0 antall prosjekter

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 19

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double Degree Master Student Lukas Utz Home University: Universität Mannheim Host University: NHH, Bergen

One year (Fall Semester 2014 and Spring Semester 2015) Master Studies at NHH as part of a Double Degree program between the University of Mannheim and NHH

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RiskFlows

In the proposed project we will contribute to a H2020 proposal for DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST H2020-DS-2014-1, Sub call of: H2020-DS-2014-2015 Topic: Privacy Innovation Action

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Hydraulically Pressure Operated valve system

Rundt 10 % av produksjonsbrønnene i USA har installerte gassinjeksjonsenheter, også kalt gas-lift-ventiler, i brønnene. Disse injiserer gass/trykk i brønnen for å øke produksjonen (løfte produksjonen med gass). Gas-lift er statiske enheter, som monteres n ær reservoaret, innenfor casing annulus. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Complex Automated Learning Modules: Zoaring Adaptive

En annen type av denne teknologien har smått blitt brukt i web og annen online teknologi for markedsføringsformål. Dette eksemplifiseres gjennom f.eks skreddersydd reklame som oppstår på Google og Facebook. Slik det fungerer i dag, så er det basert på kon septet big data. Det vil si at alle ord d...

Tildelt: kr 44 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Studying abroad

Studying abroad: I attached my Letter of Motivation

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

The Role of Temporary Agents in European Political Order

This project assesses the role of seconded national officials (SNEs) in the European Political Order via two studies of the decision-making processes of SNEs in the Commission and European External Action Service (EEAS). Both studies are part of the EUROD IV project ('Integration and Division: To...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erasmus exchange to the NHH Economics program

Erasmus exchange in the fifth semester (Fall 2014/2015) from the Bachelor of Economics program at the University of Mannheim, to the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen.Special interest in the courses: Petroleum Economics, Empirical Analysis of Energy Markets, Development Economics, No...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Huddle Intelligent Trading Technology EU Collaboration Project.

Huddlestock Capital AS er et spin-off selskap fra Universitetet i Stavanger. Selskapet utvikler finansielle modeller og formler for internasjonal handel for å optimalisere avkastning samtidig som teknologien også minimerer tap. Huddlestock vil automatiser e mye av analysearbeidet i forhold til ev...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norsk medlemskap i Alter-Net og LTER

LTER-Norge: LTER: Se vedlegg til sluttrapport for en fullstendig beskrivelse av arbeidet med LTER. Det har vært arbeidet med å etablere et norsk LTER-konsortium siden oppstarten i 2014, og følgende institusjoner er med: NINA, NIVA, Nibio, UiO NHM og NTNU VM. Interessen og oppfølgingen fra de ul...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research, development and test of an effective and inexpensive portable mHealth Promotion System

The rapid growth in the elderly population in many countries has highlighted the importance of exercise training to decrease the likelihood of disability and age-associated diseases. There is currently no science based exercise-training regimen broadly av ailable in the field to increase physical...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new biomaterial available for wound healing

Agroplas AS/ Biovotec AS has successfully established a consortium of outstanding academic and industrial partners with expertise covering the whole value chain from eggshell raw material sourcing to wound healing (BIA project). The project has a goal of building a strong R&D basis for developme...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)

Regionale utfordringer og muligheter - Innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk (RECIN) Dette prosjektet ledes av Østfoldforskning og gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Østfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technology for removal of Sulphate and Salts from seawater at the seabed. SWIT sul/sal

Subsea Water Intake and Treatment - SWIT teknologi er beskyttet av sju internasjonale patenter og flere patentsøknader som inneholder et betydelige innovasjon nivå. Tradisjonell vannbehandling med membranteknologi for fremstilling av lav saltholdighet er kjent for å trenge et betydelig ettersyn, ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 1

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 7

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 8

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support system on optimized waste collection by vacuum technology with simultaneous production of bioenergy from wastes

Prosjektet har vært koordinert av Fraunhofer Umsicht i Tyskland og har hatt partnere fra Norge (NTNU), Polen (Institute for Ecology of Industrial Areas) samt to industripartnere i Tyskland (Bilfinger Water Technologies ? nå Aqseptence group og Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmana...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

MudCam Demonstrator and Pilot Project

Teknologien til Vision Io As har blant annet blitt nominert til ONS Innovation Award for 2014, og selskapet planlegger videre profilering av prosjektet gjennom publiseringer i journaler og populærvitenskapelige tidsskrift.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 3

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 10

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt: Subsea Oil & Gas Survey Tool

Prosjektets hensikt er å utføre det nødvendige forarbeidet som kreves for utvikle et kompakt, lett og energieffektivt måleinstrument som måler orientasjon, posisjon og dybde for installasjoner til boring etter olje og gass på havbunnen. Måleinstrumentet s kal utvikles ved bruk av ny og innovativ ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 2

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 5

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 12

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 13

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Testing and development of the Automated Log Tong

Ambisjonen med ALT er å utvikle en ny teknologi som skal kunne være mer fleksibel og effektivt enn det som eksisterer på markedet i dag. ALT er en automatisert dreietang med logging-muligheter. Teknologien estimeres å effektivisere coil tubing opp til 4-5 ganger enn dagens løsninger. ALT vil fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Organizing for internal security and crisis management: - A comparative study of central agencies in Norway, Sweden and Germany.

My upcoming project is concerning internal security and crisis management, and it is a comparative project on Norway, Sweden and Germany. My starting point is that internal security and crisis management are so called wicked issues that cannot be solved within the traditional sector boundaries...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad as part of the Erasmus Programme during the fifth semester of the bachelor at the University of Mannheim

I will be an exchange student at the Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen for the fifth semester of my bachelor curriculum. It is usual for economics students at the University of Mannheim to spend their fifth semester abroad. I will be able to c ontinue my university career as I would i...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke