0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Trådløs hjertesensor

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Blind Channel Estimation and Time Reversal Mirrors

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skulenett Sogn og Fjordane Fase 2 - Samordna utvikling av innhald og infrastruktur for breiband i vidaregåande skular og grunnskular

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gjennom Breibandforum S&Fj samordne utvikling av breibandløysingar for skuleverket i fylket. Skulenett fase 1 vart gjennomført i 2003 med måloppnåing for alle aktivitetar og betydeleg utbygging og samordning i heile fyl ket. Aktivitetane i Fase 2 er forankra bå...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Utarbeide søknad til EU som partner i ANASTASIA IP prosjekt

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP- HASTAC - High stability Altimeter Sensor for Transponders type S and RVSM Airdata Computers

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - DeMo - Decision support system for impoved Maintenance and operation of ships

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

Den planlagte utbyggingen omfatter 16 grunnskoler med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Inkludert i dette er også en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole og –kulturinstitusjoner. Med regionens spredte bosettin g har det vært liten eller ingen interess...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

New methods of diagnosing breast, gynecology and prostate tumors using ultrasound contrast agent

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndskrevende læringsmetoder i Namdalen

Samhandling og distribusjon av kunnskap gjennom bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi har potensial for utvikling av metoder for tilegnelse av fagkunnskap og sosial kompetanse. Dette prosjektet dreier seg om produksjon av "multimediebaserte prod ukter" med reell elevdeltakelse og fornuf...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Interkommunale pleie- og omsorgstjenester i Karasjok og Porsanger

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

IKT-2010 Visual Algebra and Raster representation of images

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WIWIC II

...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Perception metrics for naturalness in speach and music

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Pa Power Amplifiers

Mikrobølgeteknikk har vært et sentralt fagfelt ved Institutt for teleteknikk/SINTEF i lang tid, med mange utviklingsprosjekter, en rekke publikasjoner og et vesentlig antall dr.ing.grader. NTNU er i praksis alene i Norge om utdanning på universitetsnivå med fordypning i RF/mikrobølgeteknikk, og h...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SPECK (Silicon Platform for a European Chip Kit)

The SPECK project aims at taking up a position on the high-performance real and virtual circuit market by developing « re-configurable » silicon platforms introducing logic, analog and mixed functions with high density implementation. Against this backg round, the project has the following aims...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Optical packet switched migration capable networks with service guarantees

The objective is to find solutions for a cost effective hybrid packet and circuit switched optical network achieving quality of service (QoS) guarantees while optimising the sharing of network resources. By using e.g. optical polarization, an optical pack et switched network offering service guar...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

DNA som lagringsmedium

Det foreliggende FoU-prosjektet omhandler en teknologi for å benytte DNA molekyler som lagringsmedium. DNA molekyler er et naturlig lagringsmedium som har vært benyttet av naturen selv i mer enn 3,5 millarder år og har en rekke fordelaktige egenskaper så som at informasjonen lagres 3-Dimensjona...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold og Telemark

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

PENNE: A distributed, secure and resiliant storage system based on sage application of cryptography

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Graphic Cards as a High-End Computational Resource

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SHARE - A Distributed Shared Virtual Desktop for Simple, Scalable, and Robust Resource Sharing across Compute, Storage, and Display Devices

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Co-optimized Ubiquitious Broadband Access Networks (CUBAN)

...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Ad-Hoc InfoWare - Extension for Sabbatical Support for Professor Bakken

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Conference on Very Large Databases 2005 in Trondheim (VLDB 2005)

Fagmiljøet i datatbaseteknikk i Trondheim er tildelt konferansen VLDB 2005. VLDB er den viktigste databasekonferansen i verden, og tiltrekker seg de beste fagfolkene. VLDB 2005 vil være den 31. i rekken. Konferansen omfatter presentasjon av ca. 40 foredrag.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). D...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI ver...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Integrated reconfigurable radio front-end technology

...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High density front-to-back interconnect for MEMS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage