0 antall prosjekter

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Parameterisation of snow and ice albedo in the ECHAM5 General Circulation Model (GCM)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Air Quality Management Strategy, AQMS

Prosjektet skal bygge opp og videreutvikle kunnskapsbasis i et DPSIR-rammeverk for integrerte vurderinger (IAM) og kostnadsbasert tiltaksstrategi-analyser, med utgangspunkt i byskala. Prosjektet bygger på det eksisterende luftkvalitetsforvaltningssystemet AirQUIS, og er motivert av forvaltningen...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Partikler i luft

Det strategiske instituttprogrammet skal bygge opp og videreutvikle kompetanse innen prøvetaking av partikler slik at det gir grunnlag for fysisk karakterisering (antall partikler, overflateareal og masse pr. volumenhet og størrelsesfraksjon) og kjemisk k arakterisering (kjemisk sammensetning av ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Enhanced atmospheric deposition of mercury in northern latitudes - a source of mercury exposure in Arctic ecosystems?

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjone...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Tropospheric Chemistry and Climate CHEMCLIM

CHEMCLIM hovedmålsetting er å øke kunnskapen om hvordan utslipp av kjemisk aktive drivhusgasser og partikler påvirker deres fordeling og endring i atmosfæren, hvordan dette påvirker klimaet i forskjellige regioner, foreta en kapasitetsoppbygging gjennom u tdanning av doktorgradsstudenter og postd...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The impact of Greenland's orography on airflow over the North Atlantic

The Icelandic low is a dominating feature in the air pressure distribution in the Northe Atlantic region in wintertime. It exerts a very strong influence on the climate of Europe by bringing mild, humid air from the Atlantic towards continental Europe. Th ere are reasons to believe that many feat...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo