0 antall prosjekter

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Anti-competitive agreements and abuse of dominance - The relationship between Articles 101 and 102 TFEU

The core of the phd project is the simultaneous application of Articles 101 and 102 TFEU. Together the provisions constitute the control of the behaviour of undertakings on the common market under EU Competition Law. The main research question for the pro ject is how an assessment of abuse under ...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

ESPAnet konferanse - Etter den europeiske krisen. Nye muligheter for å forene bærekraft, utjevning og økonomisk holdbarhet?

Det overordnede temaet for ESPAnets konferanse i Oslo i 2014, er hvilke utfordringer som ligger i å skulle forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk holdbarhet (www.nova.no/espanet2014oslo) Så langt har velferdsforskere i stor grad fokuse rt på forholdet mellom økonomisk effektiv...

Tildelt: kr 86 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robert - Implementation of a new User-Interface, EMG and FES on ROBERT, a rehabilitation robot.

The aim of the current project is to develop project concept and proposal for partnering in a H2020 call Eurostars 2014. The summary of the project is provided in the attacment.

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arrangement- og nettverksstøtte i regi av Norsk nettverk for migrasjonsforskning

På vegne av Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NMF) søker Universitetet i Bergen med dette om midler til å videreføre og videreutvikle nettverks- og formidlingsaktiviteter. Det søkes om totalt 70, 000 kroner for aktiviteter høst 2014 og vår 2015. N MF har som formål å organisere følgende n...

Tildelt: kr 25 408

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human-Seal Interrelations Exploratory workshops on faunal history and exploitation of seals in Northern Europe

The exploratory workshops on Human-Seal Interrelations aim to address issues concerning the ecology and social behavior of different seal species from a diachronic perspective in connection to human activity and environmental change. The focus will be on specific seal species, harp seal, grey se...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilproces...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Eurasian Empires, Public Space/Sphere, and Collective Identities at the Threshold of Modernity

This proposed series of two two-day workshops will be held at the University of Jyväskylä (Finland) and the Stockholm University Institute for Turkish Studies (Sweden) in the fall of 2014 and 2015, respectively. It aims to bring together leading scholars from the Nordic region and other parts of...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Against all odds? Exploring and explaining positive outcomes for young adults formerly in public care - a three country comparison

Prosjektet sprang ut av et ønske om å skape kunnskap om positive erfaringer og forløp i løpet av og etter offentlig omsorg. Når man bare fokuserer på kjente sannsynligheter for dårlige resultater, risikerer man å forsterke stigmatiseringen de med barnevernserfaring møter. Man risikerer også å opp...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Income inequality in professional and vocational occupations

Prosjektet "Income Inequality in Professional and Vocational Occupations" (IIPVO) har undersøkt betydningen av yrkesregulering for lønnsulikhet i Norge, både mellom yrker, innad i yrker og på tvers av sosiale grupper. Mange yrker er underlagt en form for regulering av adgangen til yrket, for ekse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Peoples Climate Research: The Contribution of Households to Climate Change Mitigation

Nordmenn uttrykte interesse i muligheter til å redusere husholdningers karbonfotspor i en spørreundersøkelse gjennomført for forskningsrådet. Dem ønsket også mer informasjon om hvor miljøvennlig bestemte alternativer som f.eks. el-bil og kollektivtranspor t er. Dette forskningsprosjektet er utvik...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Exploring life transitions in old age through a Visual Matrix

The situation of elderly Nordic communities is challenging basic premises of Nordic welfare systems while the question of how elderly communities experience the transitions of old age remains under-researched. Yet these communities live within a highly vi sual culture which mediates psycho-social...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double degree NHH Mannheim University (Business School)

Hereby I would like to apply for the E. ON programme for economics and business administration for master students for two semesters. I am a master student at Norges HandelHøyskole (NHH) in economics and business administration with a focus on Energy, Nat ural Resources and Environment, and I hav...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av intelligent inspeksjons-ROV

DeepOcean med samarbeidspartnere har testet og demonstrert verdens raskeste og mest nøyaktige undervanns inspeksjons-ROV, Superior Survey ROV (SSR). Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet er et uttalt prekært behov for bedre og billigere inspeksjonsløsninger da antall rørledninger på norsk kontinen...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - PROMOTE: Protecting water resources from mobile trace chemicals)

Det ser ut til å være en flere og flere kjemikalier fra industrien, samt plast, i drikkevann. I et nylig gjennomført forskningsprosjekt identifiserte JPI Water PROMOTE-teamet for første gang flere industrielle kjemikalier i europeisk drikkevann, kjemikalier som aldri har blitt oppdaget før. Et fr...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Privatization in the health care market. Implications for hospital quality, choice of reimbursement system and welfare

This project aims at shedding light on how increased competition, elicited by the opening up for private hospitals, might affect (1) hospital quality, (2) the choice of provider reimbursement for private and public hospitals and (3) social welfare. What we observe is increased competition betwe...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Models of Foreign Language Teacher Education (FLTE) in Norway and China: A Comparative Study - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Characterization of Arctic sea ice properties from remote sensing observations - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Workshop on hepatitis diagnostics in resource-poor countries, The Ethiopia-Norway hepatitis network

Viral hepatitis affects hundreds of millions worldwide, causing illness and death from acute infection, liver cancer and liver cirrhosis. There are available measures to control the spread of viral hepatitis infections, but the awareness of these diseases is low. The diagnostic and management of...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Cultural Journalism in the Nordic Countries

The workshops address the following topics: 1) Demarcating cultural journalism - from Nordic perspectives: Defining cultural journalism as journalistic and research topic is a challenge. Literature, movies, celebrities, food, religion etc. compete on the Nordic media agendas and dissolve the tra...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The Nordic Model of Consumer Culture: Exploring Contexts and Concepts

This project seeks to investigate the Nordic variation of consumer culture by bringing together expert researchers from across the Nordic countries in two exploratory workshops to discuss the Nordic model of consumer culture, a domain that is under invest igated in contemporary discussions of the...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, m...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Spices and stockings: Studies of early modern consumption. A Nordic/Southern European comparative approach

The series of Workshops are part of the development of a research project for an ERC Starting Grant within the Horizon 2020 Work Programme. The project involves an international group of early career female academics working in the field of Consumer Histo ry and it explores the appropriation /ass...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic network on alcohols harms to others

Selv om alkoholrelaterte skader til andre enn den som drikker er ikke en ny tilnærming, effekten av drikking på tilskuere har den siste tiden blitt gjeninnsatt som en vesentlig del av det generelle begrepet alkoholrelaterte skader. Et bredt spekter av neg ative konsekvenser av drikking er inklude...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS YOUTH ORGANISATIONS AND THE TRANSMISSION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND EUROPEANISATION IN NORTHERN AND WESTERN EUROPE 1918-2018

By the early twentieth century, youth organisations had become a common feature in many European societies. Some of them were local or national; some developed international networks and others were national branches of international or transnational orga nisations. We propose to investigate thro...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Virtual Zones of Peace & Conflict; three international workshops exploring new areas of Nordic Peace & Conflict Research

"Virtual Zones of Peace & Conflict" utforsker digitalisering av fred og konflikt. På den ene siden, økte IT-tilkobling og virtuelle cyberspace gir en ny plass for deponering av opplevelser av krig, samtidig krigføring er å bli løsrevet fra fysisk kontakt på tradisjonelle frontlinjen og med fremv...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The global financial crisis and the public sector in the Nordic countries

Acute financial crises, as the one being experienced since 2008, tend to exercise a negative effect on the provision of public services - largely as a result of resource stringencies and efficiency-enhancing measures.Despite the fact that the Nordic count ries as a whole have been less affected b...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder