0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ultrasound-mediated transport of nanoparticles in tissue: A predictive model

En forutsetning for en vellykket kreftbehandling er at alle kreftcellene drepes. Kjemoterapi alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer er en vanlig kreftbehandling. Et problem ved kjemoterapi er at mindre enn 1 % av injisert cellegift tas opp i svulsten, og skadene på normalt vev beg...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Self-sufficient Electromechanical Implants: Enabling Piezoelectric Functionality for in vivo Devices

Piezoelektriske materialer innehar den unike egenskapen å kunne skape en elektrisk ladning når man pålegger dem et mekanisk trykk. Dette elektriske signalet utnyttes i en mengde dagligdagse innretninger, alt i fra trykkfølsomme sensorer i skjermer og biler til vibrasjonsdemping i fly. Men hva o...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Superconducting Triplet Spintronics: generation, control and application

Klassisk databehandling bruker elektronisk ladning for å overføre og manipulere informasjon. Elektroner har imidlertid andre kvanteegenskaper som ikke utnyttes i elektronikk. Spinntronikk undersøker bruken av egenskapen spinn istedenfor, eller i forbindelse med, elektronisk ladning. Ved å gjøre m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and micro- poro-elastic fog nets for water harvesting

Tilgang til ferskvann er grunnlaget for liv på jorden som skaper store begrensninger og krav til levende vesner i områder som strever med vannmangel, et problems som trolig vil øke med de voksende effektene av klimaendringer. Tåkenett er en veldig lovende og lav-kostnad vannoppsamlingsteknologi d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Med økt produksjon, diversitet og bruk av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomaterialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå store fys...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Natures way from molecule to crystal - 3D imaging with coherent X-rays (ICONIC)

Biomineralisering er en naturlig prosess som brukes av alle organismer for å produsere mineraliserte vev optimalisert for å utføre spesifikke funksjoner. Disse materialene er svært komplekse og har hierarkisk struktur, for eksempel har bein flere nivå av hierarki, dannet av et nettverk av kollage...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bioactive Bioinks for Micro Cell Manipulation

Hver dag dør pasienter i påvente av livreddende organtransplantasjon eller medisinsk behandling. Mange liv kan reddes dersom menneskelig vev og organer kan gjenskapes på laboratoriet. 3D-bioprinting og andre nye teknikker har brakt denne visjonen innen rekkevidde. Disse teknologiene tar sikte på...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere smarte emballasjeløsninger for forbedret funksjonalitet til matemballasjen. For å møte den komplekse utfordringen med mat- og plastavfall, har dette prosjektet som mål å utnytte nanoteknologibaserte løsninger. Billige miljøvennlige nanostruk...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Alloy development for additive manufacturing of prostheses and reconstructive implants

Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever kirurgi og bruk av implantater eller proteser. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie spesialtilpassede metalliske deler. Dette kan gjøres ved å benytte de mulighete...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mixed-anion compounds – a novel material design concept

Hvert krystallinske materiale som finnes på jorden er ofte sammensatt av flere forskjellige positivt ladede ioner (kationer), men bare en negativ ladet iontype (anion). Sistnevnte utgjør vanligvis basen for navnene deres: oksygen for oksider, svovel for sulfider og klor for klorider. Årsaken til ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-selective, bio-mimetic membranes for integrated biotechnological production of biofuels from lignocellulosic biomass

Fettsyreesteren butylbutyrat er lovende med hensyn til å kunne erstatte diesel og flydrivstoff som energiforsyning på vei- og lufttransporten. Esterens byggeklosser, n-butanol og smørsyre, er i tillegg i seg selv viktige plattformkjemikalier som kan fremstilles ved hjelp av bioteknologiske proses...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 217 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Synthesis and Characterization of New emerging Nanomaterials and tools for evaluating impacts on human health and Environmental Risks

Med SCANNER-prosjektet er målet å evaluere og forbedre dagens metoder for å vurdere fare og risiko av nanomaterialer. Prosjektet vil også bidra til fremtidig sunn reguleringsutvikling for nåværende og fremtidige fremvoksende nanomaterialer. Nanomaterialer (NM) er kjemiske stoffer eller materialer...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativt: Da prosjektet gikk inn i sitt tredje år, har hovedfokuset vært å samkjøre innsatsen til både norske og indiske partnere mot de forhåndsdefinerte prosjektmilepælene ved å legge til rette for koordinerte forskningsaktiviteter. De tidligere indikerte finansieringsutfordringene på ind...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113720 Multi-Gas Sensing enabled by Meta-surfaces

Optimalisering av industriprosesser og reduksjon av luftforurensning fra dem blir stadig viktigere for å øke prosesseffektiviteten, beskytte miljøet og sikre folks helse i Europa og resten av verden. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) har blitt en godt akseptert teknologi for in-...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Deciphering enzyme mechanisms by neutron crystallography in combination with complementary methods

For å forstå den detaljerte funksjonen til biologiske systemer er det meget viktig å bruke metoder som kan zoome seg ned på et atomært og elektronisk nivå for å beskrive slike systemer i detalj. Her vil flere forskjellige biokjemiske og biofysikalske metoder benyttes. Hovedmetoden for å få strukt...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Screening of Emerging Anode Materials for Li-based Energy Storage Systems

Overgangen fra fossile til fornybare energikilder avhenger sterkt av tilgjengeligheten på billige og pålitelige energilagringsløsninger. Per nå er batterier det beste og mest realistiske alternativet for dette, der Li-ionebatterier den mest utviklede kandidaten. Dette leverer ikke bare den høyest...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og gene...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dual-Functional Anti-Gas Hydrate Surfaces (DAndra)

Det er omtrent 7800 km rørledninger i Nordsjøen alene, og en stor del av rørledningstransporten vil skje under gasshydratdannelsesforhold. Kostnadene som brukes for å dempe hydratproblemet, består av 70% av den totale flow assurance kostnadene. Hovedmålet med dette forskerprosjektet er å utforme ...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

IN-situ Studies of highly conductive bonded interfaces between Aluminium and copper at the Nano-scalE

Muligheten for å produsere ledende Cu / Al-mikrosveiser med sterke og skarpe grenseflater er nøkkelen til suksess i produksjon av alle typer batteripakker. Slike sveiser eller skjøter vil sikre effektiv, pålitelig og bærekraftig energitransport og lagring. Så langt finnes det ingen teknologi for ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

31st International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS)

ICDS is a biannual international conference bringing together the leading experts and students in the field, and aim to include all important advances in the field since the previous meeting. The conference is the 31st of its kind, with the first conference taking place more than 60 years ago in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Tildelt: kr 98 784

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage