0 prosjekter

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Theoretical investigation on fundamentally/technologically important perovskite-like oxides

First-principles (ab-initio) calculations allow studies of properties of solids on the fundamental level. The electronic structure determines most physical properties of a solid. Such calculations became enormously enhanced by Density Functional Theory (D FT). They involve crystal structure data ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nano-crystalline Ni-alloys in hydrogen processes

Renewable (solar- and wind-derived) energy sources are in demand for sustainable energy supply and for our environment and climate. Hydrogen will most probably be used for storage and transportation of energy. The conversion from electrisity to hydrogen a nd vice versa are based on electrolysers ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Biological adaptions to extreme teperatures

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Advanced Sensors for Microsystems

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Crude oil pollution measured in discharged processed water flows using optical polarisation

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Material science and nanotechnology at the NMC-MRL; functional oxides and oxide-imbedded nanostructures

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Complex systems and Soft Materials

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

New contexts for geometry and arithmetic

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

TARGIT - ICI-1 (True Auroral Research by Ground-based and In-situ Techniques - Investigation of Cusp Irregularities)

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Algorithms for automatic detection of oil spills in SAR images - ADOS -

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Opprettelse av felles ICP-laboratorium

Etablering av et ICP-laboratorium for hoved- og sporelement og isotop analyser er viktig for forskningen ved tre av Universitetets fakulteter (Det matematisk-naturvitenskapelige, Det medisinske og Det odontologiske fakultetet). Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har forskere ved f...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Evaluation of Bayesian hierarchical models

A trend in statistical analysis has been to consider more complex models. Such highly structured stochastic systems require numerical algorithms for making inference, which is a field of extensive research. Model evaluation in this context has however not been seriously addressed. One reason is ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Optimal control of jump diffusions and applications

Det søkes om postdoktorstipend for en av mine studenter, Cloud Makasu, som forsvarte sin doktoravhandling fredag 6. desember 2002 ved University of Zimbabwe. Postdoktor-prosjektet gårt ut på å videreutvikle metoder for optimal stokastisk kontroll av stok astiske differensiallikninger drevet av L...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Timing and genetic significance of AMCG suites in the Norwegian Caledonides and their role in defining paleolinks between displaced terranes

Anorthosite-mangerite-charnockite-granite (AMCG) suites are a widespread component of Proterozoic crust. In Norway they are prominently represented in both autochthonous basement units. AMCG suites are formed by complex petrogenetic processes initiated at the crust-mantle boundary and, therefore...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Modified carbohydrates from 3,3,4,4-tetraethoxy-1-butyne

The purpose of this project is to explore the functionalisation of different alkenols (produced by coupling of 3,3,4,4-tetraethoxy-1-butyne with aldehydes and ketones and subsequent reduction), at the carbon-carbon double bond with the aim of obtaining ca rbohydrate derivatives, which are modifie...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Polymorfisme og evolusjon av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)

Det foreligger god dokumentasjon på at ILAV kan ha en rekke vertsarter (laksefisk og enkelte andre fiskearter). Det er ikke kjent hvilken betydning de naturlige reservoirene (vertsartene) har for evolusjon av viruset og hvilke mekanismer som er viktigst f or endring i virulens. Med utgangspunkt i...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Atmosphere/Ice/Ocean Interaction Studies

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

District health information systems in South Africa: Empirical studies and interventions for improved use of information in health managemet

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Models of optimal energy allocation, maturation strategies and skipped spawning in cod, Dr.gr.stip.

Prosject summary: Prosject summary: Recently, life-history theory has evolved from dealing only with fairly simple optimisation problems to a more advanced state where density-dependence and stochastic (feed-back) enviroments are included. We will develop models of cod growth as a function of foo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Pankreas nekrose virus (IPNV) infeksjon - en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon

Smoltifisering og intensive produkjsonsformer er antatt å være stressende for fisken. De hormonelle reguleringene som skjer under smoltifisering kan resultere i endret immunstatus for fisken slik at den blir mer mottakelig for smittestoffer som IPNV og mi ndre motstandsdyktig mot sykdom. En fores...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Electrical characterization of defects and quantum structures in silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN)

The request for increasingly smaller structures with adaptive ("smart") performance characteristics in micro- and nano-system technology implies totally new challenges for synthesis and characterization of semiconductor structures with nanoscopic dimensio ns. This proposal deals with two of the m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Late quaternary sedimentary processes on the upper North Sea-Mid Norwegian margin

The Northern North Sea - Mid Norwegian Margin is characterized by large-scale geological processes during the Late Quaternary. Glacial debris flows, turbidites and huge translational slides together with contourites and large-scale hemipelagic deposits oc cur in a complex area around the North Se...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Characterization of rheological, dynamical, structural and thermodynamic features in aqueous systems of amphiphilic polymers

In this project we address association phenomena that take place in systems containing amphiphilic polymers (consist of both hydrophilic and hydrophobic parts) and surfactants. To gain a fundamental insight into mechanisms that control polymer-surfactant interactions and the formation of associat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Siste deglasiasjon i SV Norge: Glasiale prosesser, bredynamikk og kronologi

De siste års forskning har vist at det eksisterte en isstrøm i Norskerenna under siste glasiale maksimum, som eroderte vestlige deler av Jæren. At det samtidig var istilførsel fra innlandsområdet øst for Jæren, førte til at Jæren ble liggende i et konflue nsområde mellom to ulike glasiale regimer...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vannkvalitet - smoltkvalitet

FHL-havbruk har gjenom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHL) avsatt 7 millioner kroner over 3 år til programmet "Vannkvalitet - smoltkvalitet" og invitert en forskergruppe bestående av vannkjemikere, fysiologer, akvakulturforskere og økologer til å fremme et programforslag. Hovedmål...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Ikke-lineære modeller for tidsrekker

Prosjektet er delt opp i 4 delområder: a) Ikke-lineær synkronisering av tidsrekker: Anvendelser kan tenkes mot synkronisering av oljelogger og generelt mot problemer der det er nødvendig å synkronisere tidsrekker. Foreløpig har lineære modeller vært brukt. Det foreslås ikke-lineær metodikk. b) Ad...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Cosmology with quintessence from extra dimensions

Recent cosmological observations indicate that the Universe is filled with dark energy of unknown kind. It can be decribed by a universal scalar field called quintessence. Such fields appear in descriptions of the Universe involving extra dimensions like the old Kaluza-Klein unified theory and al...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Superfluidity and superconductivity in neutron stars and nuclear matter

Pairing, superfluidity and superconductivity lie at the heart of many phenomena in solid state physics, quantum liquids, nuclear physics and the quantum many-body problem in general. This thesis project deals with realistic ab initio predictions of the microscopic physics of nucleonic superfluid ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Coordination polymers as adsorbent for carbon dioxide

Carbon dioxide is the major atmospheric gas species leading to temperature increase caused by the greenhouse effect. Norway has large resources of natural gas that may develop into a main energy source and carrier for the future. However, to meet present and future environmental demands, CO...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Processes governing air-sea CO2 transfer; an improved estimate for the North Atlantic

The project focuses on the issues of accurate parameterisation of the air-sea exchange rate and small scale biasing of air-sea flux estimates, aiming to provide an accurate estimate of the air-sea flux of CO2 in North Atlantic, and its inter-an nual variability. The project intends to ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland