0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Visualizing the Deep Sea in the Age of Climate Change

Dyphavet er blant de siste uutforskede stedene på jorden. Dette er imidlertid i ferd med å endres på grunn av mulighetene som nye marine teknologier gir. Prosjektet undersøker hvordan dagens avanserte undervannssensorer og -roboter åpner en ny yttergrense for menneskelig utforskning, ekspansjon o...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging

Prosjektets målsetning er å oppnå en dypere forståelse av hvordan bildeteknologier som MR, funksjonell MR og ultralyd bidrar til utviklingen av kunnskap om hjernen ved å tjene som forskningsredskap, kirurgisk redskap og kraftfulle retoriske instrument. Prosjektet legger særlig vekt på samfunnsmes...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Techniques of Ideation/Photographic Difference

The project is based on the hypothesis that there is an inner relationship between media technologies, thinking, and action. The project develops a theoretical approach that conceives of the media as "techniques of ideation", that is, as different ways of "thinking" and relating to the world. Un...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULTUREN-Program for kulturforskning

Maktens bilder - katalog til utstilling ved Norsk Rettsmuseum

Norsk rettsmuseum og forskningsprosjektet Fotografiet i kulturen (UiB) har inngått et samarbeid angående norske forbryterportretter. Dette samarbeidet skal munne ut i en utstilling kalt Maktens bilder ved Norsk Rettsmuseum. Utgangspunktet for samarbeidet og utstillingen er Rettsmuseets samling av...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Crime and Prostitution in 19th Century Paris and Christiania

The project "Photography, Surveillance and Discipline" concerns the use of photography in law enforcement in the 19th century, more precisely, the use the police made of the photographic portrait in order to identify and register criminals, prostitutes an d other categories of people not prone to...

Tildelt: kr 6 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage