0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub)

Hvor mye snø går tapt i løpet av en vintersesong på grunn av sublimasjon? Svaret på dette spørsmålet er spesielt viktig for vannkraftproduksjon siden snødekket er det største magasinet i mange vannkraftsystemer. Sublimasjon er prosessen når snøen (dvs. frossent vann) blir til vanndamp. Sublimas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Timing and origin of Miocene flood volcanism on Spitsbergen: the Seidfjellet Formation revisited (RiS ID 12088)

Mantle-derived volcanism accompanied the Cenozoic lithosphere evolution of the NE Greenland and NW Barents Sea shelves during final separation of the North American and Eurasian tectonic plates. It is unclear, however, to what extent continental breakup was influenced by deep-sourced mantle plume...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Investigating mechanisms behind thermoregulation in Svalbard reindeer, RiS ID 12119

The aim of this study is to investigate cellular mechanisms underlying Svalbard reindeer's ability to lower their body temperature in winter to save energy. To achieve this, we will collect muscle and heart tissue from culled reindeer in October as part of a larger field campaign. These samples w...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Effect of heavy rainfall events on soil faunal communities and soil characteristics across Svalbard ecosystems - T-REX project -RiS ID 11968

Climate change will alter precipitation regimes. In a warming climate, precipitation across the Arctic will increase and become more variable. A larger proportion of precipitation will fall as rain rather than snow and extreme summer rainfall events are expected to occur more frequently. There is...

Tildelt: kr 35 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Effect of Extreme Rainfall on Soil Thermal Regime and Tundra Ecology across Landscape Gradients - RiS ID 11968

In a warming climate, precipitation across the Arctic will increase and become more variable and extreme summer rainfall events are expected to occur more frequently. There is little experimental evidence of the impacts of such rainfall extremes on Arctic ecosystems. In the intended project we wi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Constraining the geometry of Diabasodden Suite sills using joint and fracture network properties

SillProx will develop and test a methodology for estimating the geometry of magmatic intrusions where obscured and/or eroded boundaries do not allow for standard visual methods.If proven succesful we envision this method being of great use to many researchers in the volcanological and igneous geo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Impact of heavy rainfall events on forage quality and grazing dynamics of Svalbard herbivores.

In this project we will use an experimental setup on sites with different topographic positions to simulate heavy rainfall events in the early summer. We will measure the plant and moss composition and growth as well as active herbivory. This will be done on experimental plots as well as on contr...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment methane variability in Arctic lakes

This project is part of my doctoral thesis. Northern lakes represent a globally significant source of atmospheric methane, powerful greenhouse gas that is predicted to increase with the accelerated warming in the Arctic. Yet, the effect of rapid warming on the fate of natural methane emissions in...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Spatio-temporal habitat use of Svalbard reindeer (RiS ID 12152)

The planned research focuses on understanding the impacts of a changing climate on the spatial dynamics of Svalbard reindeer, a key species in Svalbard’s tundra ecosystem. While harvesting has historically been the primary stressor for Svalbard reindeer populations, climate change will likely be ...

Tildelt: kr 95 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Studie of birds As vectoR for inorganiC and organic conTaminants In ArctiC soil systems (RIS-ID 12129)

The main goal for this project is to study the role of birds as vectors for contaminants in Arctic soil systmes, and will include non-targeted screening of organic compounds as well as study of heavy metals and methylmercury in soil samples from bird rich areas to bring new knowledge to the field...

Tildelt: kr 51 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

ORganic and inOrganic pollUTants in High Arctic Wetlands and Moss samplEs

This AFG application is to cover fieldwork required for my master thesis project at NTNU with aim to study organic and inorganic pollutants in high Arctic wetlands and moss samples. Wetland areas as well as specific moss species have traditionally been used in studies of atmospheric deposited pol...

Tildelt: kr 46 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Impact of fur lice on Arctic foxes

This is a pilot project that builds upon ongoing research at the Norwegian Polar Institute in which annual monitoring of the arctic fox population in Svalbard is being carried out. The project manager requires access to the trapped fox carcasses prior to skinning to take photos and to describe an...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

The effects of warming climate on parasite-reindeer dynamics in the Arctic. RiS ID: 11856

Parasite and hence parasite-host interactions might change under changing abiotic conditions. A highly understudied but important factor in understanding host-parasite dynamics under a changing climate is how behaviour of parasites and hence contact with hosts could change under a changing climat...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Investigate behavioural responses to bioluminescence , RiS ID 12157

Bioluminescence, light produced by a chemical reaction within a living organism, has been found across a broad range of the major groups of organisms from bacteria and protists to zooplankton and fishes. There are many noted functions to bioluminescence including interspecies interaction such as ...

Tildelt: kr 40 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Resolving the Impact of Changing Arctic Precipitation on Svalbard Ice Mass Balance

The Arctic is warming at almost four times the mean global rate (Rantanen et al., 2022) and is becoming increasingly wetter: a trend that is predicted to continue as the Arctic Ocean becomes Atlantified, with rapid decline in sea-ice which is now at an all-time minimum (Bailey et al., 2021). Terr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

PAREUS vil utvikle en nyskapende landskapstilnærming for å samordne politikk og arealbrukspraksisen for å sikre en rettferdig og bærekraftig arealbruk i nært samarbeid med interessenter fra flere sektorer for å sikre samproduksjon av kunnskap. Prosjektet vil utforske ulike måter å skape et sammen...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Invasives --- MINIMIZING THE NEGATIVE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE-INDUCED SPREAD OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO MARINE PROTECTED AREAS

Akvatiske invasive arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold i havene. Et av hovedtiltakene innenfor marine strategier for å bevare biologisk mangfold er å etablere marine verneområder (MPA). MPA er områder med høyt biologisk mangfold, og det er derfor viktig å etablere effektive ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Movescapes, connectivity hotspots and eco-evolutionary dynamics: protecting the functional role of predatory coastal fishes

Store rovfisk, slik som torsk og lyr, kan spille en viktig rolle i økosystemene langs kysten og har også en stor samfunnsverdi. Ved at de befinner seg nær toppen av næringsnettet kan de ha en kontrollerende effekt på mange andre arter, og på den måten påvirke hvordan hele økosystemet fungerer. Ro...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Enabling NMR technology

I utviklingen av legemidler er forståelsen av hvordan medisinene når fram til riktig organ i kroppen og hvordan de interagerer med målet essensielt. Å utvikle et legemiddel er en krevende prosess som krever lang tid og store økonomiske ressurser. Det er flere faktorer som bestemmer hvordan medisi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine co-existence scenario building

Behov for energi og mat fra havet forventes å føre til betydelig vekst i bruken av våre nære havområder de neste 10-20 årene. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» viser at kampen om havareal tilspisser seg, og at en vesentlig del av verdens kystsoner allerede er under sterkt press. Utbygging av ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Geological survey of oveRbAnk sedimeNts In arcTic strEams

To gain a better understanding of the processes that occur during weathering processes of local geological material connected to Arctic catchment areas and river systems studies of overbank sediments plays a vital role. In general, knowledge about properties of the composition and physical-chemic...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Effect and responses of experimental warming on Dryas octopetala-dominated vegetation in High Arctic versus alpine ecosystems, RiS ID 10030

This master thesis aims to investigate the responses of experimental warming of the shrub Dryas octopetala in terms of its abundance, plant height and NDVI at a High Arctic and alpine site. It is expected that both abundance and plant height of Dryas will increase with warming, and that plant hei...

Tildelt: kr 48 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Response of shallow marine prokaryote ecosystems in the Boreal Ocean to the Permo-Triassic climate crisis (RiS ID: 12064)

This project aims to reconstruct the microbial community in the shallow Boreal Ocean during the environmental crisis at the Permian/Triassic boundary that coincided with the most severe mass extinction in Earth’s history. By collecting new samples for lipid biomarker analysis at three Permian-Tri...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Methylmercury and Total Mercury in Arctic Permafrost (RIS-ID: 12073)

As a student in the international master program in Environmental Toxicology and Environmental Chemistry at NTNU there is a formal study direction for Arctic research. Aim of this direction in the master program is to educate the future Arctic researchers, and the topics for master projects are d...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Effect of Extreme Rainfall on Arthropod Abundance and Emergence across Altitudinal Gradients in Svalbard, RiS ID 11968

Arthropod communities in all ecosystems are being affected by climate change. In the Arctic, preipitation will increase and become more variable. A larger proportion of precipitation will fall as rain rather than snow and extreme summer rainfall events are expected to occur more frequently. There...

Tildelt: kr 40 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Traceable Abrasion of Snow Vehicle Belts in Svalbard

The project TRACES will focus on abrasive particles from snow vehicle belts in snow and soil samples collected in Ny-Ålesund and Longyearbyen. The collection will take place in high-trafficked areas and in locations where less or no snow vehicle utilization is considered. Moreover, samples will b...

Tildelt: kr 90 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Re-surveying historical vegetation records in Svalbard

The Arctic belongs to the areas most affected by climate change. Following the overall warming of their environment, tundra plant species have been shown to track their suitable climatic niche by shifting their ranges towards cooler places, specifically upward or poleward. With accelerating rates...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Linking metagenomics and microscopy to investigate the formation of aggregates of glacial materials on Svalbard. RiS ID 12117

Little is known about the formation of cryoconite – aggregates of mineral particles and microbes held together by exopolymeric substances (EPS) - on glaciers. This project will investigate the different microbial communities found in different sedimental structures throughout a polar year on Foxf...

Tildelt: kr 65 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Goose herbivory and strong winter rainfall limit plant uptake of permafrost N, RiS 11069

Plant roots are often associated with mycorrhizal fungi. i.e. mushrooms that colonize plant roots belowground, and play a crucial role in plant uptake of nitrogen (N) which is essential for plant growth. During this fieldwork we will take soil cores at the peak of the growing season to examine th...

Tildelt: kr 63 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Tracing warm Atlantic Water in Tempelfjorden, Svalbard - RiS ID 12116

This project uses a combination of high-resolution modelling and observations in Tempelfjorden, a side fjord of Isfjorden with 2 marine-terminating glaciers (MTGs), to investigate under which conditions Atlantic Water (AW) enters the fjord, how it affects MTGs and how it will change with an enhan...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard