0 antall prosjekter

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Prosjektetableringsstøtte for FME-initiativet HighEFF "Centre for Energy Efficient and Competitive Industry with Low Environmental Impact"

PES-HighEFF skal utvikle en FME søknad med svært høy vitenskapelig kvalitet innen energieffektivisering i industrien og konvertering av spillvarme. PES-HighEFF skal danne et nettverk av høyt kvalifiserte og relevante nasjonale og internasjonale nærings- og forskningaktører for utvikling av bran...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Next-generation Technology for Efficient Use of Energy

The main content of the project will cover development of novel technologies within heat pumping, waste-heat utilization, and thermal processing. NextGenEnergyUse will be split in 5 sub-projects (SP). SP1; MANAGEMENT AND CO-ORDINATION The main responsibi lity for SP 1 will be management of the p...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Innovative Meat PRocessing for Enhanced Safety and Sensory quality

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Competetive Food Processing in Norway

The pilot study will serve as a tool in order to further strengthen the industrial foundation and relevance. The preliminary scientific focus will enable the team to launch an enhanced and clarified strategy for a revised full scale KMB project: Competiti ve Food Processing in Norway. The pilot s...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Atmospheric freeze drying - Modelling of heat and mass transfer

...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage