0 prosjekter

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Microwave coldplasma cracking of natural gas to valuable carbon products

The key element of novelty of the innovation is the potential to produce carbon nanostructures by microwave plasma cracking of natural gas on a continual basis under atmospheric pressure and at industrial scales. The main research project will aim to iden tify and specify commercially promising r...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjø

Hittil har petroleumsvirksomheten hatt stort fokus på sikkerhet for personell og utstyr på topside produksjonssystemer. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle kunnskap, analyseverktøy og retningslinjer for design og verifikasjon av høypålitelige sik kerhetssystemer som er tilpasset strenge ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Design konsept for miljøvennlige sporstoffer og matrikssystemer for permanent monitorering av innstrømming i brønner

RESMAN utvikler monitoreringssystemer for overvåking av væskeinnstrømning i hydrokarbonbrønner. Gjennom slik overvåking er det mulig å lokalisere feks vanngjennombrudd som deretter kan reduseres gjennom å blokkere disse sonene. Forhindring av produsert va nn vil være en stor miljøgevinst. For å k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biota Guard Arctic - A Real time environmental effect monitoring system for offshore drilling and production operations in the Arctic

In May 2006 Biota Guard AS initiated a Joint Industry project which main objective was to develop and demonstrate an industrial prototype of a real-time environmental effect monitoring system. The project was supported by the Petromaks program and by indu stry sponsors StatoilHydro and ENI Norge....

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Rogaland

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Northern Environmental Waste Management

Bakgrunnen for EWMA var å etablere en tverrfaglig kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering innenfor petromaritim- og mineral- næring i kaldt klima. Målet var å drive forskning, utdanning og nettverksbygging samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner ...

Tildelt: kr 63,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ROMFORSK-Program for romforskning

New sensors for automatic oil spill monitoring in Northern waters

The aim of this project is to develop new methods for better discrimination of illegal oil spills in the ocean using new and existing satellite sensors. Current oil spill monitoring use images from the Radarsat-1 and ENVISAT satellites. New sensors, Rada rsat-2 and TerreSAR-X, have new imaging m...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

NY LENSE 2008

Dagens oljevernutstyr har begrensninger tilknyttet bølgehøyde, strøm og det å operere i mørke. Dette kan føre til at en i praksis bare kan kontrollere oljesøl i 60-70 % av tiden. Oljevernet vi har i dag kan således sies å ha begrenset totaleffektivitet. NorLense har lagt i front internasjonalt ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Tildelt: kr 829,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Distribution of oil and bioavailability

When oil is released in an area with ice we will face a complex interaction between oil, water and ice. The oil will be absorbed by snow on the ice edges, it may be trapped in the ice in brine channels and it may be moved underneath the ice. The ice field as such will also be under constant tran...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Petroleum

...

Tildelt: kr 114,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilot Installation and Testing of Typhoon Valve

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CMP Dual Gradient Drilling JIP

...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Oljelense generasjon III

Dagens oljevernutstyr har begrensninger tilknyttet bølgehøyde, strøm og det å operere i mørke. Dette kan føre til at en i praksis bare kan kontrollere oljesøl i 40-50% av tiden. I tillegg tar det i mange tilfeller lengre tid å mobilisere og plassere utsty r i opptaksposisjon enn det tar olje å dr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Arctic standards

In cooperation with Petromaks develop projects on Russian Environmental Standards. Russia has over many years developed "Maximum Permissible Levels" (MPL)for a number of contaminants, chemical and physical topics in water, soil and biota. These standards are base for their national environmental ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Troms

Troms fylkeskommune ønsker å iverksette Norges Forskningsråds VRI-program som et verktøy til å oppnå økt næringsrettet FoU i Troms og økt samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv. Gjennomføringen av VRI-prosjektet i Troms i perioden 2008-09 tar utgangsp unkt i utfordringer og mål som er forankr...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next generation oil spill technology for Arctic and ice covered waters

...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Oil spill containment by use of air bubbles

The proposed project will evaluate the use of air bubbles to improve oil spill recovery operations. When a large number of bubbles is released in water, the rising bubble plume induces an upward transport of water (upwelling), which consequently spreads o ut at the surface (outwelling). The outwe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Integrerte operasjoner som samfunnsfaglig forskningstema

Innføringen av IO på norsk sokkel representerer et paradigmeskifte for olje- og gassnæringen. Det nye ved IO er at IT brukes som et strategisk verktøy for å effektivisere arbeidsoppgavene og beslutningsprosessene på bred basis, og at det gjøres en omfatte nde omfordeling av arbeidsoppgaver mellom...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Top seal integrity and leakage, with relevance for exploration risk in the Barents Sea

For a number of years SINTEF Petroleum Research has been active in increasing the geologic understanding and improving exploration technology related to Arctic regions. Focus area for this research has been the Norwegian part of the Barents Sea. The goal of this research has been to increase the ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Solid Separation from Highly Viscous Liquids by Cyclonic Technology

This is a proposal for a research project, which focuses on generating and applying basic knowledge about the separation of sand from liquids such as heavy crude oil and mono-ethylene glycol, also when mixed with water. The project will involve efficiency testing, experimental particle tracking ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Flexible Earth Model Management

The Norwegian Continental Shelf (NCS) is facing considerable challenges with regards to cost, reserves, recovery and environment. IRIS in collaboration with UiS aims to take a leading position within drilling and well technology to meet some of these chal lenges. Many applications for integrated...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SECurus Oil Spill IR Information System

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SATURN Cold Flow demonstration project

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleumsindustrien (IO-senteret) har vært et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) i perioden 2007-2015. Forskningspartnerne er NTNU (vertskap), SINTEF og IFE, 8 store olje- og gasselskap og 5 leverandørselskap er industripartnere og 7 internasjona...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon - Vestfold 2007 - 2009

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold (VSV) er formell avsender av Vestfolds VRI-søknad. På vegne av VSV er Høgskolen i Vestfold utpekt som juridisk kontraktspartner. Professor Stein Ivar Hansen er utnevnt fra VSV som koordinator for VRI Vestfold. VRI Vestf old er organisert med en egen styringsgru...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

eCAD - utilizing existing CAD models in eField real-time 3D visualization

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PRODML Pilot for Production Optimization and Intuitive Crisis Management

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Fiber Optic Reservoir Monitoring

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sustainable PWRI through application of the PWRI bio-toolbox

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo