0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOLFIEE- H2020 Søknad

Et konsortium bestående av FDB (Norge), UPC- Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania), Universitetet i Padova (Italia), EuroNovia (Frankrike), Brno University of Technology (Tsjekkia) og NN er partnere i en felles søknad. UPC-Barcelonatech (Spania) er valgt å ha ko...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards

Prosjektet skal lede fram til en søknad under Horizon 2020 programmet; 2018-2020 Mobility for Growth med utlysningen; MG-3-7-2020 Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards. Se vedlegg for skisse av hovedprosjektet som omsøkes.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Strengthen Sustainable Urban development and exploitation of Nature-based solutions through Research and Innovation Staff Exchange

Nature-based solutions (NBS) has been recognised internationally a suitable and popular solutions for sustainable urban development in the contexts of urban storm- and wastewater management, restoration of the urban environment, liveability, health and resilience to the challenges in the climate ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishment Support for EIC Accelerator application

AlgiPharma is developing a new drug, OligoG, for cystic fibrosis patients and are currently in phase 2b clinical trials with an inhalable formulation of OligoG. In order to get market approval to the American Market, an IND needs to be filed with the American Food and Drug Administration (FDA). T...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2020 15th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 and 2019 LeaderShip conferences, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry a...

Tildelt: kr 71 451

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sknow going to the Alps

Think Outside AS (TO) was established in 2017 by two female founding partners whose goal was to couple state-of-the art signal processing with advancements in sensor technology, in order to protect nature and the people who venture into it. Our dedication and entrepreneurial spirit have enabled u...

Tildelt: kr 28 608

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2020

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i aktuelle EU forskningsprogrammer. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2020, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon, m.fl.

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning 2020 for forskningsinstitutter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som er klare for å delta i større forskningssamarbeid også internasjonalt. Selv om vi er gode på mye, er v...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Discovering new therapeutic targets and drugs to combat AMR tuberculosis: proteomics characterization and drug screening

Økt forekomst av antibiotikaresistens og ineffektiv behandling nødvendiggjør et behov for utvikling av nye behandlingsstrategier mot mykobakterie-infeksjoner som tuberkulose. For å få til dette må vi få bedre kunnskap om hvilke responser hos verten er effektive i forsvar mot mykobakterier og hvil...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2020

NIBIOs samfunnsoppdrag (via LMD) er å utvikle både disiplinorientert dybdekunnskap og anvendt kunnskap for miljø, ressursforvaltning, produksjon, innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi. Instituttets styre har gitt tydelige signaler om at NIBIO skal utvikle og anvende sin kompetanse også internasj...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2020

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 og ERA-nett i 2020. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i uli...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2020

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Samarbeidet har utviklet seg både tematisk og i forhold til rollene NILU innehar i...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Jet Pump Modelling and Simulation

New generation Ultra-High Bypass Ratio (UHBR) jet engines offer better fuel efficiency. However, they also cause new challenges, for example in the bleed system. To overcome this, we will in this project use 3D CFD simulations and experiments to develop new jet pump prototypes. These will be manu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 6th ACM SIGIR / The 10th International Conference on the Theory of Information Retrieval

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR) provides a forum to present and discuss research related to the theory and practice of Information Retrieval (IR). Previous iterations of the conference have been held in the USA, China, and several European cou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2020 - Norges viktigste klimamøteplass

Zerokonferansen arrangeres av den norske miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO), en stiftelse som utelukkende jobber for å realisere klimaløsninger og løfte nye spydspisser i nullutslippssamfunnet. Zerokonferansen har i løpet av fjorten år blitt en av Nord-Europas største og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Helse- og Helseteknologi

Helse i en global sammenheng er bredt område med mange utfordringer, og kobling av, og innføring av ny teknologi, vil bli helt avgjørende for å løse morgendagens utfordringer. Det er et generelt behov for effektive helse- og velferdstjenester, både lokalt, regionalt og internasjonalt. En går inn ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PsyChoRob – Robot for assistanse innen fysisk og mental helse

PsyChoRob er en menneskevennlig robot som tilbyr praktisk, sosial og konsulterende hjelp i eldrehjem. Den har funksjoner for praktisk hjelp, fysisk trening, sosial stimulering, mental trening samt pasientovervåkning og oppfølging av medisinering, spising etc. En viktig hensikt med PsyChoRob, er...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

System for overvåkning av inneklima

Formålet med PES-prosjektet er å sette sammen en et effektivt konsortium som kan dekke ledelse og de teknologiske og forskningsmessige utfordringene med prosjektet. Dette omfatter matematisk modellering, elektronikk, database og software, testfasilitering og prosjektkompetanse/erfaring. Vi mener ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool FourC AS

Forskerpool-prosjektet skal inngående og detaljert måle, evaluere og dokumentere hvordan randomiseringsalgoritmene for MAC-adresser på nyere Apple og Android oppfører seg, i den hensikt å oppnå bedre forståelse på hvordan utfordringer med deteksjon av telefoner kan løses bedre for nyere modeller....

Tildelt: kr 90 208

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 Reise og profilering SC1-DTH-04-2020

Prosjektide 1: Telemonitoring at home CONCEPT: The idea is to implement a nurse-led integrated model of care to support complex patients as they move from hospital back to their home/community. We will need to work on defining an intervention that is generalizable enough and that considers the v...

Tildelt: kr 15 296

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

OneHAND - A smart, modular and user-centric prosthetic hand with improved function and usability

Building from the strong drivers of key end-user needs currently unmet by the competing products in the market, the central goal of oneHand project is to accelerate the market introduction of a disruptive user centred approach to prosthesis use - oneHAND solution. The oneHAND solution consists o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT 38, TBD

The focus is on integrating state-of-the-art AI technologies in the manufacturing domain, for example in agile production processes and predictive quality, taking into account the domain-specific requirements in terms of time criticality, safety and security, finding effective ways for collaborat...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Building Twins for Construction Site (DiCoSiMa)

Digital twin for real time monitoring of building production: state and quality assessment supporting dynamic re-planing enabling reduced production cost with improved production quality. 1. The production planning is always a challenge while environmental have a big influence. Monitoring of th...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pickering emulsions for improved food

The scientific overall aim of Pickering emulsions for food applications - PICKFOOD - is to provide a framework and novel methodologies to Pickering emulsions research for safe, healthy and functional foods. Achieving this goal involves combination of physics and food colloid science deepening ou...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DNK Virtual Power Plant

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt av en applikasjon for virtuelt kraftverk (DNK ViPP) basert på en distribuert flåte av energilagringsenheter installert på forskjellige lokasjoner i kraftsyste...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New Clay Science for Future Technologies

The project involves assembling a multi-sectoral, multidisciplinary team of scientists and engineers to train students and provide them with the skills necessary to create innovations in the materials science of clays. The program will provide students with technological and method competence to ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas 2020

I 2010 etablerte Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) konferansen Security Divas. Siden den gang har konferansen vokst for hvert år og er også et nasjonalt initiativ. Konferansen har utviklet seg til å bli et viktig nettverk for kvinner som studerer eller arbeider med informasjonssikkerh...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sentient Energy AS

I Europa brukes 55% av den totale strømmen til bygg, og da spesielt oppvarming og kjøling. Forskning viser at enkle grep og fornuftig drift kan redusere dette så mye som 10-30%. En videreføring av disse "enkle" grepene og tar i bruk kunstig intelligens, vil man kunne redusere dette strømforbruket...

Tildelt: kr 89 499

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder