0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviours

Pasienter som selvskader rapporterer ofte mye depressive symptomer uten at dette reflekteres i behandlernes vurderinger. Studier av voksne har sett at komorbid Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) har betydning for hvordan depressive symptomer presenteres og hvordan depresjon responderer på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian national node of International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N) - Phase 2: 2011-2016

International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF, ble etablert i 2006 etter anbefaling fra OECD Global Science Forum. INCFs formål er å fremme utviklingen av infrastruktur for dataintegrasjon gjennom deling av data og analyse av data om hjernen, samt modellering og simulering av funksjo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing opioid relapse and - overdose following discharge from detoxification or imprisonment - a multi-centre RCT

Avhengighet av heroin og andre opioider er en tung belastning for pasienten selv, for pårørende, og for samfunnet. Idag består anbefalt behandling av daglig dose med forskrevne opioider som metadon eller buprenorfin (subutex, suboxone), med førstevalg buprenorfin-nalokson (suboxone) som har laves...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke - The LAST study

LAST studien er en nasjonal randomisert kontrollert multisenter studie som har til hensikt å undersøke effekten av et langtidsoppfølgingsprogram etter hjerneslag. Personer som har vært innlagt ved slagenheten ved St. Olavs Hospital eller ved Bærum sykehus får tilbud om å delta i studien ved den p...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice

Prosjektet har beskrevet pasienter i allmennpraksis med astma- og kolsforverringer, og hvordan forverringene blir behandlet. I en av studiene ble det samlet inn data fra 100 pasienter innlagt med astma- eller kolsforverring ved to norske sykehus. De som først hadde kontaktet fastlege hadde oftere...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Early diagnosis of abdominal cancer in general practice - a cohort study

I prosjektets første fase ble det presentert av prosjektleder og stipendiat i radio og på UiTs informasjonssider. Prosjektleder har omtalt prosjektet på kurs i kreftdiagnostikk for allmennpraktiserende leger i Oslo i 2013, og på et møte i regi av Helsedirektoratet i 2011 som ledet opp mot den sen...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF

Tildelingen fra NFR har gjennom 10 år gjort det mulig for SERAF å utvikle og å drive klinikknær rusmiddelforskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har bidratt til en bedre, kunnskapsbasert behandling av rus- og avhengighetslidelser i Norge, gjennom å bidra til et lokalt basert og forankret kunnsk...

Tildelt: kr 100,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2020

Sted: Oslo