0 antall prosjekter

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 19

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 15

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 18

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt - Testing og kvalifisering av Dual Pipe Separatoren

Seabed Separation AS ble etablert for et år siden med formål å utvikle og kvalifisere ny teknologi for havbunns-separasjon. Personer bak denne firmaetableringen, har imidlertid arbeidet med den nye teknologien over noen år. Prinsippene som DPS separatoren er basert på, er patentomsøkt, og i følg...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RiskFlows

In the proposed project we will contribute to a H2020 proposal for DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST H2020-DS-2014-1, Sub call of: H2020-DS-2014-2015 Topic: Privacy Innovation Action

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Hydraulically Pressure Operated valve system

Rundt 10 % av produksjonsbrønnene i USA har installerte gassinjeksjonsenheter, også kalt gas-lift-ventiler, i brønnene. Disse injiserer gass/trykk i brønnen for å øke produksjonen (løfte produksjonen med gass). Gas-lift er statiske enheter, som monteres n ær reservoaret, innenfor casing annulus. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Complex Automated Learning Modules: Zoaring Adaptive

En annen type av denne teknologien har smått blitt brukt i web og annen online teknologi for markedsføringsformål. Dette eksemplifiseres gjennom f.eks skreddersydd reklame som oppstår på Google og Facebook. Slik det fungerer i dag, så er det basert på kon septet big data. Det vil si at alle ord d...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Studying abroad

Studying abroad: I attached my Letter of Motivation

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

The Role of Temporary Agents in European Political Order

This project assesses the role of seconded national officials (SNEs) in the European Political Order via two studies of the decision-making processes of SNEs in the Commission and European External Action Service (EEAS). Both studies are part of the EUROD IV project ('Integration and Division: To...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erasmus exchange to the NHH Economics program

Erasmus exchange in the fifth semester (Fall 2014/2015) from the Bachelor of Economics program at the University of Mannheim, to the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen.Special interest in the courses: Petroleum Economics, Empirical Analysis of Energy Markets, Development Economics, No...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Huddle Intelligent Trading Technology EU Collaboration Project.

Huddlestock Capital AS er et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Selskapet utvikler finansielle modeller og formler for internasjonal handel for å optimalisere avkastning samtidig som teknologien også minimerer tap. Huddlestock vil automatiser e mye av analysearbeidet i forhold til ev...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research, development and test of an effective and inexpensive portable mHealth Promotion System

The rapid growth in the elderly population in many countries has highlighted the importance of exercise training to decrease the likelihood of disability and age-associated diseases. There is currently no science based exercise-training regimen broadly av ailable in the field to increase physical...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new biomaterial available for wound healing

Agroplas AS/ Biovotec AS has successfully established a consortium of outstanding academic and industrial partners with expertise covering the whole value chain from eggshell raw material sourcing to wound healing (BIA project). The project has a goal of building a strong R&D basis for developme...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Combined satellite observation for current mass balance and decadal changes of the Antarctic Ice Shelves

Når innlandsisen i Antarktis vokser eller minker, har det en direkte innvirkning på det globale havnivået. Økt kunnskap om pågående endringer i Antarktis er derfor viktig for å kunne forutsi den framtidige effekten av global oppvarming. Isbremmer dannes når innlandsisen strømmer ut mot kysten og ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support system on optimized waste collection by vacuum technology with simultaneous production of bioenergy from wastes

Prosjektet har vært koordinert av Fraunhofer Umsicht i Tyskland og har hatt partnere fra Norge (NTNU), Polen (Institute for Ecology of Industrial Areas) samt to industripartnere i Tyskland (Bilfinger Water Technologies ? nå Aqseptence group og Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmana...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at NHH

I am applying for a personal mobility grant (IS-Ruhr) for my upcoming semester at Norges Handelshøyskole (NHH ) in Norway.

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 3

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 10

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt: Subsea Oil & Gas Survey Tool

Prosjektets hensikt er å utføre det nødvendige forarbeidet som kreves for utvikle et kompakt, lett og energieffektivt måleinstrument som måler orientasjon, posisjon og dybde for installasjoner til boring etter olje og gass på havbunnen. Måleinstrumentet s kal utvikles ved bruk av ny og innovativ ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 14

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Organizing for internal security and crisis management: - A comparative study of central agencies in Norway, Sweden and Germany.

My upcoming project is concerning internal security and crisis management, and it is a comparative project on Norway, Sweden and Germany. My starting point is that internal security and crisis management are so called wicked issues that cannot be solved within the traditional sector boundaries...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo. Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. De boligpolitiske rammebetingels...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Part-time careers in Norway - the end of normalisation? Womens working time adaption in a longitudinal perspective

I dette prosjektet vi utforsket vi deltidsarbeidets nye realiteter og betydninger. Søkelyset er spesielt mot rettet forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og po...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Temporary employment: Dead-end or gateway to permanent labour market establishment? A comparative study

Adgang til midlertidig arbeid (MA) kan påvirke integreringen av grupper med lav sysselsetting. Siden reglene for MA er langt mer liberale i Sverige enn i Norge, har dette prosjektet sammenliknet arbeidsgivermotiver og virkninger av MA i de to landene. Et hovedfunn er at andelen midlertidige, ande...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at the Norges Handelshøyskole (NHH)

The fifth semester of my bachelor studies in Economics will take place at the Norges Handelshøyskole (NHH) in Bergen. I have successfully applied for a place within the ERASMUS program of the Department of Economics at the University of Mannheim. By exper iencing how students study Economics at a...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Scholarship application for double degree programme at Mannheim University

From the webiste of NHH: A double degree is first and foremost for determined and motivated students who wish to challenge themselves academically. Students follow a set programme that fulfils the academic requirements for the Master degree at both NHH a nd the partner institution. By completi...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double degree at NHH and the University of Mannheim

Currently enrolled at the Double degree program at NHH and the University of Mannheim. By completion of this double degree programme I will be awarded both the NHH MSc in Economics and Business Administration from NHH and the MMM ? Mannheim Master in Mana gement (MSc). A double degree is first a...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

The Norwegian minke whale genetic database/Tracing farmed escapees to cage of origin - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke