0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Predictive and Intuitive Robot Companion (PIRC)

Populærvitenskapelig framstilling (Norsk) – Revised for 2022 PIRC retter seg mot et psykologinspirert gjennombrudd i databehandling ved forskning som kombinerer innsikt fra kognitiv psykologi med kunstig intelligens for å bygge modeller som spår fremtidige hendelser og reagerer dynamisk. Systemen...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Resultatet er at mange prosjekt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICTAC 2020 Conference Support

The aim of the colloquium is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in theoretical aspects of computing. ICTAC also aims to promote research cooperation b...

Tildelt: kr 37 208

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Decentralized Energy Prediction

Intro to event: Where we once had to passively listen to mass media, today we can have active conversations through social media. Where we once had to go to a central location to manage money, today the bank is always at our fingertips. The rise of decentralized distributed energy systems is pro...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI4Users: Responsible Use of Artificial Intelligence through Design for Accountability and Intelligibility

Prosjektet AI4Users tar et menneske-sentrert perspektiv på kunstig intelligens (KI). Det nye ved AI4Users er at det retter seg spesielt mot ikke-eksperter, altså går prosjektet utover KI-spesialister. Mennesker er til syvende og sist ansvarlige for alle KI-teknologier, og mennesker må derfor være...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry System

Hva skjer når definisjonen på «tykktarm» endrer seg, slik at den plutselig blir 3 cm lengre? For Kreftregisteret var konsekvensen at mange tilfeller av endetarmskreft over natten ble til tykktarmskreft og manuelt måtte kodes tilbake til endetarmskreft, sånn at statistikken skulle bli riktig. Med ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energi-håndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Analytics for computation and visualization of liver resections

I over 20 år har datamaskiner hjulpet kirurger med å gjennomføre mer presis kirurgi. Neste generasjon gastrokirurger vil bruke digitale 3D-levermodeller basert på reelle pasientdata, ikke bare for å se plassering og størrelse på leversvulster, men også for å lage planer for kirurgiske inngrep (re...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Logic-based Artificial Intelligence Everywhere: Tsetlin Machines in Hardware

Tsetlin-maskiner er en ny form for maskinlæring som er basert på setningslogikk og Tsetlin-automater (endelige tilstandsautomater for maskinlæring). De lærer ved å trekke ut typiske mønstre fra data og beskriver disse med logiske uttrykk. Enkelheten i de logiske uttrykkene muliggjør svært lavt en...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in City of Oslo

Oslo kommune bruker velferdsteknologi for å tilby moderne og trygge tjenester til innbyggerne. Løsningene er sammensatte og består typisk av et apparat og en skybasert løsning som gjør det mulig å følge opp innbygger fra avstand. Apparatet er vanligvis plassert i innbyggers hjem eller som personl...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Throughput Environmental Assessment Pipeline

HiTEA (High Throughput Environmental Assessment Pipeline) er et HPC (High Performance Computing) fokusert programvareprosjekt som kombinerer nye digitale containerteknologier, i memory column storage (Apache Arrow) og interaktive (Jupyter) notebooks for å bygge et standardverktøy for kvantitativ ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Mål for prosjektet Målet med EuroCC -prosjektet er etablering og drift av nasjonale HPC kompetansesentre (NCC) i EuroHPC JU deltagerstater. NCC-ene skal koble seg til et nettverk av knutepunkter for å gi tilgang til ledende HPC-teknologi og kunnskap, tilpasset interessentens spesifikke behov og ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som rask...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

TailorMade tar sikte på å ta et sprang mot bærekraftig storskala databehandling, også kalt skybasert databehandling. Vi foreslår å spesialisere maskinvare, spesielt prosessorer, som brukes i disse datasentrene for å matche egenskapene til programmene som kjører på dem. Måten vi gjør databehand...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Det «Molecular Communications» -motiverte perspektivet brukes i «Clipeus» til å abstrahere problemet med tidlig oppdagelse av bakterielle infeksjoner. En klart definert sender (en bakteriell infeksjon) sender signal gjennom en kanal (biologisk vev) og videre til en mottaker (Bio-Nano-maskin). Kon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool GRIN

GRIN utvikler returteknologi og retursystem basert på digital pant, software og hardware, med brukergrensesnitt for enkel og smidig retur av produkter som kan gjenbrukes eller resirkuleres. Fra januar – juni 2021 så GRIN deltatt i et innovasjonsprosjekt sammen med Novo Nordisk (https://novonordi...

Tildelt: kr 25 844

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Offshore data hub for data sharing

Drilling rigs are getting more advanced with increased levels of instrumentation and automation. Aboard a rig there are typically many different vendors with their own systems with instrumentation and automation. As the drilling process is an integrated process there is a need to integrate the pr...

Tildelt: kr 71 619

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal Natural Language Understanding

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante ne...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt ArchitectECA2030, Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars

Visjonen til prosjektet ArchitectECA2030 er å etablere et harmonisert pan-europeisk rammeverk som muliggjør validering av elektroniske komponenter og systemer (EKS) for elektriske, tilkoblede og automatiserte (ECA-Electric, Connected and Automated) kjøretøy for å forbedre pålitelighet, robusthet,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Koronaviruspandemien er en trussel mot folks helse over hele verden. Den har allerede påført mange samfunn stor skade. Politikere trenger data av høy kvalitet om spredningen av denne infeksjonen for å kunne velge gode tiltak. Vi bruker både matematiske modeller og samler data om symptomer fra bef...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

I trådløs kommunikasjon er interferens med flere tilganger og flerveisinterferens to hovedforstyrrelser som ødelegger signaloverføringer. Signaldesign spiller en viktig rolle i å bekjempe de to typene forstyrrelser og bidrar betydelig til ressurseffektiv kommunikasjon, spesielt for IoT-kommunikas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COvid19 Network Technology based Responsive Action

Prosjektet «COVID-19 Network Technology-based Responsive Action» (CONTRA), juni 2020 – mars 2022, fokuserte på å støtte offentlige helsemyndigheter med leveranse av COVID-19 vaksine i et land, særlig i lav- og mellominntekstland. Målet var å utvikle et intuitivt nettbasert beslutningsstøttesystem...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Med CUT Covid-studien ønsker vi å finne ut av hvorfor noen blir svært syke av Covid-19 mens andre bare får milde symptomer. I framtiden kan denne kunnskapen bidra til å utvikle forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling. Covid-19 ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage