0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT 38, TBD

The focus is on integrating state-of-the-art AI technologies in the manufacturing domain, for example in agile production processes and predictive quality, taking into account the domain-specific requirements in terms of time criticality, safety and security, finding effective ways for collaborat...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DNK Virtual Power Plant

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt av en applikasjon for virtuelt kraftverk (DNK ViPP) basert på en distribuert flåte av energilagringsenheter installert på forskjellige lokasjoner i kraftsyste...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital Building Twins for Construction Site (DiCoSiMa)

Digital twin for real time monitoring of building production: state and quality assessment supporting dynamic re-planing enabling reduced production cost with improved production quality. 1. The production planning is always a challenge while environmental have a big influence. Monitoring of th...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pickering emulsions for improved food

The scientific overall aim of Pickering emulsions for food applications - PICKFOOD - is to provide a framework and novel methodologies to Pickering emulsions research for safe, healthy and functional foods. Achieving this goal involves combination of physics and food colloid science deepening ou...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New Clay Science for Future Technologies

The project involves assembling a multi-sectoral, multidisciplinary team of scientists and engineers to train students and provide them with the skills necessary to create innovations in the materials science of clays. The program will provide students with technological and method competence to ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av Aqwator Energimodul til kraftforsyning av offshore fiskeoppdrettsanlegg.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMB-er, organisasjoner og aktuelle FOU-institusjoner, for å gjennomføre et FOU-prosjekt for utvikling av et autonomt kraftverk til forsyning av offshore fiskeoppdrettsanlegg. Prosjektet har fått Aqwator Energimodul som foreløpig arbe...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas 2020

I 2010 etablerte Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) konferansen Security Divas. Siden den gang har konferansen vokst for hvert år og er også et nasjonalt initiativ. Konferansen har utviklet seg til å bli et viktig nettverk for kvinner som studerer eller arbeider med informasjonssikkerh...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sentient Energy AS

I Europa brukes 55% av den totale strømmen til bygg, og da spesielt oppvarming og kjøling. Forskning viser at enkle grep og fornuftig drift kan redusere dette så mye som 10-30%. En videreføring av disse "enkle" grepene og tar i bruk kunstig intelligens, vil man kunne redusere dette strømforbruket...

Tildelt: kr 89 499

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NanoHeal: Nano-tailoring organo-mineral self-healing materials

Deterioration of building materials driven by fracture evolution and corrosion, imposes huge economic burdens to Europe. Corrosion alone accounts for worldwide expenditure over 1 trillion US dollars, amounting to 3-4 % of the GDP of devel-oped countries. NanoHeal will focus on the development of ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Marine Plankton's Response to climate change and its impact on Ecosystem SERVicEs: Bridging the gap between omics, modelling and data sci.

Marine plankton play a crucial role in the functioning of marine ecosystems and global biogeochemical cycles, while providing a number of important ecosystem services to human societies (e.g., oxygen production, food biomass, carbon sequestration, climate regulation). Recently, next generation se...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Artificial Intelligence for Additive Manufacturing

As of know the use cases are not finally determined but we identified alternative candates along these lines: * Processing of imagery and senor data from the AM-process * Hybrid analytics for prediction of simulation results * Laser scanned point clouds of manufactured objects for * Compariso...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

DNB Healthcare Conference 2019

Hvert år samler vi de beste selskapene i helsesektoren til en konferanse. Disse selskapene er blitt plukket ut basert på deres forskning, behov i markedet og innovasjonsgrad, i tillegg til forretningspotensiale. I år var det 48 selskaper som søkte, og 14 ble valgt ut til å presentere i sesjonen...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: Energy-efficient and scalable drying technology to turn wet waste into value

Waister was established in 2012 with a mission to develop and commercialize novel technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. Waister's drying units are compact and highly efficient in terms of extracting liquid from all types of wet waste. Technology prin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Safe Affordable Reliable Avatar for Homecare (SARAH)

The overall vision of the SARAH EIC Accelerator Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our complete solution for Halodi’s next generation robot, SARAH, which will be tailor-made for the specific needs of the homecare market, including capability and safety requirements for aging i...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte for søknad til EIC Accelerator

Kvalvikbait AS har definert et prosjekt innenfor utvikling av kunstig fiskeagn til krabbe og hummer, hvor vi søker å validere resultater fra kontrollerte miljøer, i artenes naturlige miljø.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SENSe Project - Market maturation of a Secure Endpoint Solution

OffPAD aims to establish trusted endpoint infrastructure solutions enabling sensitive information to be exchanged in a time-saving and secure way, on modern online client devices. Our primary target market segments are Large Enterprises and Public Institutions with strong cyber-security requireme...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

iFM'19 Conference Support

Applying formal methods may involve the usage of different formalisms and different analysis techniques to validate a system, either because individual components are most amenable to one formalism or technique, because one is interested in different properties of the system, or simply to cope wi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var å...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Maritime light-weight batteries

Prosjektet går ut på å ta vårt lettvekts batterisystem fra TRL6-ish til TRL9. Dette lettvekts batterisystemet er i dag det maritime batterisystemet med den høyeste energitettheten som også har innebygd passiv propageringsskkerhet slik at dersom en enkeltcelle begynner å brenne så vil ikke en bran...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMAN...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energioptimalisering kjøle- og varme behovet av næringsbygg ved bruk av kunstig intelligens.

Det skal i Prosjektperioden utformes søknad til EIC Accelerator Pilot. Søknaden skal inneholde dokumentasjon knyttet til teknologien, kontrakter, økonomisk underlag og pitchdeck. Dette underlaget må utarbeides og prosjektperioden vil bli benyttet til dette. Prosjektet det søkes tilskudd til. Det ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Forskerpool: Norwegian Adventure Company

Norwegian Adventure Company (NAC) er et opplevelsesselskap som ble etablert i 2012 med mål om å ta en ledende posisjon innenfor cruisebasert adventure turisme. Et overordnet mål for selskapet er å skape opplevelsesprodukter i verdensklasse som gir destinasjonsmarkedsføring, økt lønnsomhet, lokale...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Kunnskap om norsk havbruk – til folk flest

Norsk forskningskompetanse og kunnskapsgrunnlaget som utvikles av norske forskermiljø innenfor havbruk er verdensledende, men selve fagformidlingen foregår i hovedsak på et fagspråk og gjennom arrangement og fagtidsskrifter rettet mot målgrupper som eksempelvis andre forskere, myndigheter og næri...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Datatrotters

Since data has become omnipresent in our society and communication become more data-driven, everybody has to relate to it to perform almost in any kind of tasks as employee, consumer or citizen. Therefore, mastering the language of data becomes one of the most relevant and “essential survival ski...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Certified reference materials and methods for an ever-changing chemical industry

The network will bring together a unique team of world-leading scientists across acadeia, industry, and forensic science provision in drug chemistry and forensic toxicology to deliver highly collaborative , international and interdiciplinary training. In WP 1 lead by Chiron it will be produced l...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Gaia Vesterålen –We build community ecosystems

Prosjektet er en videreføring av et EU prosjekt som here CINE. CINE er et digitalt samarbeids prosjekt mellom 9 partnere og 10 tilknyttede partnere fra Norge, Island, Irland og Skottland. Gjennom prosjektet har man sett på hvordan VR og AR -teknologi kan benyttes til å ivareta og formidle kultur...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon 2020 preparations at Amsterdam Drone Week 2019

Formålet med deltagelse på denne konferansen er å tilegne oss kunnskap om de siste utviklingene innen lover og regler for drone operasjoner i Europa. Dette er en viktig møteplass hvor vi kan knytte viktig nettverk og involvere oss i prosesser som vil posisjonere oss gunstig for fremtidige forskni...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland