0 antall prosjekter

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Tilgjengelig Internett gjennom tale

Innholdet på Internett har begrenset tilgjengelighet for brukergrupper med redusert evne til å lese tekst eller benytte vanlige navigasjonsmekanismer på Internett. Dette gjelder blant annet synshemmede, håndmotorisk hemmede og dyslektikere. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å øke til...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT og vilkårene for lokalpolitisk deltakelse og engasjement blant funksjonshemmede (samfinansiering KIM 165673)

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Produktvisjoner for inkluderende løsninger for nye køsystemer

Forprosjektet skal frembringe nye produktkonsepter med UU-kvalitet (design for alle) som skal erstatte dagens kølappsystemer. Spesielt fokus vil være på å tilfredstille de behov blinde og svaksynte har i dag. Prosjektet vil omfatte følgende: 1. Forståe lse for problemstillingen knyttet til uli...

Tildelt: kr 92 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Midt-Telemark IKT-samarbeid i god glid

Midt-Telemarkrådet er koordineringsorgan for et omfattende regionsamarbeid mellom kommunene Nome, Bø og Sauherad. En region med 16 000 innbyggere som i 2002 etablerte et forpliktende kommunesamarbeid. I løpet av første hele driftsår-2003- med utvikling a v konkrete samarbeidsområder, har kommune...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold og Telemark

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WICSA-4, Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture 12.-15.juni 2004

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ECOOP 2004

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Easy Wireless

...

Tildelt: kr 69 712

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Deployable High capacity gateway for emergency services

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Grenseløs kommunikasjon, samhandling og samarbeid - et bredbåndsprosjekt for Inderøy og Mosvik kommuner

Inderøy og Mosvik kommuner skal ha tilgang til bredbånd med stor kapasitet som virkemiddel for å nå målsetninger innenfor ulike områder, og for videre utvikling på en rekke felt. De kommunale driftsenhetene i begge kommunene skal være tilknyttet et bredb ånd med tilstrekkelig kapasitet til overf...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Partnersøk for utvikling av ny teknologi for støpehjul.

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

E-Content : Feasibility project - Eurohospitals.com

...

Tildelt: kr 43 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP-Mønstersøk i store datamengder

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Connective

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Innovation Support Services for Selected SMEs

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit solution of model predictive control problems in the presence of model uncertainty

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FFIDELITY- Forprosjekt til FIDELITY (Federated ID managEment based on LIberTY)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

Lokal utbygging og bruk av bredbånd i Gjemnes kommune danner grunnlaget for satsingen, både i regional og lokal målstokk. Kommunen har stilt seg i spissen for en utbygging med målsetting om at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilfredsstillende bre dbåndstilbud. Det er innhentet priser på ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sørsamisk bredbånd i Rørosregionen

Det søkes om midler for å utvikle læringsmiljøet og å etablere et høykapasitets bredbåndsnett mellom Røros og OS kommuner med fokus på skolenes samarbeid om den sørsamiske opplæringen i regionen. Bredbåndsløsningene skal brukes til virtuell undervisning o g etterutdanning. Gjennom prosjektet skal...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skolenett Lebesby kommune

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Indre Namdal

Få etablert et høyhastighetsnett i regionen Indre Namdal. Bredbåndet skal benyttes i offentlig tjenesteproduksjon innen administrasjon, skole, helse og teknisk sektor mm. Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon vil være en meget viktigst tiltak for å nå målene. Interkommunalt samarbeid vh...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

eContent: Ethnical Minorities Online (EMINOL)

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FVIDePOS - Forprosjekt til VIDePOS (VIrtual Device Personal Operating Space)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Enabling Grids for E-science and industry in Europe (EGEE)

This acitivity will define and deploy a security architechture aimed at computational grids. Other infrastructures with similar security needs, for example transparent access to roaming wireless services, may also benefit. One problem with computer grid deployment is to be able to provide trans...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Craft - World Wide Print

" Internasjonalt nettverk av digital trykkerier " utvikle digital samarbeidsportal tilpasset finansbransjen " analysere kompetansebehov, utvikle opplæring " analysere sentrale arbeidskulturer i ulike land og utvikle felles metoder

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna utvikling av breibandinfrastrukturen i særleg svakt utbygde område i Sogn og Fjordane

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

I bygda Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det skole, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a. innen byggebransje og plastindustri, samt Troms Fagprøvesenter (TFS). Man har forsøkt et tilbud med radio-LAN i bygda med fordeling av en fastlinje på 2 Mbp s, men det har ikke fungert tilfredsstill...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Blind Channel Estimation and Time Reversal Mirrors

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo