0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Big Clinical Data Research by IR Microspectroscopy

Privately owned preclinical stage company has conceived a very promising innovative diagnostic method candidate, FTIR (Fourier transform infrared)spectroscopy. The preclinical proof of concept has been established by a partnering company, MC Professional OU (Tallinn, Estonia), also privately owne...

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY

1)Øyvind Breivik, C, MET, H2020-DRS-2014-2015, DRS-11-2015, "Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate change" 2)Nick Hughes, C, MET, EO-2-2015, "Stimulating wider research use of Copernicus Sentinel Data" 3)Nick Hughes, W (1), Uni. Cambridge or Uni.Anc...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IMERSO Support for H2020 Application- Open Disruptive Innovation Scheme - Phase 1

IMERSO is a young IT hardware company in Oslo promoting the use of last-generation Virtual Reality (VR) technology in Enterprise and Public Service. Our team, counting with M.Sc., PhD and Post-Doc researchers, is building a unique positioning system for upcoming commercial VR headsets. It enables...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2015

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2015 arrangeres for 51. gang, og for første gang utenfor fastlands-Norge, nemlig i Longyearbyen på Svalbard. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenu...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CRT - Centric Reciprocating Technology

OTECHOS AS er et ungt firma med en utrolig tilgang på teknisk kompetanse, først og fremst i form av at oppfinner er en del av vår daglige operative virke. OTECHOS AS har også skaffet seg svært god balanse i styret med solide representanter fra finans- og industrimiljø i Norge, ledelse på høyt niv...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

13C-merkede biomarkører i miljøanalyse og oljeleting

Prosjektets hovedide er produksjon og bruk av 13C isotopmerkede forbindelser i analyse av oljebiomarkører. Målet er å utvikle nye isotopmerkede standarder basert på syntese og bioteknologiske prosesser. I dette prosjektet utvikles det nye produkter for forbedring av eksisterende metoder, av inter...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 9th Eurpoean Zebrafish Meeting

I samarbeid med NVH (nå NMBU) arrangerer UiO "the European Zebrafish Meeting (EZM)# 2015 (28 juni-2. juli) i Oslo (http://zebrafish.no/). Dette er det største møtet i Europa som omhandler alle aspekter vedrørende forskning på sebrafisk. Sebrafisk ble først utviklet for å studere fosterutvikling h...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Visit to University of California, Irvine

Det søkes om dekking av utgifter til for et besøk ved Earth System Sciences, University of California., Irvine. Besøket inngår som en del av det forsknisamarbeide Universitetet i Oslo har med University of California og ser på modelering av fordeling og endringer av kjemiske komponenter i s...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New strategies and policies for Small And Family Farms? Role in Food an Nutrition Security

The overall aim is to enhance and secure the contribution of small farms and food businesses to sustainable food and nutrition security. For this, there will be in-depth analyses of case studies in several countries and explore with which strategies and under which policies small farms in these c...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Fault geometric and seismic attributes

Prosjektet Fault Geometric and Seismic Attributes sluttet i februar 2018. Vi har oppnådd alle milepæler i prosjektet og er stolt av gode resultater. Uten støtte fra Petromaks2 og NORUSS programmer ved forskningsrådet kunne vi ikke fullføre dette vellykkede prosjektet. Prosjektet er et interdisip...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Sharing best practices on how to operate in the climate science-policy nexus

Hvordan designe, sammenstille og kommunisere kunnskap for klimapolitikk er et brennende spørsmål vi vil ta opp på et semi-vitenskapelig seminar i Oslo i april 2015. Temaet er for tiden meget sentralt i samfunnsdebatten: FNs klimapanel har nylig lansert siste del av sin femte hovedrapport, og det ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2015

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A novel porous ceramic material to substantially cut life-cycle energy consumption and emissions from the construction industry.

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen ERC Consolidator Grant, ERC-2015-CoG, i Main Pillar Excellent Science. Formålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle en innovativ og bærekraftig materialteknologi med basis i bruk av porøs keramikk. Det vil bli sikret at miljømessi...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SeaSENSE ? Tools for changing practices of Northeast Atlantic fisheries for long-term sustainability

The main goal of the proposed project (SeaSENSE) is to combine the power of merging social and natural sciences to develop tools for evidence-based policy-making, to make a sustainable use of the Atlantic fisheries resources possible. SeaSENSE will provide: i) groundbreaking biosensor technolog...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technologies for creative industries, social media and convergence (ICT-19a)

ReMArD - Reconstruction and Meshing from Arbitrary Point Cloud Densities Prosjektet baserer seg i stor grad på de utfordringene POPART-konsortiet ikke ser for seg å løse i løpet av POPART-prosjektet (Previz for On-set Production - Adaptive Realtime Tracking). Og nye problemstillinger som dukker ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

12th Annual Meeting of Health Technology Assessment international 2015 in Oslo

Metodevurderinger eller health technology assessment (HTA) oppsummerer forskningsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av nye metoder før innføring i helsetjenesten. I tillegg undersøkes helseøkonomiske og eventuelle organisatoriske, etiske, juridiske og sosiale konsekvenser av å innføre en ny metod...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Politics of Rituals. Communication and power in 12th and 13th century Norway

"Ritualer og Politikk" er et prosjekt som søker å analysere ritauler og seremonier i middelalder Norge som en arena hvor makt ikke bare var vist fram, men hvor den ble aktivt skapt. Prosjektet undersøker middelalder ritualene i tre distinktive faser. En pre-fase hvor organisering og initiativ til...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High temperature heat pumps for efficient utilisation of low temperature surplus heat

Varmepumper har den unike egenskapen at de ved å utnytte en lavtemperatur varmekilde effektivt kan levere mer høyverdig termisk energi ved bruk av en mindre andel av elektrisitet. Dagens systemer har imidlertid en øvre temperaturgrense på omtrent 80'C, som begrenser industriell storskala anvendel...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk pinnebeinfjerning fra fersk og tint filet

I BONELESS-prosjektet skal det utvikles ny teknologi for effektiv fjerning av pinnebein i fiskefilet av hvitfisk. Fjerning av pinnebein i hvitfiskfilet er en operasjon som i dag gjøres manuelt eller maskinelt med lavt utbytte. I et forprosjekt finansiert av FHF har man bevist de grunnleggende pri...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Møre og Romsdal

PROFORSK-Skole og samfunn

TV-serien "Havforskerne"

Tv-serien: Havforskerne Et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Media Service AS Havforskere har en viktig jobb. De skal sørge for at våre barn og barnebarn får samme glede av det rike livet i havet som vi har. Det er nok å nevne begreper som overfiske, havforsuring og rødlista arter for...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smartfish juice for the treatment of cancer cachexia in combination with chemotherapy

Smartfish AS utvikler et produkt innenfor kategorien Mat for Spesielle Medisinske Formål, kalt Nutrifriend Cachexia (NF Cax, kommersielt navn er Remune). Produktet har som mål å redusere og motvirke skadene og den ofte dødelige utgangen av kakesi i kreft (muskelsvinn syndrom hos pasienter under ...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske

Linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad gjør skade på havbunnen, gir relativt liten bifangst av ikke-kommersielle arter, har lavt energiforbruk og i tillegg leverer fisk av høy kvalitet. Det norske linefisket har imidlertid et høyt agnforbruk og råstoffene som brukes ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Personlig mobil LæringsArena

Prosjektet tar sikte på å utvikle en personlig, adaptiv mobil læringsarena (Personlig mobil Læringsarena - PLA)rettet inn mot elevgrupper i skole og voksenopplæring som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen. Partnere er Ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke s...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rights, Inequalities and Diversity Research Network Seminar

The seminar will bring together researchers in Norway and internationally, interested in education policy and practice, who wish to explore questions of rights, inequalities and diversity from an interdisciplinary perspective, examining in particular questions of methodology and epistemology. The...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

HAVKYST-Havet og kysten

Workshop on microplastics in marine environments: pathways, toxicity and impacts on biota

Plast søppel kommer inn i våre hav fra ulike menneskelige kilder og aktiviteter på land. Dette er et viktig miljøproblem og innebærer en risiko for helsen til marine økosystemer og menneskelige populasjoner avhengige av marine ressurser som for eksempel sjømat. Behovet for overvåking og forskning...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and everyday mobility - social impacts, adaptation and mitigation strategies

I CLIMAMOB-prosjektet har vi studert koblingen mellom dagens reiseadferd sett i lys av værvarianter og mulige klimavariasjoners påvirkning på reiseadferd. Disse mekanismene er skissert gjennom forskjellige arbeidspakker med følgende tematiske orienteringer: 1) Forståelse av hvordan vær påvirker d...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ONSITE Design driven Field Studies for Safer Demanding Marine Operations

ONSITE Designdrevne feltstudier for sikre avanserte marine operasjoner. Prosjektet vil styrke den norske maritime industrien ved å sikre en effektiv feedback loop mellom feltstudier i maritime operasjoner og design prosesser for nye skip og utstyr på land. Det er behov for standardiserte og...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Controlled Fracturing for Increased Recovery

Hydraulisk oppsprekking (frakturering) kan bidra til økt utvinning av olje og gass fra tette bergarter. Dette kan være en nødvendig teknologi for å gjøre marginale felt i enkelte sand og krittformasjoner på norsk sokkel lønnsomme. Skifergass-revolusjonen i USA og Canada er i stor grad blitt til s...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovative Production of Solar Cells by Epitaxial Technology (Innovative project in business sector - BIA)

Lønnsom produksjon av solceller i Norge forutsetter at cellene har høy effektivitet for omdanning av sollys til elektrisitet, effektivt forbruk av energi og råstoff, og automatisert produksjon slik at man kan konkurrere med produsenter fra lavkostland. Et selskap er etablert i Narvik for produk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Familiestøttende tiltak for barn og familier som lever i en vedvarende familiekonflikt

Altfor mange barn opplever en konfliktfylt familiesituasjon, noe som kan gjøre dem ekstra utsatte på flere måter. Forskning har blant annet vist at konfliktfylte oppvekstforhold kan påvirke barns kognitive utvikling og mentale helse. Både i Norge og internasjonalt er det utformet en god del tilt...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo