0 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil Spill Dispersant Strategies and Biodegradation Efficiency

Aktiviteter i prosjektperioden: 1) Arbeide med og avslutning av biodegraderingsstudier av oljefilmer med ulike tykkelse - Master oppgave som er avsluttet med Master-eksamen 2) Databearbeidelse av biodegraderingsresultater vha. multivariate analyser 3) PhD: Arbeide med biodegraderingseksperime...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A dynamic energy budget approach to understand and predict potential long-term effects of produced water on copepods in the Barents Sea

ENERGYBAR-prosjektets målsetning var å evaluere potensialet for toksiske effekter av produsert vann (PV) på den dominerende dyreplanktonarten i Barentshavet; raudåte (Calanus finmarchicus). Denne arten kan i enkelte områder nå tettheter på mer enn 3000 individer per kubikkmeter sjøvann. For å kun...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Design and Analysis of Electric Powertrains for Offshore Drilling Applications

Elektriske aktuatorsystemer er i økende grad et ønske fra offshoreindustrien. De viktigste fordelene ved denne type fremdrift og motorer er høy pålitelighet, robusthet, lettere vedlikehold, lang levetid og lavere kostnader. Disse karakteristika passer med økte krav til det utstyret som skal opere...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biota Guard - use of a real-time multi sensor array (incl. biosensors) to refine oil spill models.

Biota Guard aims to supplement existing tools related to oil spill modeling by propagating increased ecosystem understanding. The DREAM and OSCAR models will be at the heart of such an effort, while integration with new initiatives, e.g. SYMBIOSES, also w ill be evaluated. The numerical model D...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Next Generation Umbilicals for Electrification of Offshore Installations

-

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of common Norway-Russia accepted procedures for decision making on dispersants application in the Barents Sea

In the last decade, in the search for new oil field, the oil and gas industry has been moving Northward into the Barents Sea, in both parts, the Norwegian and Russian sectors. As industrial activities increase in the Arctic, there are increasing risks for accidental discharges of crude oil. Such...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

CHEMICAL-FREE DISPERSION OF OIL ON WATER

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New methods for mapping and monitoring of seabed

In the last decade, in the search for new oil field, the oil and gas industry has been moving Northward into the Barents Sea. The South West Barents Sea is characterized by the presence of deep water coral which are protected species and also sponge aggre gations which may be impacted by drilling...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OTT-Forprosjekt Petromaks2

På norsk sokkel står det rundt 500 offshoreinstallasjoner. Disse plattformene produserer millioner av fat olje hvert eneste år, og som et resultat av produksjonen skapes det også betydelige mengder farlig biprodukter som mudavfall, borekaks og forurenset vann. Oppfanging og lagring av disse mate...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. CAGE integrer...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Coherent radar for environmental monitoring of ice, waves, and currents for oil and gas operations in the Arctic

-

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Bringing "OilShaver" to market

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

FrackTrack

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Lynx in-line compact Separator for increasing separator production and reducing risk of liquid entrainment

InnSep AS utvikler en helt ny og innovativ metode for å skille væskedråper fra gasstrømmen. Dette er en av de viktigste og mest fundamentale prosessene fra olje og gass forlater grunnen og skal behandles og transporteres videre. Væskedråper forårsaker kor rosjon, ødelegger kompressorer og krever ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Scenario Composer - An interactive tool for efficient resource planning and optimized plan execution

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automatic on-site analysis of the activity of hydrocarbon-eating micro-organisms

Mikrober kan spise mye forskjellig, til og med råolje og metaller. I oljetanker, hav, jord og nede i oljereservoarer kan man finne bakterier som bruker oljen og metaller som mat. Fra vårt ståsted kan de være nyttige om de bryter ned tunge oljemolekyler til mindre komponenter vi lettere kan utnytt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RiskVoyance - risk quantification for drilling operations

Brønnkonstruksjon er assosiert med en rekke utfordringer - minimering av kostnader, etablering av en brønn med egnede dimensjoner og gjennomføring av operasjoner på en trygg måte. Kildene til mulige problemer ved boring er mange: geologisk usikkerhet, utstyrsfeil og menneskelig svikt. Grundig pla...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Well Design Online: Komparativ Visualisering av Referansebrønner

WDO har igangsatt et prosjekt for å utvikle et framtidsrettet og verdensledende brønnplanleggingsverktøy (WellDesignOnline - WDO), som vil effektivisere boreingeniørenes arbeidsprosesser og gjøre dem i stand til å utføre oppgaver på vesentlig kortere tid, med mindre sannsynlighet for feil og med...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integrated Environmental Monitoring; taking environmental data in to decision making processes

Miljøovervåking relater til offshore petroleumsvirksomhet har tradisjonelt vært utført i form av feltkampanjer hvor resultatene typisk rapporteres 9 måneder etter innsamling. Typiske parameter som måles er fysiske parameter som kornstørrelse og totalt organisk material (TOM), kjemiske parameter s...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 6th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_13. To be held in Tromsø, Norway 20-22 februar 2013

BIOPROSP_13 er den 6. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med lokale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som g ir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Build Pilot of Continuous Drilling and Circulation Unit (CDU)

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

System qualification and pilot testing of ORS' Low Riser Return System

...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LIRA Condition Monitoring of energized Power- Umbilical/cable. Pilot testing to optimize LIRA technology and design/setup of couples

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Dual-Reheat Supercritical CO2 (DReSCO) Bottoming Cycle for Offshore Gas Turbines to improve efficiency and reduce emissions.

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tunnel basert produksjon av olje og gass

Subsea Tunnel AS har i 2011 presentert tunnel konseptet for industri, teknologiselskaper, myndigheter, politikere og virksomhetsapparatet, og er av flere blitt oppfordret til å gjennomføre en JIP MULIGHETSSTUDIE for våt og tørr tunnel.Forprosjektet vil fo kusere på følgende: Kritiske element ...

Tildelt: kr 20 949

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling High-Performance Safety-Critical Offshore and Subsea Automatic Control Systems using Embedded Optimization

Model predictive control (MPC) benytter numeriske metoder for automatisk å optimalisere ytelsen til prosessanlegg. Dette fører til bedre regularitet og ytelse som produksjonsrate, produktkvalitet, vedlikeholdskostnader og andre ytelsesindikatorer. Gjennom utvikle av nye programvareverktøy og tilh...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

NTNU Natural Gas-Liquid Separator

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Badger Explorer Seismic Field Demonstrator

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottesting og teknologikvalifisering av system for trådløs gassdeteksjon

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biofilm Management for the Oil Industry

Oil companies in the oil and gas industry are faced with major biofouling and biocorrosion problems that each year cost billions of US dollars. Bacteria organized in biofilms are major causative agents in these scenarios. One important aspect in the forma tion of biofilms is the required communic...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo