0 prosjekter

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Løsningsdrevet maritim innovasjon

Forprosjektet skal utvikle innholds- og nettverksmessig grunnlag og gjennomføre en KMB-søknad til MAROFF i 2009. En KMB-søknad skal bygge på behovet for nyskapende miljøvennlige løsninger innen maritim næring (Stø kurs, 2007) - og politisk vedtatt strateg i for å utvikle kompetansemiljøer som kan...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Vitenskaplig utstyr til samarbeidsprosjektet BTV-Teknologi mellom avd for teknologiske fag ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark

Prosjektet BTV-Teknologi har sitt utgangspunkt i avtaler som er inngått mellom høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold i 2004, ARENA prosjekter, samt offentlige prioriteringer og strategi for utvikling i regionen. Prosjektet er planlagt i perioden 200 5 til 2008. Hvert delprosjekt er planlagt...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestfold og Telemark

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Advanced assembly & packaging of microsystems: Research term (outbound mobility)

This project will allow for a five-month researcher exchange from Vestfold University College (HVE) to Berkeley Sensor & Actuator Center (BSAC), California, USA, in the field of microsystems packaging technology. Microsystems technology allows miniaturiz ation of sensors, actuators and electroni...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Miniatyr ultralydtransducere for medisinske anvendelser

Målet med prosjektet er å utvikle to typer små ultralyd-transducere for medisinske anvendelser. Begge er teknologisk basert på mikromaskinering av silisium. Transducerne skal brukes mot to forskjellige medisinske anvendelser. Synergien mellom de to konsep tene er så stor at det er fornuftig å koo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Vestfold

Buskerud, Telemark og Vestfold har formalisert samarbeidet på politisk og administrativt nivå bl.a. i form av eget regionråd. Rådet har et særlig ansvar for næringsutvikling og kompetanse. De statlige høgskolene i BTV-regionen har gjennom flere år hatt et betydelig samarbeid på flere områder (f....

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestfold og Telemark

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Kina - Establish bilateral research cooperation between HVE and Chinese insitutions

As part of HVE internationalization strategy, in 2004 HVE signed an agreement with Wuhan University of Technology (WUT) to cooperate within different areas including both education and R&D activity. Through several years hard effort, HVE has also successf ully established the Institute for Micros...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.

Høgskolen i Vestfold har i løpet av de siste 6 år etablert en spisskompetanse og et sterkt fagmiljø innen mikrosystemteknologi. Satsingen er vedtatt av høgskolens styre som et strategisk satsingsområde, og det er allerede et betydelig innslag av industrir elatert FoU i tillegg til etablering av B...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

FoU-utstyr for mikrosystemteknologi

Søknaden dekker nødvendig nytt utstyr for sammenstilling og pakking av mikrosytemer ved Institutt for mikrosystemteknologi ved Høgskolen i Vestfold. Instututtets FoU-laboratorium er etablert i samarbeid med Micro-Tech Innovation (MTI). Instituttet er i da g en etablert partner i Norwegian Microsy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

NEW knowledge and technology for PACKaging of microsystems (NEWPACK)

This project proposes to build up knowledge and new technology for development and testing of microsystems, interconnection and packaging of microsystems in miniature cavity packages and the use of "chip-on-board" (COB) techniques. Knowledge and methods for a number of microsystem applications i...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mikrosystem for hjerteovervåkning

Dette er det første mikrosystem-prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HVE) som tar opp biomedisinske anvendelser, og prosjektet er sentralt i kompetanseutviklingen innen den strategiske satsingen på mikrosystem-teknologi. Prosjektet vil utvikle en teknologi for utforming og bygging av implanterbare...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestfold og Telemark