0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Imagining and experiencing the refugee crisis (IMEX)

IMEX-prosjektet har bestått av to sammenhengende deler; den første undersøker hvordan nylig ankomne asylsøkere og flyktninger har forestilt seg og opplevd Europa. Denne delen av prosjektet baserer seg på observasjoner og dybdeintervjuer som fokuserer spesielt på tiden i Syria, flukten og hvordan...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arrangement- og nettverksstøtte i regi av Norsk nettverk for migrasjonsforskning

På vegne av Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NMF) søker Universitetet i Bergen med dette om midler til å videreføre og videreutvikle nettverks- og formidlingsaktiviteter. Det søkes om totalt 70, 000 kroner for aktiviteter høst 2014 og vår 2015. N MF har som formål å organisere følgende n...

Tildelt: kr 25 408

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway

Økt migrasjon fra Sør-Europa i kjølvannet av finanskrisen og den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere under den såkalte flyktningkrisen har forandret migrasjonslandskapet i Europa. Dette prosjektet undersøker migrantenes egne opplevelser av disse migrasjonsstrømmene, med hovedvekt på ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland