562 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Referansenettverk for Høyhastighets beregning (HPC)

Målet med referansenettverk for HPC vil være å fremme norske prioriteringer, interesser og deltagelse i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen, spre informasjon videre til norske organisasjoner og at dette skal føre til økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og andre europeiske satsning...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-IKTsikkerhet

Vi utvikler en cloud løsning for ingeniørsimuleringer. Det er avgjørende for kunder at sikkerheten i løsningen er minst like god som eksiterende løsninger og minst like god som konkurrerende cloud løsninger. Vi vil bruke en forsker fra forker pool til å jobbe sammen med oss med å forbedre bench m...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop for forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Stortingsmelding 28 (2014–2015) «Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse», konkluderte med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022, som understøtter det overordnede målbildet for Stortingsmelding 9 "Én...

Tildelt: kr 48 252

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Machine Prognostics

Machine prognostics utvikler sensorer for å måle vibrasjoner i utstyr. Hvis sensorens egenfrekvenser sammenfaller med frekvensspektrumet som ønskes målt kan det påvirke målingene. Det ønskes derfor utviklet en matematisk model som kan forutsi egenfrekvensspektrumet til sensoren basert på tegninge...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-DRIVEN TESTING OF FALSE DATA INJECTION ATTACKS AGAINST TRANSPORT INFRASTRUCTURES

TSAR -prosjektet utvikler nye metoder basert på kunstig intelligens (AI) for automatisk påvisning av falske datainnsprøytningsangrep (FDIA) i transportinfrastrukturer. Vi utviklet en ny tilnærming basert på egenkontrollert læring for påvisning av AIS-nedleggelse. En læringsmetode for representasj...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spectral Skin Modelling and Rendering for Realistic Digital Faces

I filmproduksjon og digitale effekter er generering av realistiske digitale ansikter et viktig problem, for eksempel for å skape en skuespillers «digitale dobbeltgjenger». I tillegg til å nøyaktig registrere ansiktets geometri, så er en realistisk generering av hudens utseende et meget viktig ele...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reducing Digital Vulnerabilities by Providing Software Engineers with Intelligent Automated Software Security Assessment Technology

Programvare er en viktig faktor i vårt daglige liv og en sentral del av nesten alle sektorer av økonomisk aktivitet. Programvarer eksisterer ikke bare i datamaskiner, men er avgjørende for driften av mobiltelefoner og nettverk, husholdningsapparater, minibanker, biler, fly, medisinske apparater, ...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Hyperloop, Mobilitetskonsept Sollihøgda Plussby

Formål: Utvikle Hyperloop løsning for service tuneller og tilsvarende tuneller. Utfordringer som løses: Prosjektet vil bidra til å løse hvordan autonom og multimodal Hyperloop løsning kan bli del av mindre tuneller (ikke nødvendig med like stor diameter som for tog), samt ha løsninger for sikkerh...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Autronica Fire and Security AS

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bedre prosesser for utvikling av sikkerhetskritiske systemer. Dette inkluderer forskning på utviklingsprosesser og økt kompetanse om regelverket for sikkerhetskritisk programvareutvikling generelt. Spesielt fokus på å videreutvikle testprosessen slik at denn...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF Petroleum Conference 2019

SINTEF Petroleum Conference 2019 har som mål å belyse digitaliseringens muligheter i oppstrøms olje&gass-industri og bidra til digital kompetanseheving i bransjen.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Samarbeid om de som trenger det mest

Strategiprosessen i utviklingsplanen i Helse Sør-Øst 2035 setter et ekstra fokus på samsyklighet. Ett funn i de fleste helseforetak som deltok i prosessen er at "en liten gruppe mottar nesten halvparten av sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter med sammensatte og kroniske ...

Tildelt: kr 35 528

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk referansenettverk for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et brokete område som er spredt over ulike tematiske arbeidsprogrammer, først og fremst H2020 Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) og Societal Challenges, men også innen Digital Europe Programme (DEP), Connecting Europe Facility (CEF), European Defence Fu...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modellering av utstøping av ferrosilisium: Total varmebalanse og effekt av kjølevann.

Elkem benytter i dag støpebelter i hovedsak for størkning av ferrolegeringer. Støpebeltet består av en rekke jernkokiller som i tur og orden fylles med flytende metall. Metallet avkjøles mens kokillen transporteres videre. Etterhvert størkner metallet før det tømmes ut av kokillen. Denne følger s...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Stability under Adversarial INfluence of Transmission Grids

Overgangen til fornybare energi påfører store utfordringer strømnett siden energikilder som vind og solenergi er intermitterende, i stor grad ikke 'dispatchable', og kan ikke nødvendigvis være samlokalisert nær forbrukere. Kraftnett må derfor balansere strømmer over store geografiske områder ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

2019 International Workshop on Secure Software Engineering in DevOps and Agile Development

The SoS-Agile project will organise a workshop on Software Security in DevOps and Agile Development (SecSE 2019) as part of the Cyber Security conference, and we would like to implement several measures to increase industry participation in our workshop and the other Cyber Science events: 1. Invi...

Tildelt: kr 50 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Industrial Ontologies Workshops 2019

IOF 2019 vil samle nasjonale og internasjonale initiativer innenfor ontologi-støttet digitalisering: - Norsk olje og gass-industri, som er ledende innenfor bruk av ontologier innen industrielle produksjonssystemer. De sentrale aktørene er partnere i SIRIUS SFI - Et ledende internasjonalt forskern...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2019

Northern Lights Deep Learning (NLDL) Workshop, Tromsø 9-10 January 2019 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børr...

Tildelt: kr 47 954

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - NORCE Datastyrt Termodynamisk Modell Algoritmen

Prosjektet ønsker ved bruk av datastyrt modellering i Cosmol å bygge en termodynamisk model for å kunne optimalisere katodeforingen, ta ned energiforbruket i ovenene og sørge for at levetiden optimaliseres. Med lengre levetid vil avafall som oppstår ved riving av katoder såkalt "spent potlining" ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NAIS Symposium 2019

This was the third edition of the NAIS Symposium, and it was organized for the first time since 2010. The symposium aims at bringing together researchers and practitioners in the field of Artificial Intelligence from Norway and Scandinavia to present on-going work and discuss the future direction...

Tildelt: kr 38 498

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN 2019 - Norges største konferanse for digitalisering av helse

EHiN handle rom å bygge en møteplass/plattform for digitalisering av helse, på tvers av offentlig sektor og næringslivet. Mange forskere og forskningsintstituter er innvolverte.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bidrag til utlysning om digitalisering i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Roboter blir stadig mer «smart», ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er trygge å bruke og at deres bruk ikke krenker perso...

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ShuttleNet: Scalable Neural Models for Long Sequential Data

Vi ser på datadrevet kunstig intelligens hvor data er organisert i lange sekvenser. Data fra anvendelser er ofte sekvensielle, for eksempel tekst, tale, musikk, tidsserier, DNA-sekvenser og hendelsesforløp. Konvensjonelle datavitenskapsmetoder kan imidlertid kun behandle korte sekvenser med oppt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital vulnerability and national autonomy

Online-tjenester kan ikke lenger sees som enkeltstående enheter som blir driftet og vedlikeholdt på én lokasjon. De må sees som en samling av micro-tjenester som er distribuert over flere geografiske lokasjoner og som ligger under forskjellige jurisdiksjoner. Det finnes også eksempler på at tj...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte GNSS støttesystemer (GBAS) gir økt kapasitet, effektivitet og sikkerhet i sivil luftfart. Men GNSS mottakere, som er nøkkelkomponenter i både luft- og bakkesegmentet av GBAS, er sårbare for ulike typer cyberangrep. Dette kan være...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder