0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter fo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Generation of a novel TCR/antibody therapeutic with Fc effector functions for the treatment of CMV

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership between Norway and Japan for excellent Education and Research in Weather and Climate Dynamics

Partnerskapet mellom Norge og Japan for fremragende utdanning og forskning (NORPAN) omfatter de fleste store institusjonene rundt Tokyo som utdanner doktorgradsstipendiater i klimavitenskap. Totalt er mer enn 25 doktorgradsstipendiater og masterstudenter, samt rundt 46 forskere, involvert. Hovedp...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Bergen-Harvard Cancer Studies: A Partnership for Excellent Education and Research

SFF Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved UiB og to verdensledende institutter ved Harvard School of Medicine og Harvard Kennedy School, har gjennom sitt INTPART-partnerskap etablert et samarbeid hvor fremragende utdanning har blitt tett integrert i fremragende forskning. Av nye kurs vil vi sp...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating analytical tools with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Mange psykiatriske sykdommer har en felles genetisk struktur, ifølge ny forskning fra forskere Universitet i Oslo og Psychiatric Genomics Consortium, et internasjonalt team av forskere. Psykiatriske lidelser rammer mer enn 25 prosent av befolkningen i et gitt år. I den største undersøkelsen noens...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africas top universities

Senter for flerspråklighet (MultiLing) er et senter for fremragende forskning (SFF) med tilhørighet til Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Dagens mobilitet og teknologiske utvikling har ført til økt flyt og utveksling av språk og kultur. MultLings mål er å frems...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Cross Atlantic Salmon Lice

Lakselus er en fiskeparasitt vi finner på laksefisk både i Atlanterhavet og Stillehavet. Spesielt i Atlanterhavet er infestasjoner med lakselus en utfordring i forhold til utvikling og bærekraftig vekst i akvakultur. Målet for CASL prosjektet er å fremme samarbeid innen lakselusforskning mellom i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Consortium in Computational Neuroscience

NeuroComp ønsker å utvikle et samarbeid mellom ledende forskere i Norge og California innen nevrovitenskap og beregningsorientert biologi. Hjernen sin kompleksitet krever at tilsvarende komplekse matematiske og beregningsorienterte metoder blir utviklet, så vi kan forstå hvordan hjernen oppfatter...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

KIFEE 2016-2018

Kyoto International Forum for Energy and Environment (KIFEE) er et Japansk-Norsk forsknings- og undervisningsnettverk som er utviklet på bakgrunn av Kyotoprotokollen og den Japansk-Norsk bilaterale avtalen om teknologisk samarbeid fra 2004. KIFEE fokuserer fire spesifikke områder relatert til tem...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

PlagPART: A Norwegian-Russian-Chinese research and training network on the study of plague

Hovedformålet for PlagPART-prosjektet har vært å utvide samarbeidet mellom CEES/UiO og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina og Russland (i tillegg til Mongolia, Georgia og Aserbajdsjan), der alle er sammenknyttet gjennom sin forskning på pesten. Våre viktigste samarbeidspartnere er Beiji...

Tildelt: kr 51 003

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Field Development in Remote and Harsh Environments - Innovative student-based research

Utforsking, feltutvikling og produksjon av hydrokarboner flytter seg lengre nord, inn i områder med dypere vann, mer avsidesliggende lokasjoner og mer utfordrende miljø. Helse, miljø og sikkerhet spiller en enda større rolle enn i tradisjonell utvinning av hydrokarboner, og det er et behov for ny...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

HSN, NCE-MNT, SFI-CIUS US-Norway Collaboration on Ultrasound Technology and Harsh Environment Sensor

InCoNUS prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Norge og USA for å utvikle utdanning i verdensklasse og fremme forskning innen feltene ultralyd transducerteknologi og sensorer for krevende miljøer. Partnerne er: Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)/Universitetet i Sørøst-Norge(USN), Nor...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Buskerud

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Trans-Atlantic Corpore Sano

Det Trans-atlantisk Corpore Sano prosjektet (TACS)ahr bidratt til en betydelig styrking og videreutviking av forskning- og utdanningsssamarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet og det amerikanske eliteuniversitetet Cornell. Et slikt samarbeid har meført utstrakt personellutveksling, fors...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for advanced research and education within carbon storage and enhanced oil recovery between University of Calgary

Det forventes at karbonfangst og lagring vil bidra vesentlig til å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. Det er fremdeles mange utfordringer knyttet til denne teknologien, og utdanning og forskning innen lagring av CO2 i undergrunnen har vært en viktig delaktivitet i prosjektet. I prosjektet er d...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

US-Norwegian collaboration on fluid-consuming transformation processes

Senteret for Geologiske Prosessers fysikk (PGP) har utviklet et verdensledende forskningsmiljø i grenselandet mellom fysikk, geofag og informatikk. Et sentralt forskningsområde for senteret har vært vekselvirkningen mellom væsker og tette bergarter -- bergarter som har lav, initial permeabilitet....

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy

SiNoPSE er et norsk-kinesisk partnerskap på bærekraftig energi (SiNoPSE) mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tsinghua University (THU) og Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Partnerskapet har som mål å skape og videreutvikle et såkalt "trippel helix"-samarbeid mellom d...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Computational Investigation of a New Class of Palladium Precatalyst for Cross-Coupling: (eta-3-1-tBu-indene)Pd(L)Cl

...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NorTex Data Science Cluster

Beslutningstaking i styring av prosesser gjøres i dag i økende grad ved hjelp av i større eller mindre grad prosesserte data. Kapasiteten vi nå har i dataoverføring og regnekraft muliggjør betydelig effektivisering av prosesser gjennom slik beslutningsstøtte, men vi kan bare oppnå slik effektivis...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration

Basert på det vellykkede forskningsprosjektet 'Norsk-japansk Al-Mg-Si legerings -og presipiteringsprosjekt' som ble avsluttet i 2015, fortsatte partnerne NTNU, Universitetet i Toyama, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materialer og kjemi og Hydro Aluminium sitt forskningssamarbeid innen alumi...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Discriminative Quantification and Sequencing of Detrital Phylogenetic Genes from Marine Sediments: The Quest for Geo-Molecular Dynamics [..]

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium

Begrepet Produksjonsoptimalisering henviser til metoder som bruker matematiske modeller og optimalisering i kombinasjon med sanntidsdata. Produkter og tjenester blir implementert i software. Produksjonsoptimalisering girt verdi ved å øke produktiviteten i eksisterende oljefelt, uten større kapi...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Designing Information Systems for Strengthening Patient Based Care in Resource Constrained Settings

Presentasjonene fra dette prosjektet var hovedsakelig rettet mot utviklingen av 'frugal' designstrategi i en internasjonal setting som skulle introduseres til studenter, akademikere, industri og helsepolitikere på statlig og nasjonalt nivå. Studentutveksling og ny kursdesign ble en viktig del av ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Science of Oceans, Physics and Education

Innovasjon og kreativ tenking er nødvendig spesielt i den nåværende tidsalder - "business as vanlig" har ført oss til randen. ISCOPE-prosjektet tok sikte på å integrere kunstens emosjonelle engasjement med vitenskapens nysgjerrighet for å få en verifiserbar pakke med metoder for å stimulere engas...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Fins to fur: modification of an aquatic model of emotion and decision making for terrestrial mammals

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke