0 antall prosjekter

HAVKYST-Havet og kysten

Developing an Index of the Quality of the Marine Environment(Marine Environment I.Q.) based on biomarkers: integration of pollutant effects.

The marine environment is an important natural resource of the Earth?s system and provides vast economic and social resources. Marine, coastal and estuarine ecosystems are complex assemblages of biota, chemical processes and physical dynamics that are gre atly influenced by human activities. Inte...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Typhoon Valve - Feasibility Study

PREPROJECT DESCRIPTION The preproject is planned as four more or less parallel activities. There is no obvious milestones before the project termination, except the application to PETROMAKS before 15.03.2006. We intend to have regular contact with the par ticipants to keep them updated on the pro...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improving sub-sea pumping reliability

...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Seawater-based fresh water - a way to reduce environmental impact on infections?

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Drilling mud follow up study - Input data and validation experiments for ERMS

Discharges from drilling operations during exploration and production of oil and gas in the North Sea spread over large areas and remain in the water column for a long time. Potential impacts on marine organisms need to be elucidated to clearly establish what actions, if any, are needed to comply...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

SIPNBIO-SIP-NHD: Bioteknologi

Biosensor technology in the marine environment

Biosensor technology, in which a biological recognition element is immobilized on a transducer, offers advantages over the traditional analytical methods. Being cost-effective, today?s technology enables these devices to be tailored in field-based automat ed monitoring systems. Biosensor techniqu...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Multiscale-Streamline Simulation of Highly Heterogeneous and Fractured Reservoirs

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Misjonshøgskolen i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Konsulentoppdrag - Polytec

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

International developments, dissemination and implementation of CSR in the Norwegian clothing sector

By a trial research design this project aims to follow the Norwegian branch organisations engagement in the national and international development of Corporate Social Responsibility (CSR) and to study how these processes disseminates and influences the cl othing branch in Norway at the chain and ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2006 - FORNY Rogaland

Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler for 2006. Søknad: 3,5 mill NOK til en samlet kommersialiseringsaktivitet på 7 mill NOK i FORNY Rogaland. Relaterte søknader : Søknad om Infrastrukturmidler på til s...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Method for energy reduction in acid gas capture processes

This project proposal covers part 1 of a three stage project, leading to a new process for acid gas capture by absorption with the aim of drastically reducing the energy required. The main objective of phase 1 in this project is laboratory validation of the theoretical concepts of the described ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ReelWell - Drilling Concept - Reducing cost and improving safety/performance for offshore drilling.

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vindressurskartlegging i komplekst terreng

En viktig forutsetning for å lykkes med en satsning på vindenergi vil være en god og sikker vindressurskartlegging i forkant av utbyggingsprosjekter. I enkelte sammenhenger er det observert mer enn 1 m/s forskjell mellom modellert og målt vindskjær fra 10 til 50 m i samme mast. Tilsvarende horis...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Helse Stavanger

Stavanger Universitetssjukehus - Helse Stavanger HF har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjek tet tar sikte på å videreføre samarbeidet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Time and space for management? The implications of extensive system requirements for the role of management and HSE practice offshore

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Model centric e-field control processes

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

BioGuard - a real-time environmental monitoring system for offshore drilling and production operations

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Professorat i risikostyring

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications

Research areas: - secure wireless communication - using eliptic curves cryptography - using identy-based cryptography - secure routing in ad-hoc networks - user mobility and service continuity across heterogeneous wireless networks - user authentication ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Identity to Difference

...

Tildelt: kr 52 500

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv

Permitteringsinstituttet et politisk omstridt virkemiddel som har vært under press i flere år. Dette prosjektet tar sikte på å belyse to problemområder som er i samsvar med det kunnskapsbehov om bruken av permitteringsordningen som er uttrykt fra Arbeids - og sosialdepartementet og Aetat. 1. Hv...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i vann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling

Med tiltakende globaliseringskrefter utfordres de regionale økonomier, og både akademikere og praktikere setter sin lit til at en forsknings- og innovasjonsdrevet regional næringsutvikling vil gi det beste grunnlaget for overlevelse og langsiktig vekst. I dette prosjektet ønsker vi derfor å stud...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

WTO negotiations and the changing framework conditions for Norwegian agriculture, fisheries and aquaculture

Norway faces a number of challenges in WTO negotiations. Norwegian negotiating positions are based on what we may call a triangle of partly conflicting and partly compatible interests and concerns. (a) Norway has defensive interests with regard to agricul ture. Due to harsh conditions and non-tra...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Preservation of muscle food with dielectric heat and modified atmospheres

The prepared meal consumption in Europe and America is expected to double in ten years and strong opportunities are predicted in the crossover trend between health and convenience. For many products this can be met by maintaining the nutritional value thr ough minimal processing. Minimally proces...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Risikostyring og samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kulturstudier Sør/Øst-Afrika

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Samarbeidsavtale Fagenhet for EU-forskning

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger skal være en sentral aktør i regional nyskaping og vil bidra aktivt i arbeidet med kommersialisering av forskningsresultater fra institusjonen. Universitetet har i lengre tid arbeidet med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurd...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland