0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 1

Global warming caused by anthropogenic greenhouse gas emissions is possibly the most severe environmental challenge facing the world today. Carbon Capture and Storage offers a route to reduce these emissions and help mitigate the presently uncontrolled global temperature rise. The European Carbo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Tildelt: kr 829,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Akershus

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-Ind.)

...

Tildelt: kr 220,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2022

Sted: Vestland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Energi

...

Tildelt: kr 242,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage