0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Oxycare - Treatment for Bacteria Infected Wounds

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Robust processes for biogas production using manure and by-products from agriculture and agro-industry

Prosjektets Norske navn er "Robuste prosesser for produksjon av biogass fra gjødsel og biprodukter fra landbruk og tilhørende næringsmiddelindustri". Prosjektets mål er å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket ved å utvikle robuste, lønnsomme og m iljøvennlige prosesser for produksjon av ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Transforming vocational education and training - a collaborative research proposal

The prelimenary project aims at developing a complete research project integrating theme C (management, administration and organisation) in the call for proposals with issues from theme A and B (content and learning processes). The general idea is to look at the transformation processes of Norwe...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!5691 Development of the Mucosal Patch Technology as a diagnostic test for food hypersensitivity MucuMPO

Dette prosjektet omhandler utvikling av en ny metode, MPT (Mucosal Patch Technique), som er et nytt diagnostisk verktøy for å kunne diagnostisere lavgradig betennelse i tarmen hos pasienter med irritabel tarm-syndrom. Slike plager medfører ofte redusert l ivskvalitet hos pasientene, og dersom den...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Hatløy, Svein. norsk spesialist til Kina 2010

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Drilltronics system onshore demonstrations

...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Sekunder fra å bli slukt av havet - DP015

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Turning the Center for Peace Studies into an International Resource through Service Design - DP027

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Førstemann - kooperative ITS systemer - DP049

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Mesterkokkens hemmelighet - DP057

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Userneeds in Shelter Camps - DP072

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET SmartGen

Endringer i prosjektbeskrivelsen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår punkt 14. Følgende prosjektsammendrag kan offentliggjøres av Forskningsråd et: "SmartGen har som mål å bidra til økt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

The Partitioning Behaviour of Diverse Organic Contaminants to Commercial and Bio - Polymers: Environmental Applications

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

MRI Guided Ultrasound Mediated Drug Delivery Systems for Selective Transport of Macro-molecules Across the Blood-Brain Barrier/Blood-Tumour

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Develop and transfer new proeess technology into D-Mega® mobile plant that converts fish oil into high-added value Omega-3 products

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Analysis of Civil Security Systems in Europe

...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Information Transforms Medicine

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Colour Printing 7.0: Next Generation Multi-Channel Printing

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Innlandet

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Vitamin K derivatives in the treatment of osteoporosis in end-stage renal disease (ESRD).

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Sammen om en grønnere fremtid - DP017

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Equator Hybrid Power Solution (EHPS)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Individual Location Based Help System

...

Tildelt: kr 39 738

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NGS årskonferanse 2010: På leting etter bærekraft / Exploring Sustainability

Norsk Geografisk Selskap (NGS) arrangerer hvert andre år en nasjonal konferanse innen geografi/samfunnsgeografi i samarbeid med de geografiske instituttene på landets universiteter. Konferansen i 2010 (23-24 september) "På leting etter bærekraft"/"Explori ng Sustainability" vil bli arrangert av N...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Offshore Monitoring System for Wind and Wave Power Technologies

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European linking of ecosystem analysis with decision support

...

Tildelt: kr 94 168

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of equipment for a phenotype pain threshold test to predict the level of acute postoperative pain and then by individually tailo

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Cost-efficient Versatile Envelope Retrofitting of Buildings

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

IDEM Forprosjekt

The focus areas of IDEM are: 1. Monitoring efficiency. IDEM will use state-of-the-art stream processing technology to efficiently analyze large volumes of environmental data in real time, enabling rapid filtering of data and detection of emerging or de f acto incidents. This is the key to proact...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an Ultrasonic Greywater Treatment System

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Utvikling av ID-brikke med WiFi og ultralyd

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo