0 antall prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad om prosjektetablererstøtte ved deltakelse i Concerto-programmet for utvikling av området Damgårdssundet/Puddefjorden i Bergen

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland