0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Bruk av finansielle sikringsprodukter i havbruksnæringen. Hvordan kan styrene lage gode, overordnende rammer for håndtering av prisrisiko?

...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland