0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

HealthInsight: Big Healthcare Data Analytics

Huge quantities of complex and diverse data are generated everyday in healthcare institutions, including clinical documentation (diagnostics, lab data, imaging data, etc.), administrative data, activities and cost data, and R&D data from clinical trials. The power to query across these inter-rela...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox

Primærlege, sykehus og hjemmetjeneste er ofte deltagere i samme pasientforløp. Hvert steg i slike forløp genererer informasjon som er viktig for videre behandling av pasienten. Deling av denne informasjonen er imidlertid ofte begrenset til et spesifikt sett av dokumenter, som henvising, utskrivni...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cryptographic Tools for Cloud Security

Sosiale nettverk, epost og lagring av bilder og video er typisk implementert i skyen i dag. Prosjektet jobbet med å utvikle sikre og effektive kryptografiske løsninger for å beskytte data som er lagret i skyen. Vi brukt moderne kryptografiske metoder for å oppnå matematiske bevis for ulike måte...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arctic Data Symposium

With fast changes in climatic, environmental and economic conditions of the Arctic, global attention and effort is focused towards the region. A broad variety of stakeholders from the public, economical and scientific sectors are seeking for comprehensive, exploitable and reliable information. Th...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law (SIGNAL)

Sikker internettbruk avhenger ikke bare av teknologiske faktorer, men også av et godt tilpasset juridisk rammeverk. Derfor undersøker SIGNAL rettslige krav til nettsikkerhet, særlig tilknyttet kritisk infrastruktur og bruk av skytjenester. Prosjektet analyserer bl.a. krav til bekjempelse av data...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universite...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems

Vi bruker mobiltelefon, sensorer og internettjenester mer og mer i det daglige, også til helseformål. Både folk flest, og folk med kroniske sykdommer har ofte en eller flere helseapper, og ofte også helse-relaterte sensorer integrert i enheter de bærer med seg, f.eks. smartklokka, ringen og mobil...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Operable Subjective Logic Analysis Technology for Intelligence in Cybersecurity

Oslo Analytics var et forskningsprosjekt innen cybersikkerhet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet fokuserte på å utvikle ny teknologi for automatisert deteksjon, prediksjon og forebygging av cyberangrep. For eksempel forsket prosjektet på kunstig intelligens for situasjonsforståelse ved cyberang...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multimodal Elderly Care Systems (MECS)

Andelen eldre i verdens befolkning øker. Derfor øker antallet eldre mennesker som bor alene hjemme i en del av livet, og denne trenden forventes å fortsette. Utfordringen vil da være å tilby teknologi som kan fungere i de komplekse og ulike miljøene som finnes i hjemmene. Videre kan teknologien l...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2015 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2015 er oppfølgeren til Spillexpo 2014, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2015 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Game...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles IT-konferanse (NIK/NOKOBIT/NISK)

Felles IT-konferanse er ei ny paraplynemning for fleire konferansar som har vore samlokaliserte i mange år. Me vonar at paraplynemninga vil framheva det felles arrangementet og trekkja til oss nye deltakarar som ikkje har band til einskildkonferansane frå før. NIK (Norsk informatikkonferanse) ha...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2015

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for alle, legger opp til. Fokus er på løsninger o...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at ICT 2015event in Lisbon, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration projects in Horizon 2020

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environment (quantified self). This means that subjective feelings of health and wellness functionality can be tran...

Tildelt: kr 5 532

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partnersøk ICT2015 Lisboa

Asplan Viak Internet AS (Avinet) er en bedrift etablert som et resultat av en indikator på et EU finansiert forskning- og utviklingsprosjekt i femte rammeprogram - Odin Mobile. Siden vi ble etablert i 2001 har bedriften deltatt i en rekke ulike prosjekter innenfor EU sine rammeprogram, Interreg...

Tildelt: kr 7 303

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reisestøtte til ICT 2015 i Lisboa

SINTEF IKTs engasjement i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020), er forankret i SINTEFs hovedstrategi, samt SINTEF IKTs egen strategi SIKT 2020. SIKT 2020 legger føringer for instituttets fokus de neste 5 årene, og i denne strategien kan man lese følgende målsetning:...

Tildelt: kr 40 929

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Virtual House Doctor

Can we provide timely diagnostic judgment for outpatients with chronic neurologic disorders? An envisioned system collects passive and elicited bio-behavioral data and links these data to a patient's cumulative bio-behavioral profile and medical records to detect significant events and help guide...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital heartbeat: A novel ICT paradigm for patient-tailored cardiology

Cardiac disease represents one of the major health challenges in society. It is a significant contributor to death and decreased quality of life, while incurring massive health care costs throughout Norway and the Western World. The management of cardiac disease progression is a major part of thi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DISTRIBUTE: Innovating multimodal and distributed interactions for human-centred, safe and adaptive health care systems.

DISTRIBUTE posits that there is a critical need to address how to resourcefully design, develop and deploy consistent and state of the art user-interfaces for modern hospitals by taking advantage of technologies capable of realizing multimodal and distributed interaction that are adapted to peopl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Future of Food - En internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon basert i Oslo, Norge

Future of Food er en internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon. Arrangementet arrangeres på Literaturhuset i Oslo 12. oktober 2015. Vår planet opplever en stadig voksende befolkning. I 2050 vil vi være mer enn 9 milliarder mennesker, og mer enn 6 milliarder ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KACP2 - Knowledge-Architecture-driven Collaboration Platforms builders and operators.

The main outcome is agreements with one or more international platform builders, modelling tool and knowledge repository vendors. The primary objective is to find companies that are willing to become builders and operators of Knowledge-driven Collaboration Platforms and producing winning Horizon...

Tildelt: kr 47 449

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vivo Archivo

Our vision is a future with dramatically enhanced healthcare services organized differently than today. A significant part of the global population will in the near future carry sensors that, non-intrusively to their everyday life, extract information about the transient state of their biology. T...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Østfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MunICT - ICT in Municipal Health and Care services

Municipal care services are facing serious challenges striving to reduce the overall cost of health care, while both the population of elderly people and the demand for flexible services are increasing. The vision of MunICT is Municipal Health and Care services that optimize use of limited human...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Non-Invasive, Scalable, Algorithmic Automatic Screening of the Digestive System

The human digestive system can potentially be affected by one (or more) of many types of diseases. Many of these are in the worst case lethal. There are several ways one can try to detect these, but regularly testing a population is impossible due to high costs, time consumption and lack of enoug...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal design in ambient intelligent digital environments

Tingenes internett, og intelligente komponenter ventes å spille en viktig rolle i framtidens samfunn, og spesielt i det som omtales som intelligente bygg og smarte omgivelser. Ny teknologi har potensiale til, ikke bare å kompensere for tapte funksjoner, men også til å styrke og øke menneskers kap...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IKT-støtte for pasientmedvirkning

Visjonen er pasienter og pårørende som aktive partnere i valg og gjennomføring av behandling. «Pasienter og brukere skal få informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem.» Meld. St 10 (2012-2013) Grunnet en grunnleggende informasjonsasymmetri i dagens behandling...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing big data and software-driven automation of pathology

The main project is all about researching and develop ICT solutions to supplement or replace methods in pathology to increase productivity and identify computer based prognostic biomarkers based on Big Data produced by digital pathology. It is generally accepted that most prognostic studies suffe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem: Health IT solutions to increase value and reduce waste in health care and research

OBJECTIVES: Our vision is to improve patient care, increase the value of research and reduce waste in research and health care by establishing a Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem that explicitly links innovative health IT solutions and platforms for digitally structured health data wit...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computer aided diagnostics and treatment planning in cardiovascular disease

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of morbidity and death in the western hemisphere and the expenses is expected to increase almost exponentially towards 2030. It will be crucial to develop cost-effective methods of diagnosing and preventing progression of disease causing heart ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure Access Control over Wide Area Network

Kriminalitet relatert til ulovlig tilgang av brukerkontoer er lettere å utføre enn noen gang som en følge av passordbaserte systemer som har vist seg å være sårbare og som ikke lenger er brukervennlige. Identitetstyveri og falske identiteter er noen av de mest kritiske truslene som berører økonom...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet