0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paradoxes of wealth and class: historical conditions and contemporary configurations

Den norske eller nordiske «modellen» kjennetegnes blant annet av generøse, universelle velferdsordninger og små lønnsforskjeller. Disse egalitære trekkene innebærer ikke at rikdom er jevnt fordelt i Norge, eller at de som er rike ikke opparbeider seg store formuer. Tvert imot, tidligere forskning...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

News Angler: Discovering unexpected connections in the news

News Angler-prosjektet har hatt som mål å hjelpe journalister med å finne nye og overraskende vinklinger på nyhetssaker under utvikling og å underbygge sakene med passende bakgrunnsinformasjon. Prosjektet utforsker derfor hvordan teknikker fra kunstig intellingens (KI) kan utnytte store, åpne dat...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC AdG proposal

Reworking of Advanced Grant proposal (which went through to Step 2 in the previous AdG call) to address remarks of reviewers. Involve colleagues at ARENA and beyond in process towards submission of new proposal on 30 August 2018.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL har studert hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører har tilpasset sin produksjonsstrategi og leverandørkjeder i en tid med voldsomme konjunktursvingninger og store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et ko...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

INTPART-prosjektet LawTransform: Effects of Rights and Law har som hovedmål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning i skjæringspunktet mellom rett og politikk, med særlig fokus på «lawfare», det vil si ulike aktørers strategier for å skape sosial endring ved bruk av rettslige virkemidle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Island Lives, Ocean States: Sea-level Rise and Maritime Sovereignties in the Pacific

Med Universitetet i Bergen som vertskap er det globalt organiserte prosjektet OCEANSTATES en seks-årig tverrfaglig forskningsinnsats for å bygge forståelse av helt avgjørende eksistensielle og sikkerhetsrelaterte utfordringer skapt av klimaendringene, med Stillehavsregionen som utkikkspunkt. Ved ...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Prosjektetableringsstøtte FRIPRO ERC LABOUR/POWER

PI went to interview-stage with an ERC Starting Grant Application (entitled: "Labour/Power. Ethnographic Explorations of the energy-work nexus in newly industrialised countries") twice (June 2016, June 2017). PI will rework grant application and improve CV through 1) a buy-out from other teaching...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2018: Kjønnsforhandlinger

Temaet for seminaret er kjønn og kjønnsforskning i sosiologien, og målsetningen er å problematisere og forklare kjønn som samfunnsfenomen i en norsk og nordisk kontekst. Programmet tilbyr ulike innfallsvinkler til å belyse og forstå kjønn som forskningsområde og perspektiv i sosiologien. Kjønnspe...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards Sustainable and Resilient Farming Systems in Norway: Impact of Scenarios for Agriculture in Europe

SURE-Farm Norway komplementerer EU Horizon 2020 prosjektet SURE-Farm og evaluerer hvordan fremtidige miljømessige (f.eks. klimaendringer, degradering av landressurser), økonomiske (f.eks. globalisering, økende innsats av insentiver) og sosiale endringer (f.eks. migrasjon, endrete matvaner) kan på...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap 2018

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles; en plenums-forelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. I 2018 er det Institutt for administrasjon- og organisasj...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NCSR 2018: The 24th Nordic Conference in the Sociology of Religion

Nordic Conferences in the sociology of religion have been arranged bi-annually since 1970. All five Nordic countries have arranged the conference, including Norway (Oslo 2000 and Kristiansand 2010). It is Norway's turn in 2018. At the conference in Helsinki in 2016, University of Oslo, in collabo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved UiB-SV

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Enactments of property ownership in times of climate change

While property ownership as guarantor of individual autonomy remains a central principle of the modern nation state and a globalized economy, the working hypothesis of this project is that climate change may intensify uncertainties, dilemmas and conflicts related to property ownership. The projec...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

KLIMAFORSK-Stort program klima

Assessing climate change

It is widely accepted in both academic and policy circles that estimated future benefits from projects should be discounted when determining their value to society expressed in current terms. However, to implement this approach, it is necessary to specify a discount rate that should be used for t...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: State Recognition and Indigenous Peoples: Focus on Norway Erica Kowsz

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Imagining and experiencing the refugee crisis (IMEX)

IMEX-prosjektet har bestått av to sammenhengende deler; den første undersøker hvordan nylig ankomne asylsøkere og flyktninger har forestilt seg og opplevd Europa. Denne delen av prosjektet baserer seg på observasjoner og dybdeintervjuer som fokuserer spesielt på tiden i Syria, flukten og hvordan...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere etterhvert som man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Societal openness, normative flux, and the social modification of heritability

We will gauge the relative importance of genetics and environment in family demography and social stratification. First, we will study social change across cohorts, as influential theory suggests heritable dispositions will increase in importance when opportunity structures expand or social norms...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions

Forbruket av fossile drivstoff må reduseres raskt dersom global oppvarming ikke skal overstige 1.5°C eller 2°C. De fleste klimascenarioene som når 1.5°C-målet forutsetter at kull, det «skitneste» fossile drivstoffet, fases ut fullstendig innen 2050. Er dette mulig? I så fall, hvordan? Contract...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democracy in Africa

Forskningsprosjektet Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa er avsluttet. I løpet av en periode på 4,5 år – delvis stoppet og drastisk endret av en global pandemi - har vi analysert koblingene mellom ulike rettighets restriksjoner, hvorfor de innføres og hvordan forsøken...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

SKATT-Skatteøkonomi

Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance

OFS har hatt en stor betydning for undervisning og forskning innenfor offentlig økonomi ved Økonomisk Institutt, UiO. Instituttet tilbyr nå årlig to populære masterkurs i offentlig økonomi. Høsten 2022 er det 29 studenter som er oppmeldt i kurset Empirical Public Economics. Om våren underviser vi...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Research Stay for Allan Dahl Andersen at ETH Zurich 2017

Allan Dahl Andersen, forsker på TIK og koordinator for NFR-prosjektet InGRID, har oppholdt seg noen måneder ved ETH Zurich hos gruppen for Sustainability and Technology. Under oppholdet samarbeidet Allan intenst med seniorforskere på ETH for å utvikle og forbedre forskningen knyttet til InGRID-pr...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Conditions for growth in renewable energy industries (RENEWGROWTH)

RenewGrowth studerer hvordan energiomstillingen og de økende investeringene i fornybar energi globalt utgjør muligheter for norsk næringsliv. Innen havvind og solenergi har en rekke bedrifter etablert seg, blant annet basert på kompetanse fra olje og gass eller prosessindustrien. Utfordringen for...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

I løpet av høsten 2021 så har prosjektet publisert en rekke fagartikler deriblant «Processes and determining factors when family court judgments are made in England about infants entering care at birth» av June Thoburn. Fagartikkelen er en del av Acceptability prosjektet og forsker på beslutnings...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

SCANCORs postdoktorprogram støttet min akademiske karriere på flere måter. For det første gjorde det meg mulig å etablere kontakt med flere akademikere i Stanford, hvis arbeid er relevant for mine prosjekter. Dette inkluderer både kjente professorer og andre postdocs. Disse kontaktene vil også væ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting medication response in ADHD through computational modeling of the Continuous Performance Test

ADHD er assosiert med negative konsekvenser for den enkelte som rammes og for samfunnet generelt. Medisiner kan redusere symptomer, forbedre daglig funksjon og heve livskvalitet. Imidlertid er det estimert at omlag hver tredje ADHD-pasient ikke responderer tilfredsstillende på ADHD-medisiner. Beh...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, kom spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge. For å beskrive dagens arbeiderklasse, deres politiske orientering, livs...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Kengo Tane: Elucidation of the decision-making process using the eye tracking method

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Colloquium on the United Nations Convention on the Rights of the Child Implementation Project (CRC-IP)

Arrangementet som det søkes VAM-støtte til er det fjerde kollokviumet i serien "United Nations Convention on the Rights of the Child Implementation Project (CRC-IP)". Kollokviumet arrangeres av professor Marit Skivenes og professor Karl Harald Søvig ved henholdsvis Institutt for Administrasjon og...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Ukjent Fylke