0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMS WAFER LEVEL PACKAGING

In this project we will review the technical requirements for MEMS wafer level packaging (WLP) and the capabilities in Norway and if needed internationally. The main source of knowlege is currently with SINTEF Minalab.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Relevanse 271407

Markedsanalyse gjennomføres i stor grad på de kjente og tradisjonelle måtene. PollStats ansatte har meget lang fartstid i bransjen og kjenner produktene og metodene som benyttes. Det har skjedd store endringer i den digitale adferden de siste årene, og de yngre kan i dag ikke nås ved bruk av de t...

Tildelt: kr 65 979

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments

De store geografiske avstandene i Norge og den økonomiske betydningen av aktiviteter på sjøen i avsidesliggende områder krever nyskapende radiobaserte kommunikasjonsløsninger. Dagens maritime kommunikasjonssystemer bruker hovedsakelig VHF radio, GSM, UMTS, WLAN eller mobil Ku-band satellittsystem...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Machine Learning and Data Integration Platform for Air Quality

Selv om luftkvalitet i Europa har bedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene, er det fortsatt anslått at mer enn 1500 dødsfall hvert år i Norge, kan kobles til konsekvensen av dårlig luftkvalitet. I henhold til Verdens helseorganisasjon er det anslått på verdensbasis at 7 millioner årlig dø...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

End-to-End Data Analysis for Accessible Cancer Diagnosis Tests

Dagens kreft diagnose tester utnytter vanligvis ikke den nyeste teknologien. En ideell kreft diagnose test er tilgjengelig og billig, og den bruker medisinsk data og bilder tatt på sykehuset for best mulig resultat. Vi vil i dette prosjektet utvikle ende-til-ende data analyse løsninger for slike ...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Infrastructuring Internet of Things for public governance

Tekniske enheter blir laget med innebygde sensorer og blir i økende grad koblet til internett. Dette fenomenet, som kalles Internet of Things (IoT) medfører at store mengder data blir produsert, samlet inn og brukt ? og dette åpner igjen opp for nye muligheter. Avanserte algoritmer gjør det mulig...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Deep learning er en maskinlæringsmetode som har revolusjonert bildeanalyse-fagfeltet de siste 10 årene med nøyaktighet som nærmer seg menneskelig ytelse. Metodene er datadrevet og baserer seg på dype nevrale nettverk som lærer seg sammenhengen mellom data og beskrivelse fra eksempler. En viktig f...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - FourC AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SOCRATES: Self-Organising Computational substRATES

Økningen i datamengder vil påvirke alle datasystemer, fra de aller minste til de gigantiske. Dagens datateknologi har problemer med skalering og analyser, på grunn av energiforbruket og den fysiske arkitekturen til dagens maskiner. For å kunne ta unna for dataveksten, trengs det helt ny maskinva...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uninite AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Disruptive Technologies Research AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. DTR ønsker å finne ressurser for testing og kvalifisering av produktene under utvikling.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - sikker mobil kommunikasjon, IT Man Security AS

Løsningen skal utvikles, og er beregnet på salg world wide. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge. Det skal lages apper for både Android, iPhone, Ipad og andre nettbrett, dvs. alle plattformer. NR vil bli brukt som konsultativ rolle i sikkerhetsdesign av løsningen mv.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovasjonsworkshop for dronerelaterte markeder og teknologi

Arrangementet arrangeres av FoU-faggruppen i UAS Norway, med Statoil, Teknova og SINTEF med på laget som initiativtakere. Det vil bli avholdt hos Statoil på Fornebu 23.mars, med ca. 100 deltakere fra næringslivet, dronebransjen og forskning. Dette er det første arrangementet i sitt slag, men det ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmilj...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastruktur i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som fører til nye databehandlings- og kontrollsystemer som er i stand til å sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnettverk må for eksempel optimalisere pumpedriften for å mi...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Deep Learning for Health

Dette prosjektet vil ta store steg innen forskningsfeltet kalt dyp læring, fokusert mot helsedataanalyse basert på data fra elektroniske pasientjournaler (EPJ). EPJ lagrer digitalisert data om pasienter. Dette inkluderer fri tekst, resultater fra blodprøver, diagnosekoder og prosedyrekoder. EPJ s...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Massive Simple IoT

Dagens trådløse nettverk koordinerer alle transmisjonene fra ulike enheter slik at de ikke lager for interferens for hverandre. Dette oppnås ved å kotrollere når, på hvilken frekvens, og hvor det er lov å sende. Denne koordinasjonen har vært nødvendig, siden det ikke har eksistert teknologi å mot...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Resource-constrained Things (ART)

I løpet av de nærmeste årene vil det det innenfor mange bruksområder av tingenes internett avhenge av data levert av mange ulike sensorer. Et eksempel er overvåking av utslipp og luftkvalitet i en byer på en svært detaljert skala. Andre eksempel er overvåking av bygninger eller produksjonsprosess...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Building site inspection supported by AR

I næringslivet, godkjente og sertifiserte produkter er sentralt for å lykkes. En av DNV GL sine virksomheter er produktsertifisering, inkludert sertifisering av utviklingen av skip fra design til drift. BUISAR støtter en fase av denne utviklingen. Mens skipet er under bygging, besøker DNV-GL sin...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi med ultralav effekt blant flere trådløse implantater. En av de viktigste bruksområdene for dette er å utvikle en multi-nodal ledningsfri pacemaker. Multi-nodal pacing kan u...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden nøyaktige mer enn fem til ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt, Seasonal Forecasting Engine (SFE) har hovedsakelig dreiet seg om å bruke fysiske og statistiske modeller til å utvikle metoder for å bere...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nonlinear Autopilot Design for Extended Flight Envelopes and Operation of Fixed-Wing UAVs in Extreme Conditions

Prosjektet har utviklet autopilotalgoritmer for vingeformede ubemannede fly (droner). Autopilotsystemene har utviklet seg signifikant over tid, fra tidlige systemer som så vidt kunne holde en konstant orientering til moderne systemer for automatisk landing og komplekse manøvrer. Imidlertid, konve...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

Målet for prosjektet AutoActive har vært å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som skal forenkle forskning på menneskelig aktivitet og fysiologisk tilstand og ytelse basert på data fra ulike sensorer. Prosjektet ble startet opp i 2017 og avsluttes ved utgangen av 2022. Resultatene prosjektet h...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle metoder og algoritmer som lar industriroboter interagere med og håndtere objekter som er i bevegelse i sanntid. Prosjektet har hatt to fokusområder: produksjon og helsetjenester. Produksjonscasen fokuserte på utviklingen av en demonstrator for å plukk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

Nødtjenester, som 113 for nødhelsetjenester i Norge, må fungere i vanskelige og tidskritiske situasjoner. Ved en medisinsk nødsituasjon kan det være mange usikre faktorer, og operatøren er ofte nødt til å vurdere en vanskelig og kompleks medisinsk situasjon basert på kun en informasjonskilde, nem...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo