram til mer nøyaktige og pålitelige datamaskinsimuleringer av de fysiske fenomenene vi studerer ved å utnytte kvalitative egen...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Microsystems for Medical Ultrasound Video Cameras

-

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

10th Winter School on Coding and Information Theory

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development of semiconductor nanowire based solar cells

-

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Control, Information and Communication Systems for Environmental and Safety Critical Systems

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møte utfordringene som stilles for bærekraftig utvikling og sikkerhet i fremtidens informasjons- og styringssystemer. I forbindelse med utvinning av mindre oljefelt er ubemanne...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

'High Frequency Wind Power'.

Prosjektet omhandler løsninger for vindparker basert på likespenning. Ny omformerteknologi og transformering med høy frekvens gir systemer med lavere vekt og volum. Nøkkelteknologi er bruk av nanokrystallinske materialer i transformatorkjerner samt matriseomformere. Prosjektet omhandler særlig hv...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

International Conference on Spectral and High Order Methods

The numerics group at the Department of Mathematical Sciences at the Norwegian University of Science and Technology has been invited to be the local organizer of the 8th International Conference On Spectral And High Order Methods (ICOSAHOM) in Trondheim, Norway, during the period June 22-26, 2009...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nasjonal forskerskole innen "Nanoteknologi for mikrosystem"

Deltakere Pr. 30. september 2013 er det registrert 96 stipendiater i forskerskolen. Av disse er 25 fra HiVe,45 fra NTNU (22 fra Inst. for elektronikk og telekommunikasjon(IET), 23 fra Inst. for fysikk (IFY)),22 fra UiO (9 fra Fysisk inst. (FI), 13 fra In st. for informatikk (IFI)) og 4 fra UiB. S...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CoOperation Support Through Transparency

-

Tildelt: kr 22,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear Problems in Mathematical Analysis

The project aims to strengthen and further develop basic research within the group of researchers in classical analysis and differential equations at NTNU. Situated at Norway's premier engineering school, the research team of this project has as its visio n to - operate in the two-way street be...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

URE - Uncertainty in Reservoir Evaluation - High-Contrast Spatial Features

Project summary: After decades of research on stochastic reservoir characterization, mapping of average properties and representation of heterogeneities are in frequent use in the petroleum companies. Methodologies for data integration and uncertainty ar e also available. Focus of the current pr...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Requirements for Secure Information Systems

The project will develop and evaluate methodology and tool support for security requirements engineering, integrated with mainstream software development methods. The main features of the contribution will be as follows: - The methodology shall be lightwe ight, meant to be used primarily by mains...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

The Norway-China cooperation project on Underwater Acoustic Monitoring and Communication

The objective of this project is to strengthen the cooperation between China and Norway through collaborative research on underwater acoustic monitoring and communication along two parallel paths: acoustic remote sensing of marine environment for seabed c haracterization, and applied signal proce...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

2nd Joint iTrust and PST Conferences on Privacy, Trust Management and Security (IFIPTM08)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

COST2100 Workshop on MIMO and Cooperative Communications + COST2100 Management Committee Meeting

...

Tildelt: kr 14 776

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Cooperative Mining of Independent Document Repositories

Document repositories contain a wealth of knowledge that can be discovered through text-mining techniques. With the advent of all-digital management processes, new types of repositories have emerged, for example personal document repositories like email folders. The typical approach to mine coll...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

High order methods for incompressible fluid flow: Application to moving boundary problems.

The focus of this project is simulation tools for studying problems with free surfaces or moving boundaries. The objectives are to develop verifyably accurate and fast computational methods, and to apply such simulation tools to a couple of selected probl ems. The first is a simulation-based stud...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Wireless Interference-Limited high-throughput Access Technologies and applicatIons

This is a continuation of the fruitful collaboration between TKK, LU and NTNU established in the WILATI project. The research on MIMO WLAN is extended to modem improvements, cooperative multiuser MIMO and spectrum sensing as well as new application areas, like localization. The clear trend in ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Clinical applications of multiphoton microscopy: Focus on cardiovascular diagnosis

Multiphoton microscopy (MPM) provides a unique possibility of imaging the micrometer-scale structure of intact tissue. It can image indivdual connective fibers up to one millimeter below the surface. MPM has been used successfully in the imaging of cell-s tructure and -dynamics, but has only rela...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Jiang, Yuming DAADppp 2008-09 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage