41 709 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsamarbeidet DDT og Fosen.net

Formidlingen utføres vha følgende markedsføringstiltak: Delta på seminarer og konferanser Etablere og vedlikeholde fyrtårnsweb Være utstillingsvindu Gjennomføre brukerundersøkelse PKI Gjennomføre utvidet prosjektsamling Ulike HØYKOM-initierte tiltak Vi v il bygge en verktøykasse som består av fø...

Tildelt: kr 7 264

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

Rygge kommune er sentralt plassert i Mosseregionen, og er med sitt innbyggertall på ca 14.000 den nest største kommunen i regionen, etter naboen Moss kommune. Kommunen har i de siste årene satset sterkt innenfor utdanningssektoren, med både rehabilitering og utbygging av flere av kommunens skole...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Østfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæri...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SPECK (Silicon Platform for a European Chip Kit)

The SPECK project aims at taking up a position on the high-performance real and virtual circuit market by developing « re-configurable » silicon platforms introducing logic, analog and mixed functions with high density implementation. Against this backg round, the project has the following aims...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Optical packet switched migration capable networks with service guarantees

The objective is to find solutions for a cost effective hybrid packet and circuit switched optical network achieving quality of service (QoS) guarantees while optimising the sharing of network resources. By using e.g. optical polarization, an optical pack et switched network offering service guar...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ADPO - personalized and ADaptive POrtal Framework

Personalization shifts the balance of power between an application and its users, empowering users to customize their environment according to their interests or needs rather than what the application dictates. It spawns a new paradigm in which the user is in control of his environment and the w...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High Accuracy Location for handheld terminals

The HALO (High Accuracy Location for handheld terminals) project is a joint project between NTNU, Kongsberg Seatex AS, Radionor AS, Telenor Mobil and Telenor R&D. The project addresses technology for obtaining a position with accuracy in the range of 3 me ters both indoors and outdoors for mobile...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

DNA som lagringsmedium

Det foreliggende FoU-prosjektet omhandler en teknologi for å benytte DNA molekyler som lagringsmedium. DNA molekyler er et naturlig lagringsmedium som har vært benyttet av naturen selv i mer enn 3,5 millarder år og har en rekke fordelaktige egenskaper så som at informasjonen lagres 3-Dimensjona...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbåndskrevende læringsmetoder i Namdalen

Samhandling og distribusjon av kunnskap gjennom bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi har potensial for utvikling av metoder for tilegnelse av fagkunnskap og sosial kompetanse. Dette prosjektet dreier seg om produksjon av "multimediebaserte prod ukter" med reell elevdeltakelse og fornuf...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Interkommunale pleie- og omsorgstjenester i Karasjok og Porsanger

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

1. Samordnet planfunksjon Realisere infrastruktur og IT-systemer som gjør det mulig å få til samordning av planarbeidet, deling av kunnskap og informasjonsressurser samt digital kommunikasjon med næringsliv og utbyggere. 2. Felles IKT Felles IKT-infrastru ktur, felles IKT-drift og felles IT-syste...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Akershus

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

PENNE: A distributed, secure and resiliant storage system based on sage application of cryptography

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Integrated reconfigurable radio front-end technology

...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

High density front-to-back interconnect for MEMS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods in Nonlinear Motion Control

...

Tildelt: kr 26,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine

...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

WISEMOD: Modellling of Web Services

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Reconfigurable Hardware - overseas fellowship

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Recursive Anticipatory memory for Autonomous Robots

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utv...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-tek...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UMBRA - Utvikling av Mobile brukergrensesnitt

Utbredelsen av mobile datasystemer har i stor grad vært teknologidrevet. Dette, sammen med manglende metodikk for utvikling brukervennlige mobile anvendelser har bidratt til å begrense utbredelsen av mobile løsninger for forretningsvirksomhet, og at de lø sningene som finnes har variabel brukskva...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Søketeknologi for analytisk behandling av strukturerte og ustrukturerte data

FAST har etablert en plattform for industrielle søkeanvendelser som IBM, Reuters, mfler har standardisert forretningskritisk informasjonsaksess på. I BI består infrastrukturen normalt av 1) Sammenstilling av strukturerte datakilder via ETL verktøy 2) Data varehus 3) Datamarts 4) Analytiske BI ver...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Graphic Cards as a High-End Computational Resource

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Utvikling og implementering av en databasert treningssimulator for kirurgisk disseksjon

Det er et stort problem etisk, økonomisk og praktisk for kirurger å lære praktiske ferdigheter og forbedre utøvelsen uten at dette utsetter pasienter for ”prøving og feiling”. Spesielt utfordrende er det for kirurger å lære moderne minimal invasive teknik ker som kikkhullskirurgi (laparoskopi). D...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SHARE - A Distributed Shared Virtual Desktop for Simple, Scalable, and Robust Resource Sharing across Compute, Storage, and Display Devices

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Co-optimized Ubiquitious Broadband Access Networks (CUBAN)

...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Ad-Hoc InfoWare - Extension for Sabbatical Support for Professor Bakken

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo