0 antall prosjekter

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Peregrina, Jose spansk statsstip 2004/05

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Gannibal, P. RUS03-04

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Nunn, UK, POOL 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

TU-Tungt utstyr

Utstyr for Protein-protein samhandling i cellesignal

Anchored and scaffolded signalling pathways involving kinases and phosphatases are implicated in major chronic diseases such as HIV, cancer, diabetes type II, cardiovascular disease, and also underpins various genetic diseases. However, no systematic app roach has explored the therapeutic potent...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

NMR Imaging System

The Medical Faculty at the University of Bergen has available three unique animal facilities for biomedical research. These facilities provide a number of scientific groups with opportunities to study a large number of functional parameters related to both normal as well as pathological conditio...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Ultralydscanner

Det har i mange år vært drevet ultralydforskning innen hjerte på høyt internasjonalt nivå i Trondheim, og det har vært flere gode evalueringer; sist i forbindelse med SFF-søknaden "MR and Ultrasound for Improved Patient Care" og i forbindelse med deltakel se i Forskningsrådet sine strategiske pro...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR

MR-senteret i Trondheim har de siste par årene fått flere gode evalueringer, bl.a. Forskningsrådets biofagevaluering, tildeling av Marie Curie Training Site fra EU, viktig deltaker i den høyt evaluerte SFF-søknaen "MR and Ultrasound for Improved Patient C are", og som viktig deltaker i Forsknings...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Massespektrometri (MS)

Som et ledd i en omstilling i det biologiske og biomedisinske forskningsmiljøet ved Universitetet i Tromsø har alle de relevante miljøer gått sammen om å etablere lokale kjernefasiliteter for å dekke tekniske behov innen sentrale felter av moderne biologi sk og medisinsk forskning. En sentral sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Oppbygging av forskningsvirksomhet i galenisk farmasi (farmasøytisk teknologi) Del 1, Universalprøvemaskin Del 2, Liposom forskningslab

Avdeling for Galenisk Farmasi (Farmasøytisk Teknologi) er en av fire avdelinger i det nyetablerte Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø. Siden 1998 er to av fire faste vitenskapelige stillinger ved avdelingen besatt av professor Martin Brandl og førsteamanuensis Annette Bauer-Brandl; ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Nytt transmisjonselektronmikroskop til Laboratorium for Molekylær Neurobiologi (LMN)

Transmisjonselektronmikroskopi er en kjerneteknologi for Laboratorium for Molekylær Neurobiologi (LMN) ledet av professor Ole Petter Ottersen (vedlegg 1 og 3). Denne teknologien er i særlig grad blitt benyttet til å analysere ekspresjonen av membranprote iner med en presisjon på nanometernivå (i...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Nutrients, gene regulation and cancer

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo