0 antall prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Impact of extreme weather on critical infrastructure

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

MULTIFERON-DT: Multiferon as a new, orphan drug for the treatment of aggressive fibromatosis (desmoid tumours).

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Bio-hydrogen production by sorption enhanced steam reforming of biomass derived compounds Mobile researcher: María Victoria Gil, Spain

The work to be carried out during the mobility stay is related to the H2 production from biomass derived compounds by sorption enhanced steam reforming (SESR), as an effective and promising route for direct catalytic conversion of biomass to H2 with high efficiency and high selectivity, without ...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Shifting Climate States of the Polar Regions - coring campaign at Svalbard

This cross-disciplinary proposal will collect and produce data on glacier variability throughout the last 10 000 years, a research effort that will be carried out at Svalbard. Alpine glaciers represent natural systems that are particular sensitive to clim ate change and the sites chosen for this ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Cruiseturisme langs norskekysten: økt verdiskaping for land- og sjøbaserte reiselivsvirksomheter

Norge har i de senere år opplevd en sterk økning av cruiseturisme langs norskekysten og Svalbard der både Hurtigruten, andre nasjonale og internasjonale cruiseaktører har utvidet sitt tilbud. Rapporten ?Gjesteundersøkelse for cruiseturisme? (Grontmij/ Car l Bro, 2010) viser for eksempel at en i p...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Mass-scale, Cost Efficient Graphene Production and Approach to Improvement of Wind Turbine Blades

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

PES for prosjekt: Protease activity platform technology through mass spectrometry interrogation of combinatorial constrained peptide arrays

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A fuel cell based Hybrid Auxiliary Power Unit for the aircraft of the near and far future

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Havnesikkerhet - En Felles Tilnærming til ISPS

I rapporten fra Kystverket, "Havnesikringstiltak i Norge, sammenlignet med Sverige, Island og Danmark" pekes det på at bruken av uavhengige og ulike Recognised Security Organisations (RSOs) i sårbarhetsvurderinger, samt ulik praksis i utarbeidelse av Port Facility Security Plan (PFSP) mellom lan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Project Establishment Support for the EU-project "Automous Inflow Control Valve, AICV"

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

MECSENSE

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - ITN NETADIS - Claudia Battistin

see attached DOW

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Ultrakompakte og lette elektriske båtmotorer

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utarbeidelse av Eurostrassøknad

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development and assessment of innovative climate policy instruments to reduce consumption-based emissions on a national and global scale

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

New Venture Process: Resources, Context and the Development of Science-Based Entrepreneurial Firms

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-RUOK-EONR-økonomi

Assessing the Impact of Local Political Institutions on Voter Turnout

Institutions matter for a wide range of human decisions. With respect to voters turnout decisions, both the institutional design of the election (e.g., compulsory voting, electoral system, postal or Sunday voting) as well as that of the jurisdiction (e.g. , population size, preference distributio...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: International Marine Ingredients Conference 2013.

Utvikling av marin ingrediensindustri er eit norsk satsingsområde, og er gitt prioritet både i Fiskeri- og kystdepartementet og i næringa. Konferansen MIC2013 er ei vidareføring av ein tilsvarande konferanse som vart arrangert i 2010. Konferansen er ret ta mot bransjen marine ingrediensar, inkl...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Computational Studies of the Disproportionatio n of PdI

...

Tildelt: kr 40 500

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 4th Genome Dynamics in Neuroscience Meeting

This year's Genome Dynamics in Neuroscience conference lasts from September 19 until September 22. 42 internationally recognized scientists from all over the world have confirmed their attendance as speakers, and there will be room for over 100 additiona l participants. This is the fourth in lin...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk nettverk for migrasjonsforskning

Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF) er et forskernettverk for norske forskere og studenter på feltet internasjonal migrasjon, integrering og etniske relasjoner. Nettverket har formidlet informasjon om forskningsprosjekter, forskningsresultater og publikasjoner, samt nasjonale og interna...

Tildelt: kr 30 062

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012.

Vi søker om Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012. IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som m edlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er f...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Trykking av Historisk kommentarutgave til Grunnloven

Vi viser til søknad ES468430 som NFR dessverre ikke hadde tilstrekkelig med midler til å kunne innvilge, og til bevilgningsbrev fra Stortinget (vedlagt), samt dialog med seniorrådgiver Rune Rambæk Schjølberg om publiseringsstøtte. Med bevilgningen fra Sto rtinget har miljøet funnet det mulig å pr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Risk and resilience of arctic field logistics

Offshore oil & gas exploration and production operations are complex undertakings, especially where Arctic areas are involved. This is of course due to a number of rather obvious and easily observable facts: - The distances from any sort of established i nfrastructure are much larger than for ?c...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E! 6943 Mobile Forging Workbench

-

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Value chains for sustainable conservation, integrated development, and livelihoods promotion: An application to butterfly farming in India

The sustainable management of ecological resources requires conservation efforts that not only protect against habitat loss but also link stakeholder incentives to the process itself. In India, while the government has taken proactive steps to protect its natural resources, these programs have o...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Prioritization of trains

Det foretas nesten 60 millioner reiser med tog per år i Norge. Disse reisende har det til felles at fremføringen av togene de reiste med ble ledet av togledere ved ulike togledersentraler. Bedre togledelse gir økt punktlighet og regularitet. Bedre pun ktlighet og regularitet er til umiddelbar g...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Innlandet

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficient Retrofitting

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

FORNY Kompetanse og nettverksbygging for KA 2012

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EARLY INITIATION AND USE OF ALCOHOL THROUGH ADOLESCENCE Risks, precursors and developmental pathways from 18 months to 19 years

Mange forskningsprosjekter har studert utviklingen av ulike drikkemønstre i ungdomsårene og forholdet mellom alkoholdebut og drikking i ungdom og voksen alder. Samtidig har man visst lite om hvordan faktorer gjennom barneårene påvirker drikkemønstre på kort og lang sikt og hvordan ulike former fo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo