0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Arctic climate change and Pollination, RiS number 6577

Insects and plants may respond to climate change factors in different ways, causing the close associations between them to become disrupted, or even decoupled, subsequently affecting ecological communities, processes and functions. However, interactions between plants and pollinators are rarely c...

Tildelt: kr 76 619

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Salix polaris radial growth responses to 11-years of warming experiment in Adventdalen (central Spitsbergen)

Dwarf shrubs are the northernmost woody plants living under extremely harsh conditions and thus their growth is expected to be extremely sensitive and responsive to even slight changes in climate. The study of how shrubs annual growth respond to changes in the climatic conditions can supply relev...

Tildelt: kr 42 547

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Geochemical exploration of submarine seeps in Grønfjorden, Svalbard. RiS ID 10080

Submarine pockmarks are widespread features on continental margins and represent potential pathways for large quantities of a strong greenhouse gas, methane, escaping from subsurface sediments. Pockmarks in southern and northern Grønfjorden, Svalbard have been described previously by Forwick et a...

Tildelt: kr 24 660

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Melatonin and polar lighting effects on an arctic living fossil (Lepidurus arcticus) RIS-ID 10011

The overall aim of this project is to characterise circadian organisation in a polar invertebrate Lepidurus arcticus. Although the existience of circadian clocks is accepted as ubiquitous feature of life, and their physiological mechanisms are becoming well understood, the role of circadian clock...

Tildelt: kr 63 849

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Quaternary mapping of Blomstrandhalvøya, elcudiating glacial geomorphology and chronology, RIS ID 10081

Cosmogenic nuclide dating of glacial erratics on Blomstrandhalvøya, North west Spitsbergen. The project also involves detailed Quaternary mapping of the island, in order to give context to the interpretation of Cosmogenic ages, and the overall rate and magnitude of deglaciation in Kongsfjorden fo...

Tildelt: kr 48 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Probing the Atmospheric Surface Layer during the Arctic Night: The role of Turbulent Structures

My master thesis investigates the role of turbulent fluxes in the surface energy balance over land during the Arctic night. The project combines results from a previous measurement campaign in the Bayelva catchment near Ny-Ålesund with state of the art turbulence modelling. The goal is to investi...

Tildelt: kr 39 723

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

DNA damage in arctic avian predators: baseline, sensitivity to damage and association to contaminant exposure. RiS ID: 10093

This master project is an associated part of the AVITOX research project (RiS ID: 6818) investigating persistent pollutants in avian top predators in the Arctic. AVITOX aims to "generate new knowledge about anthropogenic impacts on marine ecosystems", Individuals of common eider, black-legged kit...

Tildelt: kr 59 468

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Physiological responses in Papaver dahlianum after a short-term heat shock in situ, RiS ID: 10077

Increasing the ambient air temperature around an individual Papaver dahlianum plant for 30 minutes in the field at Svalbard and measuring the gas-exchange, photosynthetic efficiency and heat stress related metabolites during and after the temperature treatment, can give us insight to how arctic p...

Tildelt: kr 9 228

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Comparative analysis of human impact on the environment in Arctic settlements Longyearbyen and Barentsburg (Svalbard)

Longyearbyen and Barentsburg are exclusive examples of settlements with industrial development in the Arctic. Above all it is two existing coal mining centers. The research is devoted to evaluating of environmental impact from coal mining industry on the Arctic landscapes in Longyearbyen and Bare...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Study of mercury and natural organic matter in Arctic soil, RIS ID 10120

The goal for this project is to collect soil and water samples in the catchment area of Adventselva close to Longyearbyen, Svalbard. Samples is planned to be collected during summer / autumn 2015. Intention is to make available quantitative information on mercury in the soil samples as well as qu...

Tildelt: kr 28 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

RiS#3689 Monitoring seabirds in Kongsfjorden.

Genotoxic effects of persistent organic pollutants and oil components in egg from common eider (Somateria mollissima) and glaucous gull (Larus hyperboreus). 14 days field work in Kongsfjorden collecting common eider eggs. The eggs will be used for chemical analysis of parent and metabolites of p...

Tildelt: kr 19 389

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår.

De siste årene har det vært en økende interesse for viktigheten av regionalt tilpasset innovasjonspolitikk for å skape vekst og utvikling i ulike regioner. I den forbindelse har konseptet smart spesialisering dukket opp som en strategi for innovasjon og utvikling i europeiske og norske regioner. ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Agder

SSF-Svalbard Science Forum

Ocean Flagship

The main goal of the proposed SSF Ocean Flagship is to increase scientific cooperation between all countries and institutions actively involved in the marine research in the Svalbard area. At present the individual elements of the ocean observing system in Fram Strait and the European Arctic are ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Integration of the New Lab Facility for Chemical Analyses in Barentsburg into International Cooperation in the Arctic

Miljølaboratoriet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble allerede etablert i 2005 som en integrert fasilitet i Forskningsparken, Longearbyen. UNIS miljølaboratorium er satt opp for organisk sporanalyse og metodeutvikling innen arktisk miljøforskning og for høyere utdanning. Laboratoriet ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Isfjorden Marine Observatory Svalbard

I løpet av prosjektet Isfjorden Marine Observatory Svalbard (IMOS) har russiske, norske og polske forskere samlet inn tidligere data på hydrografi og plankton i Isfjorden, samt samlet inn nye data for å etablere en høy-Arktisk plankton tidsserie med sesongoppløsning (vinter, vår, sommer og høst)....

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Svalbard

TRANSPORT-Transport 2025

Managing transport safety in the context of global competition

I løpet av de siste tiårene har alle transportgrener (luft, sjø, vei og jernbane) gjennomgått store endringer som svar på økt internasjonal konkurranse og ny internasjonal regulering av sikkerhet og konkurranse. Dette har ført til kostnadskutt og nye organisasjonsformer basert på outsourcing og s...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development and production of new insect chitosan and chitosan-based functional coatings for yarns and textile fabrics

Kitin er den nest viktigste naturlig polymer i verden etter cellulose og finnes i marine krepsdyr, som reker og krabber, insekter og sopp. Det er økende kommersiell interesse for kitin og kitin-baserte produkter på grunn av dens bio-nedbrytbarhet, bio-kompatibilitet, antimikrobiell aktivitet, og ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Sparsity based denoising for continuously recorded seismic data

I seismiske undersøkelser har støy vært en utfordring som gjør det krevende å lage et korrekt geologisk bilde av undergrunnen. Industriledende algoritmer for å fjerne støy er basert på glissen og redundant representasjon av dataene. Denne representasjonen beskriver signaler som lineære kombinasjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

'Before it Gets Spoiled by Tourists': Producing and Consuming the 'Modern Primitive' in the Trobriand Islands

The project is concerned with the publication of a monograph the manuscript of which was originally a PhD thesis presented in 2012. Heavily revised, the monograph provides an anthropological analysis of the encounter between local residents and tourists in the Trobriand Islands, a place renowned ...

Tildelt: kr 33 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

ROMFORSK-Program for romforskning

High resolution sea-ice motion from Synthetical Aperture Radar using pattern tracking and Doppler shift

Sjøis er en av de mest fremredende klima indikatorer i Arktis og sjøisdata er derfor viktig både i klimaforskning og i operasjonell monitorering og iskart produksjon. Dette prosjektet har fokusert på å utlede høyoppløselige isdriftdata fra SAR satelitter. Isdrift er årsak til at sjøisen forflytte...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Attitudes for peace: Postconflict public opinion

Hva tenker folk om tiltakene og endringene som er ment å skape fred i land rammet av borgerkrig? Det korte svaret er ganske enkelt: vi vet ikke. Forskningsprosjektet 'Attitudes for peace' tar opp dette spørsmålet ved hjelp av nasjonale spørreundersøkelser i tre land der innbyggerne har opplevd bo...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecular spin frustration

Elektroner har en iboende egenskap kalt spinn. En standardantakelse i kvantekjemisk modellering er at det finnes en felles spinnakse for alle elektroner og at deres respektive spinn, enten er parallelle eller antiparallelle til denne. På et mer abstrakt nivå betyr dette at et system har en bestem...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable intensification of Norwegian cereal production by means of technology-driven adjustments of applied nitrogen and fungicides

Bakgrunn I tråd med det nasjonale mål om en bærekraftig intensivering av produksjonen er det behov for å øke kornavlinger samt utnyttingsgraden av både N-gjødsel og soppmidler. Innenfor samme skifte (jordstykke) er det ofte stor variasjon i topografi, jordkvalitet og tilgjengelighet av vann. ...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved potato seed tuber quality through better disease control methods

Bakterie- og soppsykdommer er et stort problem i potetproduksjonen og fører til en betydelig reduksjon i avling og kvalitet. Settepoteter er den viktigste smittekilde for mange sykdommer og skadegjørerne kan være vanskelige å oppdage fordi de ligger latent i settepotetene uten å gi synlige sympto...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Regional lice assessment - towards a model based management system

Lakselus fra oppdrettsanlegg utgjør en vesentlig trussel for både vill og oppdrettet laksefisk i norske farvann, siden lusene produserer store mengder planktoniske larver som spres med havstrømmene. Reglice prosjektet fokuserer på å utvikle eksisterende hydrodynamiske modeller gjennom validering ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Trehelse i steinfrukt

I prosjektet TreHelse er ein planteskule i Nederland som produserer frukttre for den norske marknaden, firmaet som importerer trea til Noreg, ein produsent av plantevernmiddel, rådgivarar, fruktdyrkarar og forskingsinstitusjonar i Noreg og Nederland deltakande. Hovudmålet i prosjektet er å auka ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improve Maternal and Perinatal Health Outcomes in Sub-Sahara Africa by focus on Quality of Care

Kvalitet på helsetjenester mottatt under graviditet og fødsel i lave ressursområder, for eksempel Tanzania, er ofte av dårlig kvalitet. Selv om begrenset, er det også rapporter om at helsetjenester er substandard eller at omsorgen fra helsepersonell er uvennlige. Dette prosjektet er et personlig...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Åpen tjenesteplattform for offentlig transport

ÅTOT (OpenSP) har levert nye metoder og løsninger som vil gjøre det enklere for kollektivtransportselskaper å ta i bruk «tjenesteleveranser» («as-a-service») ved implementering av nye IT-løsninger. Prosjektet har laget og demonstrert løsninger på hvordan man kan overvinne kjente hindringer og loc...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Accelerate Learning Through Technology (ALTT)

Elektrolyse av aluminium er en kompleks prosess i et krevende miljø der man har få målinger av hva som faktisk foregår inne i elektrolysecellene. I flere tiår har Hydro jobbet med modeller for bedre å forstå hva som skjer under elektrolyseprosessen. Mye kunnskap er akkumulert i disse modellene og...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Triassic Sedimentology of Eastern Svalbard, Ris ID 10083

Objective: The projects objective is to accurately determine the sedimentological and stratigraphic nature of the Triassic succession of NE Storfjorden. The primary use of this projects findings is to provide the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) with a clear, and concise description of the...

Tildelt: kr 66 199

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage