0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

High Impact Weather Events in EurAsia Selected, Simulated and Storified

I perioden 1992-2009 hadde hele 85 prosent av verdens nasjoner en lav selvforsyningsgrad eller bare et marginalt kornoverskudd og er dermed sårbare for en global reduksjon i kornproduksjonen. Et fåtall land dominerer den internasjonale handelen med korn, som USA for mais og hvete og Thailand f...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ageing population and social reforms in China: Consequences for economic growth and global climate

Populærvitenskapelig sammendrag I 2014 rangerte tidsskriftet The Economist 1-barnspolitikken I Kina som verdens tredje viktigste tiltak når det gjaldt å unngå utslippet av klimagasser, etter Montreal-protokollen mot ozon-skadelige kjemikalier og framveksten av kjernekraft og vannkraft. Dette ill...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and Chinese agriculture: Effects on food production and options for adaptation

Tidligere studier av sammenhengen mellom klimaendringer og kornproduksjon har det til felles at de baserer seg på data for større regioner. Men ekstremvær rammer vanligvis mindre områder, slik at virkningene på avlinger lett viskes ut på regionnivå. Vi studerte derfor virkningen av ekstremvær bas...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Large developing economies: current and potential future contributions to climate change

The main focus of this project is to improve the knowledge basis for greenhouse gas (GHG) emission scenarios for China and India by considering a wider set of emissions and by studying the impact of the development process and policies of China and India on global warming. A core issue in glob...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto-Protocol, carbon sequestration and poverty reduction

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo