0 antall prosjekter

MOBI-Mobilisering

Nettverksprosjekter i Kultur- og naturnæringene "Mohairgeiter og opplevelser" "Stølsopplevelser i Skarveheimen"

Det er behov for FoU-baserte nettverksprosjekter med utgangspunkt i identitet, natur og lokal kultur og i "grensesnittene" mellom næringene kultur, natur og reiseliv. Mer konkret går prosjektene ut på å utvikle produkter og "opplevelsespakker" fra regiona lt og lokalt særpreg, som man i særlig gr...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark