0 prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett - løsninger for reduksjon av kobberbruk til impregnering av oppdrettsnøter (BEGROKONTROLL).

Begroing på oppdrettsnøter er et betydelig problem for marikultur verden over. I norsk lakseoppdrett er bruk av kobberbasert impregnering dominerende tiltak for å kontrollere begroing. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å arbeid e for å redusere bruk av kobberbestandige...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

...

Tildelt: kr 130,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage