2 938 prosjekter

DIP-Design Pilot

Co-Own: Et boligmarked for alle

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Gaia Vesterålen

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Internkontrollsystem

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

En bedre pårørende i en hverdag som allerede er glemt

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Beboerstyrt grensesnitt mellom effektiv distribusjon og et levende hjem

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse

THREAT-DEFUSER utforsker «myke» informasjonsstrategier i massemedia og sosiale media som kan brukes i hybrid krigføring. Vi undersøker hvordan Russland oppfattes i Norge, og hvordan Norge oppfattes i Russland i et sikkerhetspolitisk perspektiv. THREAT-DEFUSER er et tverrfaglig forskningsprosje...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker veksler på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

det har blitt avholdt to seminar i perioden der begge delte best practice og satte aktører i kontakt med hverandre. Det har også blitt etablert en styringsgruppe som skal fortsette arbeidet videre.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Eldre som jobber for eldre

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Innholdsportal for brukergenererte AR mobilspill

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Bærekraftig bomiljø i Ski

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

"Wasteless kitchen" - en Salme fra kjøkkenet anno 2020

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Lipit - multifunksjonell sensor styrt fra munn

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

En stolt støttespiller

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Fremtidens musikkarena

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Sound as a service

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Disputas: en plattform for analyse og kritisk tenkning

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Plattform som effektiviserer miljøsertifisering av bygg

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DYPP

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Barnesko som går igjen, og igjen

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Displaying which Art History? - A Study of Narratives in Art Museums' Collection Displays

En samling utgjør en essensiell del av det å være et museum, i henhold til International Committee of Museums. Internasjonalt er samlingsvisninger og kunsthistoriske narrativer er for tiden et felt i bevegelse, og i de senere år har flere forårsaket debatt og kontroverser. Det skjedde bl.a. i Tat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, s...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

EgFem undersøker det tverrfaglige potensialet mellom egyptologi og feministisk teori: Det primære målet er å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kjønn og tidligere praksis som manifestert av det gamle egyptiske materialet. Og utvikle det som kalles kropp/kjønn skillet [bod...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet undersøker framstillingar av indigenitetar og religionar i ulike samanhengar og deira politiske roller i dag. Korleis og kvifor blir dei skipa, og korleis verkar dei i omgivnadane sine? Vi undersøker dette (1) gjennom dømestudiar i Costa Rica, Etiopia, India, Noreg, Peru og Russ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Institusjonen Falstad i Levanger ble etablert som skolehjem under navnet «Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895. Den var en av flere lignende institusjoner som ble reist som alternativ til ordinær skole og fengsel i siste halvdel av 1800-tallet. Prosjektet ønsker å finne ut mer om barna...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage