0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Growth, maturation and flesh quality control in on-growing Atlantic cod in the North Norway region

The proposed project aims at optimizing conditions during the on-growing phase of Atlantic cod and improving flesh quality of the end product. The effect of photoperiod in combination with feed cycling on maturation, and the underlying endocrine mechanism s involved, will be thoroughly investigat...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision Support in LNG Supply Chains - Improving Shipping by Optimisation Based Decisions

The LNG supply chain is complex. The shipping part should be fully integrated in the planning operations in this value chain. Actors in the LNG business are facing considerable planning challenges; challenges which make use of dedicated decision support s ystems (DSSs) for commercial planning of ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Betingelser for regionalt innovasjonssamarbeid i den globale økonomien

Prosjektet fokuserer på to av VRI programutlysingens prioriterte forskningsområder: (1) forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling og (2) innovasjon og samspill mellom ulike geografiske nivåer. Hensikten med prosjektet er å skape grunnla g for kontinuerlige praktiske forbedringe...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Den nye norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn? Forskningssatsing i VRI Trøndelag

Denne søknaden tilhører partnerskapssøknaden til VRI Trøndelag. Overordnet målsetting er å få økt kunnskap om hvordan den norske samarbeidsmodellen for bedriftsutvikling må endres og utvikles for å være et verktøy for innovasjon, økt endringstakt og vekst i fremtidens regionale og nasjonale næri...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og marke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier Eksempel Finnmark

Studien utgjør det såkalte "forskerprosjektet" i "Virkemidler i regional innovasjon Finnmark" (VRI-Finnmark) og vil faglig organiseres rundt noen sentrale spørsmål relatert til utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark og implementering av et prosjekt (VRI-Finnmark) for å fremme samhandling ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

CA-CHAINS Customer and Agent Initiated Intermodal Transport Chains (ERA-NET)

The research within project 'Customer and Agent Initiated Transport Chains' focus two new evolving segments for intermodal transport in Europe, customer and agent initiated intermodal transport chains. These segments represent a high market potential for intermodal transport and it is vital that ...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Møre og Romsdal

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Extended stroke unit service in Bergen. A RCT looking at the collaboration between hospital service and primary health care.

Stroke is the most commen cause of lasting disability in Norway and consumes substantial health resources. The best possible outcome of rehabilitation after stroke is therefore essential both for the individual patient and for society. Previous studies ha ve indicated that acute treatment in a st...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IdéAl- nettverket

IdéAl-nettverket skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse, teknolo gi og verdiskapning Dette påvirkes gjenno...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Innlandet

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular characterisation of Atlantic salmon gut microbiota with changing diet formulations: gut health, performance and disease resistance

Over recent years there has been increasing focus on the replacement of fish meal with plant proteins in salmon diets to improve sustainability of operations. When fed to Atlantic salmon, significant differences in growth performance between these plant p rotein sources (and compared to fishmeal)...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Whole process quality assurance by liposoma internal control particles customized to target organisms in gene technology-based assays

The nucleic acid tests (NATs) have revolutionized the detection of viruses, bacteria, cancer cells etc. These gene technology-based analyses can give both qualitative and quantitative results that can be of crucial importance, e.g., for detection of patho gens or special cell types, and for monit...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Miljøvennlig og kostnadseffektiv logistikk i Norge ved varekjøp fra Kina.

Den overordnede idé for prosjektet er å undersøke hvilke spesielle krav og utfordringer som knytter seg til integrerte forsyningskjeder fra Kina til Norge. I dette prosjektet ønsker vi å belyse seks forhold: - Hvilke konsekvenser har valget av transportk orridorer, kanaler og distribusjonspunkte...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Manouvring in hybrid health care organizations

Norwegian health care is pervaded with tensions due to conflicting policy aims and dispersed responsibilities. On one hand efforts are made to make the system streamlined, efficient and based on budget units with clear responsibilities. On the other hand efforts are made to make services responsi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Sustainable tourism development in mountain park areas

A) Development scenarios for the parks will mainly be specified in meetings/interviews with local stakeholder representatives. The current situation will be described and applied as Scenario I. The meetings will also help specifying a Scenario II - a rela tively 'low impact' type of increased fac...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

AutoConRig - Semi-autonomous control system for unmanned drilling rigs

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Produktutvikling for småkraft

Bakgrunn Ved oppkjøpet av GE Energy's sin vannkraftvirksomhet i Norge fikk Rainpower tilgang på en stor ingeniørstab med høy teknisk kompetanse og et moderne laboratorium, Turbinlaboratoriet i Trondheim. Det nye selskapet, Rainpower, får lisens på å bruk e GE's teknologi med visse begrensninger:...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Digestion studies of fatty acids and proteins in milk from different species - Effect on gut health

Gastro-intestinal infections are increasing in industrial countries and for certain diseases, e.g. diarrhoea caused by bacterial and viral infections, there is an increase in incidences that is described as having epidemic proportions. Detection of natura l components in foods that can replace an...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Formation of flavour components from PUFA and how these are influenced by the presence of molecular pro- and antioxidants and mitochondria

The project is a joint effort within The Food Alliance at Ås and within the coming NOFIMA Research group plus the participation of two food industries: NORTURA and TINE. The project focuses on generating more knowledge in the area of flavour formation in formulated food products containing differ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Idéportalen 2008-2009

Ideportalen.no formidler fersk fagkunnskap fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til bedrifter og virksomheter over hele landet, gjennom Bacheloroppgaver, Masteroppgaver, sommerjobber og deltidsarbeid. Ideportalen.no (heretter kalt Idéportalen) har ambisjon om å være en nasjonal tjeneste,...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Prioritization in the Health Care Sector

This project investigates prioritization in the Norwegian health care sector. The objective is to see how actual prioritization is affected by regulation and finance systems of the specialist health care sector, and to establish systems for surveillance o f prioritization of patients over geograp...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

A new clinical pathway for patients with fractured neck of femur -The orthopaedics operate, the geriatricians manage the medical work-up

Each year 9000 persons undergo surgery for hip fractures in Norway. The epidemic of hip fractures is associated with high morbidity, mortality, disability and subsequent hospital and social costs as well as impairment of quality of life. Hip fracture pati ents tend to be old and above all charact...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

TRACKING SOURCES OF MICROBIAL CONTAMINATION ALONG THE FOOD CHAIN BY FTIR SPECTROSCOPY

The food chain is becoming more and more complex since various products, materials, different processing steps etc. are involved, with the consequence that possible sources for microbial contamination are various. This complexity makes it difficult to tra ce microbial safety problems that occur i...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Akershus

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

NYFO Verdikjede, logistikkløsninger og nye forretningsmodeller for transportindustrien

Norsk samferdselspolitikk har som uttrykt målsetning å bidra til å redusere næringslivets avstandskostnader. Slike kostnader utgjøres av en rekke faktorer, deriblant de oppgavene speditørene utfører for å overkomme formelle og uformelle handelshindre og å konsolidere forsendelser, for dermed å m...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

InfraExplorer (IEX)- Portal for samordnet presentasjon av utvidet datagrunnlag for transportplanlegging

Prosjektet skal utvikle en helt ny type samhandlingsportal (IEX) med et komplett sett av oppdaterte underlagsdata av høy kvalitet for optimalisering av transportplanlegging. Dataene hentes fra ulike kilder og tilrettelegges for transportplanlegging. Målg ruppa for løsningen er transportplanlegge...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Sustainable Destination Norway 2025

Tourism is of substantial economic importance in Norway, but some forms of tourism are questionable from a sustainability point of view. Arguably, there is thus a need to re-think Norwegian tourism with a view to the challenges implied in Norway's decisio n to become a carbon neutral country by 2...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

International Energy Agency - Hydrogen Implementing Agreement - Annex 19 -Hydrogen Safety - Extension to 2010

Risk analysis methodology and CFD tools are widely used in the industry for predicting accidental loads and designing safe plants, as well as in transport on road, rail, in the air and at sea. Using similar methods for the safe introduction of hydrogen as an energy carrier would be a natural cho...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Vegbelysning - strategi og teknologi for behovstilpasset styring

Prosjektet vil omfatte både teoretiske utredninger, fysiske forsøk med utprøving av ny teknologi som grunnlag for senere industriell videreutvikling av måleutstyr for funksjonsstyrt belysning. De teoretiske utredningene vil være knyttet til synlighet av o bjekter i og nær vegbanen, og nyere forsk...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Akershus

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Shift work and Health in the Norwegian Petroleum Sector: Employees' Work-Personal Life Integration

The main research task in this project is to develop new research-based knowledge about onshore and off-shore employees focusing on a) their family experiences and challenges with the transition from shift work off-shore/on-shore to off-work situation and daily family-life, and to b) to compare ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Prosjekt utprøving av ny teknologi for produksjon av biodrivstoff

I prosjektet "Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials", er det lagt ned en omfattende innsats for å utvikle teknologi for omdanning av trevirke til biodrivstoff. Her har arbeidet vært konsen trert om masseproduksjon med dampeksplosj...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Bærekraftig produksjon av hydrogen fra avfall

Det tekniske anlegget er tilnærmet ferdigstilt. Oppgradert biogass blir produsert i full skala. Det har dessverre ikke lykkes Lindum å driftssette hydrogenreformeringsanlegget innenfor dette prosjektet slik målsetningen var. Det er imidlertid slik at Lindum fortsatt har planer for å jobbe videre ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2018

Sted: Buskerud