0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. SWIT - Subsea water injection and treatment

The main objective of this R&D project is to develop a system for subsea water injection and treatment (SWIT). It will be designed to significantly reduce the cost of water injection into subsea reservoirs, thus contributing towards increased oil recovery (IOR). The project is a response to the...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Waterflooding of carbonate reservoirs - Optimization and improved oil recovery

Oil recovery from carbonate reservoirs is more or less dictated by the wetting condition of the reservoir. Opposite to sandstone reservoirs, about 90% of the carbonate reservoirs are believed to be neutral to oil-wet. The oil properties described by the a cid and base number appeared to play an i...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte til SUPRAQUA søknad

NOAS Miljøkompetanse samarbeider med BECO Group BV (NL) og AZTI (ES) for å fremme en søknad under Call FP6-2003-FOOD-2-B (deadline 29. september 2004). Arbeidet i søknadsprosessen består av: 1. Et møte i Nederland på to dager, hvor partene blir enige om utforming av prosjektet, fordeling av arbe...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Continuous updating of reservoir simulation models and improved reservoir management

To fully exploit the increased use of permanent sensors for monitoring pressure, temperature and flow rates it is natural to consider methods for continuous updating of the reservoir simulation models from this information. The main task of this project i s to make the ensemble Kalman filter tech...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Proteinutnyttelse i marine fiskelarver; studier av spesifikk proteinfordøyelighet i marine larver med tanke på utvikling av et formulert fôr

Fiskelarver har et særlig stort behov for aminosyrer på grunn av sitt store vekstpotensiale og bruken av aminosyrer som energisubstrat. Det finnes imidlertid lite tilgjengelig kunnskap om den spesifikke fordøyelighet av ulike proteinkilder i marine fiskel arver. Dårlig utnyttelse av vekstpotensia...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole Production Monitoring System (DPMS)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Smart shuttle

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 86 272

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimised nutrition and egg quality in Atlantic cod broodstock

Broodstock management and nutrition is the basis for further production. A great concern for the industry is the possibility of impoverishment of the broodstock over time due to suboptimal nutrition. As cod broodstocks generally are kept and utilised for egg production over several consecutive sp...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Trace component determination in fluid for environmentally friendly exploration and testing.

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway

The Vøring area covers a large part of the southern Norwegian Sea where exploration has been done since the early 90's. The area is large and there is still a considerable lack of knowledge about the geological/tectonic development and the corresponding h eat flow history of the area. The Vøring...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Carbonate Reservoir Geomodels

We will gain crucial information on the 3D geometry of fluid-flow units and spatial distribution of their petrophysical characteristics, in the following play types: (1) Cretaceous karstic shelf deposits, Cretaceous slope/base-of-slope deposits, and Eoce ne slope deposits, exposed in Italy (Garg...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MIOR (microbial improved oil recovery): predictive model of stimulated production and improved reservoir management by microorganisms

Microbial oil stimulation processes can be low-cost technologies with great potential for increased oil production if proven to be effective and manageable. There are several reports of MIOR field applications in the literature, and many more undocumented trials, but there is a striking lack of ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Pilot Demonstration of HPHT Intelligent Downhold NEtwork and Gauge

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DRILLTRONICS Demonstration - Model and Software for Monitoring, Control and Prediction of the drilling process, integrated with existing rig

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland Videreføres i prosjektnr.: 168586/I50

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Wireless Static Pressure Communication

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Anskaffelseav utstyr og implementering metoderfor fluorescence histopatologi

Miljøgruppa RF består av over 20 forskere og har satset innen økotoksikologi - effekter av miljøgifter på livet i havet. Oljeindustrien har finansiert forskning på metodeutvikling på effekter av offshore aktivitet og metodene er også i ferd med å bli impl ementert i myndighets drevet overvåkning....

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU- utarbeidelse av prototyp test av SSG bølgekraftverk

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type infor...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Nye metoder for påvisning og bekjempelse av klumprot i korsblomstrede kulturplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av klumprot på korsblomstrede kulturplanter som utgjør en viktig del av norsk frilandsproduksjon av grønsaker. Ulike kålarter legger beslag på ca 40% av norsk grønnsaksareal, og har en førstehåndsverdi på 218 mill kro ner. I tillegg kommer produksjonen av olj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et vel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole gravity slip separator

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Impacts of drilling mud discharges on water column organism and filter feeding bivalves

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland