41 709 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aging, health and labour market participation

Siste arbeidsnotet er "Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen med hensyn til helsetilstand" (Arild Aakvik, Egil Kjerstad, Karin Monstad, Tor Helge Holmås), hvor vi analyserer hvordan pensjonsreformen i 2011 påvirket sysselsettingsutfall og uttak av pensjon. Studien tar opp spørsmålet om helse...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Against all odds? Exploring and explaining positive outcomes for young adults formerly in public care - a three country comparison

Prosjektet sprang ut av et ønske om å skape kunnskap om positive erfaringer og forløp i løpet av og etter offentlig omsorg. Når man bare fokuserer på kjente sannsynligheter for dårlige resultater, risikerer man å forsterke stigmatiseringen de med barnevernserfaring møter. Man risikerer også å opp...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Spatial planning, vacation homes and climate change

Prosjektet belyser hvordan arealplanlegging sammen med andre virkemidler kan fremme en "klimavennlig" utvikling mht. bruk og bygging av fritidsboliger ved å redusere klimagassutslipp og øke fritidsboligområdenes robusthet overfor klimaendringer. Bygging og bruk av fritidsboliger medfører energibr...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

KINA-Kina-programmet

Models of Foreign Language Teacher Education (FLTE) in Norway and China: A Comparative Study - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Characterization of Arctic sea ice properties from remote sensing observations - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av intelligent inspeksjons-ROV

DeepOcean med samarbeidspartnere har testet og demonstrert verdens raskeste og mest nøyaktige undervanns inspeksjons-ROV, Superior Survey ROV (SSR). Bakgrunnen for innovasjonsprosjektet er et uttalt prekært behov for bedre og billigere inspeksjonsløsninger da antall rørledninger på norsk kontinen...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human-Seal Interrelations Exploratory workshops on faunal history and exploitation of seals in Northern Europe

The exploratory workshops on Human-Seal Interrelations aim to address issues concerning the ecology and social behavior of different seal species from a diachronic perspective in connection to human activity and environmental change. The focus will be on specific seal species, harp seal, grey se...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES -Comparative studies in Nordic and former East European countries

Projektet CURRENT EUROPEAN TRENDS IN PRE-TRIAL PROCEDURES - Comparative studies in Nordic and Former East European countries omfattar förberedelsen i tvistemål från jämförande perspektiv mellan de nordiska och de forna östeuropeiska länderna. En av de st örsta utmaningarna för dagens civilproces...

Tildelt: kr 56 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Eurasian Empires, Public Space/Sphere, and Collective Identities at the Threshold of Modernity

This proposed series of two two-day workshops will be held at the University of Jyväskylä (Finland) and the Stockholm University Institute for Turkish Studies (Sweden) in the fall of 2014 and 2015, respectively. It aims to bring together leading scholars from the Nordic region and other parts of...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Uncertainty communication and climate changes

Når eksperter uttaler seg om usikre hendelser, slik som konsekvensene av klimaendringer, benytter de seg ofte av intervallestimater eller som sannsynligheter uttrykt enten i ord eller med tall. Slike utsagn brukes også i den offentlige debatt av journalister, politikere og legfolk, med fare for a...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Oppskalering og videreutvikling av tannimplantatrevisjonsverktøy - forprosjekt

I det endelige prosjektet vi sikter mot å få støtte til i fase 2 er to-delt (Dette ønsker vi å avklare bedre i fase 1): A) Vi ønsker å forbedre produksjonsteknologien til Medovent for kitosanfibre, slik at vi i adekvat grad kan industrialisere og kommersi alisere deres materialteknologi, som vi k...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New drugs for the treatment of autoimmune disease

Vi søker om prosjektetableringsstøtte, se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart113

Endelig software utvikling: debugging beta versjon, testing og kvalitetssikring Utvikle tilleggsfunksjoner some pre-definerte meldinger, eller ikoner som indikerer hva slags type hendelse innringeren rapporterer og dessuten en chat-funksjon I løpet av Fa se 1 er det primære målet å få frem en fu...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

C-Feed - Copepode pilot plant - BG-12-2014 application

C-Feed's business idea is an industrial production of copepod eggs, to serve the aquaculture and aquarium industry with a high-quality live feed in a stable and predictable way. Today C-Feed is successfully producing copepods in small scale in SINTEF's la boratories, but upscaling is necessary. I...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Long-term Drinking Water Safeguard against Broad-Spectrum Toxicant and Pathogenic Pollutants

Dette Eurostars-prosjektet vil være et FoU-prosjekt, hvor vi sikter mot å utvikle et system for å tidlig varsle om hendelser som påvirker sikkerhet til drikkevann. Dette skal gjøres ved å utvikle to sensormoduler; en for giftstoffer og en for patogener. E n av hovedpunktene i systemet er den mikr...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SME-Instruments CIA-Service

Vi søker om prosjektetableringsstøtte; se forøvrig vedlagt hovedprosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søkeprogram for enklere gjenfinning og fremhenting av filer på en datamaskin uavhenging av hvor de er lagret.

Produktbeskrivelse Konjekt er et sky-basert søkeprogram for datamaskiner som skal effektivisere og gjøre det enklere for brukere å finne filene de trenger på sin datamaskin. Konjekt er en moderne måte for brukere å finne innhold på deres datamaskin. Grunn tanken er å gjøre fremhenting av filer me...

Tildelt: kr 27 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Continuous Diaphragm Monitoring to diagnose respiratory disorders and clinically validate enhanced weaning of ventilated patients

Extended mechanical ventilation in hospital intensive care units (ICUs) account for 6% of all ventilated patients, but consume 37% of ICT resources which leads to $20 billion surplus burden on European and US healthcare system each year. Moreover, the int ensive care demand is projected to increa...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

The Costs of Dementia - A comparison between Norway and Germany

Germany, Norway and most other European countries have observed a steady increase in life expectancy at birth over the last decades and this trend is supposed to continue in future years. As a consequence of this rising longevity an increase in the number of persons suffering from dementia disor...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Crime, terrorism and public opinion in Sweden

What is the impact of criminal activities like assassinations of politicians or terrorism attacks on public opinion? Are individuals more willing to trade civil liberties for improving 'public security' in the light of terror attacks? And is there a diffe rence between local and remote terror inc...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

SSF-Svalbard Science Forum

Outcrop-scale faults and micro-structures affecting the LYB C02 Reservoir

Extensive water injection tests in the Longyearbyen C02 reservoir show the presence of flow barriers. The most likely cause is the presence of impermeable faults too small to be imaged by seismics. This proposed study will take a closer look at these faul ts and investigate their influences on fl...

Tildelt: kr 7 403

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Innovative Medical Diagnostic Device Regulatory approval

A privately owned preclinical stage company has conceived a very promising innovative diagnostic method candidate, FTIR (Fourier transform infrared) spectroscopy. The preclinical proof of concept has been established by a partnering company, MC Profession al OU (Tallinn, Estonia), also privately ...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sikker mobilplattform. Forarbeid og utarbeidelse av fase 1-søknad til EU-programmet SME-instrument/H2020.

Målet med EU-prosjektet er å gjennomføre en gjennomførbarhetsstudie og pilottesting. Dette vil inkludere aktiviteter for å utforske bruksområder, markeder, konkurrenter, kundebehov, målgrupper, forretningsmodeller og mulige partnere, samt nødvendige aktiv iteter ifbm pilottesting. Tilsammen vil d...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of passively twisting blades for a 9MW wind turbine

The overall aim of the project is to design, manufacture and test the world?s largest sweep/twist blade adapted for offshore wind turbines. By increasing the rotor diameter and using a new type of sweep/twist blades the Sway Turbine wind turbine is expec ted to improve the competitiveness by 15-...

Tildelt: kr 59 092

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree Master Student Lukas Utz Home University: Universität Mannheim Host University: NHH, Bergen

One year (Fall Semester 2014 and Spring Semester 2015) Master Studies at NHH as part of a Double Degree program between the University of Mannheim and NHH

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 17

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 15

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke