0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Electric Roads

The project's vision is to make electric vehicles more convenient to use than legacy vehicles based on combustion engines. The project targets urban, suburban and peri-urban use cases. The project will greatly improve the user friendliness and convenience of electric vehicles

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12004 Ultrasonic and physical elimination of Caligidae sea lice from salmon fish farms

Ved hjelp av integrert ultralyd, dypvannspumpe og spesialskjørt skal prosjektet finne løsninger for å hindre og fjerne lakselus i lakseoppdrett. Skjørtet skal redusere antall lus som kommer i kontakt med laksen. Det skal pumpes opp lusefritt dypvann som vil fortynne en eventuell lusemengde som er...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Virtual Assistant - James

Den virtuelle assistenten James skal videreutvikles og klargjøres for og entre det globale markedet. Dette innebærer forbedringer av nåværende funksjoner, forenkling av brukergrensesnitt, forbedringer for å øke skalerbarhet og utvikling av nye språk og funksjoner. Formålet er å skape den mest ro...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SAFETY TESTING IN THE LIFE CYCLE OF NANOTECHNOLOGY-ENABLED MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HEALTH

The objective is to develop state-of-the art knowledge to assessing the safety of manufactured medical nanodevices in humans to promote a safe-by-design concept. STAMI has a broad activity in investigating the health effects of nanomaterials. In addition, STAMI participates in a range of national...

Tildelt: kr 8 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integration of Blockchain and Distributed Ledger Innovations with Open Science and E-Publishing Sectors for Transparency and Credibility

Through this PES2020 application, we seek support from the Research Council of Norway, for the establishment of consortium and development of INNOSUP-03-2018 proposal with 'DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret AS' as the coordinator. The title of the proposal that we intend to develop is ' Integr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Changing Arctic Biodiversity – Drivers and implications (CAB Driver)

Climate change directly impacts ecosystem globally with consequences for societies and their inhabitants. Nowhere is the climate changing faster than in the Arctic. It is arguable, therefore, that this region can serve as an important bellwether for quantifying and mitigating climate change impac...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Delta på Horizons 2020 brokerage event"i Brussel den 26. juni. 2018.

Se over.

Tildelt: kr 8 134

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Financial Support for Writing Applications for ACT Cooperative Corporation to Participate in Horizon 2020's SME Instrument Phase 1

The ACT mobile shopping app is potentially the most hands-on solution to impacting climate change and social responsibility to date. Up to one-third of human-driven greenhouse gas emissions today come from food production and distribution. With more than 80% of household shopping spent without ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Revolutionising the Construction Workflow by Visualisation and Collaboration in Virtual Reality

The workflow for building new constructions AEC)follows multiple steps from planning to detailed design, construction, and continuous utilisation and operations. Dimension10, has developed a platform solution that allows visualisation with the help of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (A...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Girl Tech Fest på Gjøvik

Den 25. september 2018 arrangeres byens andre GirlTechFest, en dag med programmering og realfag, kun for jenter. Vi inviterer jenter fra 4. trinn i Gjøvik kommune, med et tak på 60 deltakere. I tillegg rekrutterer vi ca. 15 kvinnelige veiledere/frivillige til dagen. Vi ser på digital kompetans...

Tildelt: kr 23 307

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles - Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosesse...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HyperSension

I forskningsprosjektet HyperSension skal det utvikles en blodtrykksmåler for måling av kontinuerlig blodtrykk. Teknologiselskapet Aidee Health AS er prosjekteier. Prosjektet består i tillegg av SINTEF Digital som er ledende innen sensorutvikling og -forskning, OUS (Oslo Universitetssykehus) som e...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Quantification of Global Ammonia Sources constrained by a Bayesian Inversion Technique

Grunnstoffet nitrogen er en nødvendig bestanddel i alle livsformer. I atmosfæren foreligger nitrogen i hovedsak som ikke-reaktivt N2 (utgjør ca 78% av atmosfærens sammensetning), mens reaktivt nitrogen finnes i små mengder etter omdanning av N2 til mer reaktive forbindelser som nitrat og ammoniak...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Vision shapes language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals

Dette forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan visuelle prosesser bidrar til språklig kommunikasjon, med fokus på hvordan vi refererer til den fysiske verden rundt oss. For å undersøke dette spørsmålet vil prosjektet studere og sammenlikne kommunikativ kompetanse hos seende og blinde ...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

1th International Workshop on Mechanochemistry of Metal Hydrides

Mechanochemical synthesis and processing of materials (e. g. mechanical milling, reactive milling, cryomilling, severe plastic deformation) are non-equilibrium techniques that have been successfully applied to a great variety of solids, including those for the energy conversion and storage. Durin...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en r...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Blue Bioeconomy National Symposium

The Nordic Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Aquatic Production (SUREAQUA) is contributing with new knowledge to advancing the transition to the bioeconomy in the Nordic area. The Centre focusses on promoting the business potential of aquatic production, increasing the efficiency...

Tildelt: kr 32 316

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MucoProtect. Novel bio-mimicking nanocarriers for oral delivery of mucosal vaccines - protection at the first line of defence.

I 2021 har det blitt gjennomført en større immuniseringsstudie på fisk samt samt mindre studier av dels in vivo-opptak av nanopartikler over tarm-epitelet og dels effektiviteten av orale og anale administreringsruter. Et forsøk med immunisering via fôr-pellets coatet med nanopartikler har blitt f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-degradable Li-ion battery anodes

Biobatt er et prosjekt som har fokusert på utvikling av et nytt anodemateriale for Li-ion batteri. Det er et materiale som er basert på skall fra kiselalger som høstes fra havet. Anodene produseres med Na-alginat som bindemiddel. Sistnevnte utvinnes fra brunalger som også vokser i havet. Både kis...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Combining DNA metabarcoding and movement data to investigate seasonal variations in Svalbard reindeer diet

Rapid changes in the distribution and accessibility of food resources due to climate warming threatens the viability of arctic species in Svalbard ecosystem. In such conditions, the capacity to optimize feeding choice in space and time is essential for ensure survival and reproductive success. In...

Tildelt: kr 31 543

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkel rike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre h...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Unveiling links between salmon physiology and online monitored behaviour

SalmonInsight er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, som inkluderer SINTEF Ocean, NINA, NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk og Institutt for Biologi, Göteborgs Universitet og Sveriges Landbruksuniversitet. Hovedformålet med prosjektet er å finne ny kunnskap om hv...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Styrket EU-posisjon for norske energiforskningsmiljø lederverv i EERA e3s og etablering av nasjonal Mirror Group.

Prosjektets hovedmål var å bidra til økt deltakelse fra norske forskere i H2020 og andre program. Prosjektet skule bidra til 1) etablering av sterke konsortier, 2) oppnå synergier med eksisterende forskning og 3) bruke EERA som en plattform for å øke bidragene fra norske forskningsmiljø mot SET-p...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rocketfarm Robots

Sjå vedlagte masterplan.

Tildelt: kr 26 754

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

First long-lasting super-oxygenated water to promote post-exercise recovery and plant health, boosting crop yields sustainably.

NiToX unique technology consists of a novel process to infuse pure oxygen into water. In the NiToX process, the O2 molecules create a weak but stable chemical bond with minerals that are dissolved in the water. This chemical bond retains the oxygen until it is absorbed by the human digestive syst...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Lifetimes: A Natural History Of the Present

I debatten om klimaendringene blir menneskene omtalt som en "geologisk kraft", som er i ferd med å påføre kloden uopprettelig skade. Påvirkningen har innledet det mange forskere anser som en ny epoke i Jordas historie, kalt «antropocen». Den forrige, «holocen», begynte for omtrent 11 700 år side...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving treatment for women with endometrial cancer

Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen er økende, dels på grunn av forlenget levealder, men denne kreftformen er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt blir et stadig større p...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PopCorn Søknad om støtte frå Horizon2020 LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020

PopCorn, this well-known delicacy, starts with hard seeds (kernels), which under enough heat pop out to a wonderfully delicious bigger ”clouds”, flavoured for different tastes according to the wishes of the user: sweet or salty, maybe covered with e.g. chocolate or chili. This is exactly the id...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland