0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo. Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. De boligpolitiske rammebetingels...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Part-time careers in Norway - the end of normalisation? Womens working time adaption in a longitudinal perspective

I dette prosjektet vi utforsket vi deltidsarbeidets nye realiteter og betydninger. Søkelyset er spesielt mot rettet forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og po...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Cosmopolitanism National Landscape: Study on Ibsen’s Poems from the Perspective of Landscape Poetics - kinesisk statstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve.

Gjennom utviklingen av Typhoon teknologien har målsettingen hele tiden vært å utvikle og kvalifisere Typhoon ventilen for industriell anvendelse. Typhoon ventilen representerer en ny teknologi for å redusere miksing av fluid faser, bedre separasjon av fluider (olje, gass og vann), og dermed redus...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

MudCam Demonstrator and Pilot Project

Teknologien til Vision Io As har blant annet blitt nominert til ONS Innovation Award for 2014, og selskapet planlegger videre profilering av prosjektet gjennom publiseringer i journaler og populærvitenskapelige tidsskrift.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 3

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 10

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt: Subsea Oil & Gas Survey Tool

Prosjektets hensikt er å utføre det nødvendige forarbeidet som kreves for utvikle et kompakt, lett og energieffektivt måleinstrument som måler orientasjon, posisjon og dybde for installasjoner til boring etter olje og gass på havbunnen. Måleinstrumentet s kal utvikles ved bruk av ny og innovativ ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 14

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES SESO - Integrated Software Engineering and System Operation for Systems of Systems

The main project will integrate tools for identifying and analysing low quality parts of highly complex CPSes, and use integrated tool chains for highly efficient re-engineering of the low quality parts. These tools and tool chains will be provided as a s ervice to several industrial use cases. S...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Researches on Stochastic Control and Optimization. Kinesisk spesialist

...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

The Norwegian minke whale genetic database/Tracing farmed escapees to cage of origin - kinesisk statsstipend

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)

Regionale utfordringer og muligheter - Innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk (RECIN) Dette prosjektet ledes av Østfoldforskning og gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Østfold

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving the use of qualitative evidence in global health decision making: a workshop on the CERQual tool

Background Using research evidence to inform healthcare policies is increasingly common. Ensuring that policies are informed by the best available evidence is particularly important in low and middle income countries (LMICs) where health care resources a re scarce. However, it is not enough to h...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support system on optimized waste collection by vacuum technology with simultaneous production of bioenergy from wastes

Prosjektet har vært koordinert av Fraunhofer Umsicht i Tyskland og har hatt partnere fra Norge (NTNU), Polen (Institute for Ecology of Industrial Areas) samt to industripartnere i Tyskland (Bilfinger Water Technologies ? nå Aqseptence group og Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmana...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at the NHH Bergen

As I want to specialize in the field of Energy, Environmental and Resource Economics, I plan to study a semester abroad at the NHH in Bergen in order to visit some specialized courses in these fields.

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

NHH Double Degree

I am chosen by the Selection Committee of the University of Mannheim to study at the NHH during the academic year 2014/2015 as a double degree student. Further, I will major in "Energy, Natural Resources and the Environment" and, finally, earn the title "Master in Management (M.Sc.)" from the ...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo

I am applying for a Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo (Universitetet i Oslo) beginning with the autumn semester 2014. I intend to complete the LLM-Programme in 'Information and Communication Technology Law', offe red by the University, as well as studyin...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Personal mobility grant application (political science) for a study stay at the University of Oslo in the autumn term of 2014

At the University of Oslo, I will continue my studies in the research areas of working mechanisms of international institutions and peaceful conflict resolutions. I am especially interested in the master´s courses such as 'Introduction to Peace and Confli ct Studies' and on specific issues in for...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Term abroad

After I had graduated successfully in Politics, Public Administration and Public Law (Bachelor of Arts), it has been important to me to focus on Public Administration and Policy in my further education. As a student assistant at the Chair for Political Sc ience, Administration and Organization of...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 2

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 5

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 12

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 13

...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

2nd African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic

The "1st African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic" was conducted in Dar es Salaam in August 2013 with funding support from GLOBVAC. 150 persons from 22 different countries took part in the conference, which was jointly organised by the Un iversity of Oslo (UoO) and the Muhimbili ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The welfare state and fairness in markets

Nesten alle utviklede økonomier kombinerer en markedsøkonomi med en velferdsstat. To viktige funksjoner for velferdsstaten er å håndtere de inntektsulikhetene som oppstår i markedene og å tilby forsikring for den risiko enkeltindivider eksponeres for i markedet. Velferdsstatens legitimitet avheng...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Technology for removal of Sulphate and Salts from seawater at the seabed. SWIT sul/sal

Subsea Water Intake and Treatment - SWIT teknologi er beskyttet av sju internasjonale patenter og flere patentsøknader som inneholder et betydelige innovasjon nivå. Tradisjonell vannbehandling med membranteknologi for fremstilling av lav saltholdighet er kjent for å trenge et betydelig ettersyn, ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Testing and development of the Automated Log Tong

Ambisjonen med ALT er å utvikle en ny teknologi som skal kunne være mer fleksibel og effektivt enn det som eksisterer på markedet i dag. ALT er en automatisert dreietang med logging-muligheter. Teknologien estimeres å effektivisere coil tubing opp til 4-5 ganger enn dagens løsninger. ALT vil fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CargoMaster - Development and test of a three-wheeled electric scooter for intelligent, silent and environment-friendly urban goods delivery

The overall objective of the PostMaster project is to develop and test an innovative and durable electric three-wheeled scooter that will provide an effective solution for green urban transport in EU. The project is responding to a growing demand from cit ies across EU to replace heavy-duty vehic...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage